Visa bilder och filmer i Windows Media Center

Med Windows Media Center kan du spela upp hemvideofilmer och visa digitala bilder på en mängd roliga sätt.

Bild av bildbibliotekalternativet i Windows Media Center
Få åtkomst till bilder i Windows Media Center

Information om hur du felsöker problem med bilder och videoklipp i Media Center finns i Arbeta med bilder i Windows Media Center: vanliga frågor och svar och Spela upp videoklipp i Windows Media Center: Vanliga frågor och svar.

Du upplever Media Center bäst med en fjärrkontroll som är kompatibel med Media Center. Om du inte har en sådan fjärrkontroll kan du rulla åt vänster eller höger bland bilderna och videoklippen genom att flytta musen till skärmens kant eller genom att använda vänster och höger piltangent på tangentbordet.

Visa alla

Söka efter och visa en bild

Om du inte kan hitta en viss bild, försök ändra hur Media Center grupperar dina bilder.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Klicka på Mappar om du vill sortera mappar och filer i bokstavsordning, på Datum taget om du vill sortera dem efter datum eller på Taggar om du vill sortera dem efter taggar som har använts. (Information om taggar och hur du använder dem finns i Märka bilder så att de blir lättare att hitta.)

 4. Klicka på den bild du vill visa.

Så här visar eller importerar du bilder eller videoklipp från en flyttbar enhet

Om du har bilder på en flyttbar enhet, till exempel en USB-flash-enhet eller en digitalkamera, kan du visa bilderna i Media Center eller importera dem direkt till datorn.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Anslut den flyttbara enheten till datorn. (Kameror och de flesta andra flyttbara enheter ansluts oftast till en USB-port.)

 4. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Klicka på Importera bilder och filmer och följ anvisningarna om du vill kopiera alla bilder och videoklipp på enheten till mappen Mina bilder på datorn. (För att importerade videoklipp ska visas i Media Center måste de först flyttas manuellt till någon av mapparna Mina videoklipp eller Delade filmer i Utforskaren. Mer information finns i Hantera filmer.)

  • Klicka på Visa bilder eller Visa videor om du vill komma åt bilderna eller videoklippen på enheten utan att kopiera dem till datorn.

Obs!

 • Om du sparar mediefiler på vissa typer av flyttbara enheter (till exempel externa USB-hårddiskar), måste du lägga till dem manuellt för att de ska visas i Media Center. Mer information om hur du gör det finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Så här skapar du ett bildspel

Ett bildspel är ett sätt att visa en grupp bilder en i taget i helskärm. Du kan skapa ett eget bildspel med de bilder och den musik som du vill ha och sedan spara det så att du enkelt kommer åt det senare.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Klicka på Bildspel och Skapa bildspel och följ sedan anvisningarna för att lägga till bilder och musik i bildspelet.

 4. Klicka på Lägg till fler på sidan Granska & redigera bildspel om du vill lägga till mer bilder och musik. När du är klar klickar du på Skapa.

 5. Klicka på det bildspel som du vill spela upp på sidan Bildbibliotek och klicka sedan på Visa bildspel.

Tips!

Så här spelar du upp ett bildspel

 1. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 2. Klicka på Bildspel på sidan Bildbibliotek, klicka på det bildspel som du vill spela upp och klicka sedan på Visa bildspel.

 3. Medan bildspelet visas flyttar du musen för att visa uppspelningskontrollerna. Gör sedan något av följande:

  • Klicka på vänster pilknappBild på vänster pilknapp eller höger pilknappBild på höger pilknapp för att stega bakåt eller framåt, en bild i taget i bildspelet.
  • Klicka på knappen PausaBild av pausknappen om du vill pausa musiken och bildspelet.
  • Klicka på knappen Hoppa framåtBild på knappen Hoppa framåt eller på knappen Hoppa bakåtBild på knappen Hoppa bakåt om du vill gå direkt till nästa låt eller bakåt till föregående låt.
  • Klicka på knappen Ljud avBild på knappen Ljud av om du vill stänga av ljudet.
  • Klicka på knappen Höj volymenBild på knappen Öka volymen eller på knappen Sänk volymenBild på knappen Sänk volymen om du vill ändra volymen.
  • Klicka på knappen StoppaBild på knappen Stopp om du vill avsluta bildspelet. (Musiken fortsätter att spelas upp men bilderna visas inte.)

Obs!

Anpassa inställningarna för bildspel

Du kan anpassa presentationen av bildspelen på flera olika sätt. Du kan ange i vilken ordning bilderna ska visas, hur långa övergångarna ska vara och andra delar av bildspelspresentationen.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Bilder och klicka sedan på Bildspel. Du kan anpassa ditt bildspel med alternativen på skärmen.

 3. Klicka på Spara för att spara de nya inställningarna.

Klassificera och visa favoritbilder

Du kan klassificera enskilda bilder så att du kan hålla reda på dina favoriter och sedan visa en specialpresentation där bara dina favoritbilder ingår.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Högerklicka på en bild som du vill klassificera och klicka sedan på Klassificering (fem stjärnor i en rad) flera gånger tills önskad klassificering visas.

 4. Klicka på den gröna Start-knappen Bild av den gröna Start-knappen i Windows Media Center om du vill återgå till startskärmen i Windows Media Center, rulla till Bilder + videor och klicka sedan på Spela upp favoriter.

  Som standard används klassificeringarna i Media Center för att avgöra vilka bilder som är dina favoriter. Ändra inställningarna för Favoritbilder genom att rulla till Aktiviteter på startskärmen i Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Bilder, klicka på Favoritbilder, göra de ändringar du önskar och sedan klicka på Spara.

Söka efter och spela upp en videofil

Om du har problem med att hitta en viss videofil, försök ändra hur Media Center grupperar dina videor.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Filmbibliotek.

 3. Klicka på Mappar om du vill sortera mappar och filer i bokstavsordning eller på Datum taget om du vill sortera dem efter datum.

 4. Leta reda på den video som du vill titta på och klicka sedan på videofilen för att spela upp den.

Obs!

 • Om du inte kan hitta den video du söker efter kan du behöva ange i Media Center var filen ligger. Du kan kontrollera att Media Center kan spela filformatet i avsnittet Filtyper som stöds av Windows Media Center.

Så här gör du för att öka eller minska uppspelningshastigheten, eller spola tillbaka en videofil

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Filmbibliotek.

 3. Leta reda på den video som du vill titta på och klicka sedan på videofilen för att spela upp den.

 4. Klicka på PausaBild på pausknappen och gör sedan något av följande:
  • Klicka en gång på Snabbspola framåt om du vill spela upp videoklippet i långsammare hastighet.

  • Klicka fyra gånger på Snabbspola framåt om du vill öka uppspelningshastigheten.

  • Klicka en, två, tre eller fyra gånger på Spola tillbaka om du vill spela upp videoklippet baklänges i olika hastigheter.

  • Klicka på knappen Spela uppBild av knappen Spela upp om du vill återuppta uppspelningen i normal hastighet.

Ändra videons bakgrundsfärg

Om en oförändrad bild lämnas kvar på skärmen under lång tid, kan du ibland se svaga rester av bilden på skärmen även efter det att en ny bild har ersatt den. Detta kallas inbränning. Undvik inbränning under videouppspelning i Media Center genom att ändra den svarta nyans som kan visas till höger och vänster eller längst upp och ned på videon.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Ljudeffekter och visuella effekter.

 3. Under Bakgrundsfärg för video klickar du på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus om du vill ändra färgen. Standardfärgen är svart, men du kan ändra den till olika grå nyanser eller till vitt.
 4. Klicka på Spara.