Använda tryckgester

Om du har en dator med pekskärm kanske du kommer att märka att det är lättare att använda gester (rörelser du gör med ett eller två fingrar) än en mus, Tablet PC-penna eller tangentbord.

Använda snärtningar för att utföra aktiviteter

Nu behöver du inte längre knacka eller klicka på ett menyobjekt eller en knapp i ett verktygsfält för att utföra vanliga aktiviteter, till exempel kopiera, klistra in, ångra och ta bort. Du kan i stället göra en snärtning med fingret. Om du snärtar uppåt flyttas sidan nedåt och om du snärtar nedåt flyttas sidan uppåt. Det finns två olika kategorier med snärtningar: för navigering och för redigering. Läs mer om hur du använder snärtningar i Öva med snärtningar.

Du kan anpassa snärtningar för vanliga uppgifter som utförs ofta. Mer information finns i Anpassa snärtningar.

Tryck och håll

Tryck och håll gör samma sak som när du högerklickar på ett objekt. Det gör du genom att trycka där du vill högerklicka på skärmen, hålla nedtryckt tills det visas en fullständig cirkel, och sedan lyfta fingret. Snabbmenyn öppnas när du har lyft fingret.

Windows Tryckgester

Om pekskärmen kan känna av minst två tryckpunkter kan du använda Windows tryckgester. Kontrollera om pekskärmen har stöd för mer än en tryckpunkt i informationen som levererades tillsammans med den bärbara datorn eller pekskärmen.

Om du vill titta på ett videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Using Windows Touch.

Tips!

  • Om du har en Tablet PC eller pekskärm kan du se hur många tryckpunkter som finns tillgängliga på datorn under System, på Kontrollpanelen.

    Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

I följande tabell beskrivs Windows tryckgester.

Gest Hur den utförs Beskrivning
Gest

Panorera

Hur den utförs

Tryck och dra sidan med ett eller två fingrar.

Beskrivning

Använd panorering när du vill se en annan del av en sida med rullningslister. Du kan till exempel panorera om du vill se en del av ett långt dokument eller kalkylblad som inte visas i fönstret. När du panorerar med ett finger flyttas sidan om du drar fingret lodrätt, medan du markerar text på sidan om du drar fingret vågrätt.

Gest

Zooma

Hur den utförs

Om du vill zooma ut trycker du på två punkter på objektet och rör sedan fingrarna mot varandra, som om du nyper ihop något. Om du vill zooma in trycker du på två punkter på objektet och rör sedan fingrarna bort från varandra, som om du sträcker isär dem.

Beskrivning

Använd zoom när du vill göra ett objekt på skärmen större eller mindre. När det gäller en bild visas en mindre yta i mer detalj när du zoomar in, och en större yta när du zoomar ut.

Gest

Rotera

Hur den utförs

Tryck ned två punkter på objektet och rör objektet i den riktning dit du vill rotera den.

Beskrivning

Använd rotation om du vill flytta en bild eller ett annat objekt på skärmen runt (med- eller motsols).

Gest

Tryck och knacka

Hur den utförs

Tryck på objektet med ett finger och knacka sedan snabbt på det med ett annat finger, samtidigt som du håller kvar det första fingret nedtryckt.

Beskrivning

Använd tryck och knacka när du vill öppna snabbmenyn. Tryck och knacka gör samma sak som när du trycker och håller kvar eller högerklickar på ett objekt.