Visa, pausa eller avbryta en utskrift

När du har börjat att skriva ut ett dokument eller foto kan du pausa eller avbryta utskriften i utskriftskön.

Utskriftskön visar vad som skrivs ut och vad som väntar på att skrivas ut. Den visar även information om till exempel utskriftsstatus, vem som skriver ut vad och hur många sidor som återstår att skriva ut.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du pausar eller avbryter en utskrift (1:33)
Titta på det här videoklippet för att få information om hur du avbryter alla utskrifter (1:46)

Se vad som skrivs ut

I utskriftskön kan du kan se vad som skrivs ut och vad som väntar på att skrivas ut. De dokument som står först i listan skrivs ut först.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

Tips!

 • Om du snabbt vill visa utskriftskön dubbelklickar du på skrivarikonen i Bild av skrivarikonen i meddelandefältet i meddelandefältet.

Avbryta utskrifter

Om du har skrivit ut något av misstag kan du avbryta utskriften, även om den redan har påbörjats.

Avbryta utskrift av ett enskilt dokument

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Högerklicka på dokumentet som väntar på att skrivas ut, klicka på Avbryt och bekräfta genom att klicka på Ja.

Avbryta alla utskrifter

Du måste ha behörighet att hantera dokument på skrivaren för att kunna avbryta alla dokument som väntar på att skrivas ut.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Klicka på menyn Skrivare, klicka på Avbryt alla dokument och bekräfta genom att klicka på Ja. Den pågående utskriften kanske genomförs men återstående dokument avbryts.

Obs!

 • Visa skrivarbehörigheterna genom att högerklicka på skrivaren, klicka på Egenskaper för skrivare och klicka på fliken Säkerhet. Klicka sedan på ditt användarnamn. Om datorn finns i en domän kanske skrivarbehörigheterna kontrolleras av administratören.

Pausa utskrift

Du kan pausa och återuppta utskriften av ett enstaka dokument eller flera dokument i kön.

Pausa eller återuppta utskrift av ett enskilt dokument

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Högerklicka på dokumentet som väntar på att skrivas ut och klicka på Pausa eller Fortsätt.

Pausa eller återuppta alla utskrifter

Om du vill pausa någon annans dokument måste du ha behörighet.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Klicka på Skrivare-menyn och sedan på Pausa utskrift. Om du vill återuppta utskriften klickar du på Pausa utskrift igen.

Obs!

 • Visa skrivarbehörigheterna genom att högerklicka på skrivaren, klicka på Egenskaper för skrivare och klicka på fliken Säkerhet. Klicka sedan på ditt användarnamn. Om datorn finns i en domän kanske skrivarbehörigheterna kontrolleras av administratören.

Starta om utskrift

Om du plötsligt upptäcker att du skriver ut i fel färg eller i fel storlek kan du börja om från början.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på ikonen för din skrivare och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Högerklicka på det dokument som du vill skriva ut på nytt och klicka på Starta om.

Ändra ordning på utskriftskön

Om du skriver ut flera dokument kan du ändra i vilken ordning de skrivs ut.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Öppna utskriftskön genom att markera ikonen för skrivaren och klicka på Se vad som skrivs ut i kommandofältet.

 3. Högerklicka på dokumentet som du vill ändra ordning på, och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Allmänt, dra fliken Prioritet åt vänster eller höger för att ändra utskriftsordningen och klicka sedan på OK. (Dokument med högre prioritet skrivs ut först.)