Kontroll av användarkonto (UAC, User Account Control) meddelar dig innan några ändringar som kräver behörighet på administratörssnivå görs på datorn. Standardinställningen för Kontroll av användarkonto meddelar dig när program försöker göra ändringar på datorn, men du kan ändra hur ofta du får sådana meddelanden.

I följande tabell beskrivs inställningarna för Kontroll av användarkonto och den potentiella inverkan varje inställning har på datorns säkerhet.

Inställning Beskrivning Säkerhetspåverkan
Inställning

Meddela alltid

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång ett program gör ändringar på datorn eller i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

 • När du meddelas tonas skärmen ned och du måste antingen godkänna eller avvisa förfrågan i Kontroll av användarkonto-dialogrutan innan du kan göra något annat på datorn. Att skärmen tonas ned kallas för skyddat skrivbord eftersom det inte går att köra andra program när skärmen är nedtonad.

Säkerhetspåverkan
 • Det här är den säkraste inställningen.

 • När du får ett meddelande bör du noga läsa igenom allt som står dialogrutan innan du tillåter ändringar på datorn.

Inställning

Meddela mig endast om program försöker göra ändringar på datorn

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång ett program gör ändringar på datorn som kräver administratörsbehörighet.

 • Du meddelas inte om du själv försöker göra ändringar i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

 • Du får ett meddelande om ett program utanför Windows försöker att ändra en Windows-inställning.

Säkerhetspåverkan
 • Det är oftast säkert att tillåta ändringar i Windows-inställningarna utan att du behöver meddelas. Vissa program som medföljer Windows kan ibland få kommandon eller data skickade till sig. Detta kan utnyttjas av skadlig programvara som använder de här programmen för att installera filer eller ändra inställningar på datorn. Var därför alltid försiktig med vilka program du tillåter på datorn.

Inställning

Meddela mig endast om program försöker göra ändringar på datorn (sänk inte ljusstyrkan på skrivbordet)

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång ett program gör ändringar på datorn som kräver administratörsbehörighet.

 • Du meddelas inte om du själv försöker göra ändringar i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

 • Du får ett meddelande om ett program utanför Windows försöker att ändra en Windows-inställning.

Säkerhetspåverkan
 • Inställningen är densamma som "Meddela mig endast om program försöker göra ändringar på datorn" men du får inget meddelande vid skyddat skrivbord.

 • Eftersom dialogrutan Kontroll av användarkonto inte visas med skyddat skrivbord med den här inställningen kan andra program störa dialogrutans utseende. Det här innebär en liten säkerhetsrisk om det redan finns skadlig programvara på din dator.

Inställning

Meddela aldrig

Beskrivning
 • Du meddelas inte innan ändringar görs på datorn. Om du är inloggad som administratör kan program göra ändringar på datorn utan din vetskap.

 • Om du är inloggad som standardanvändare avvisas alla ändringar som kräver administratörsbehörighet automatiskt.

 • Om du väljer den här inställningen måste du starta om datorn för att Kontroll av användarkonto ska stängas av helt och hållet. När Kontroll av användarkonto är avstängt har personer som loggar in som administratörer alltid administratörsbehörighet.

Säkerhetspåverkan
 • Det här är minst säkra inställningen. När du anger att Kontroll av användarkonto aldrig ska meddela dig utsätter du datorn för stora säkerhetsrisker.

 • Om du anger att Kontroll av användarkonto aldrig ska meddela dig måste du vara mycket försiktig med vilka program du kör eftersom de har samma åtkomst till datorn som du, det vill säga möjlighet att läsa och göra ändringar i skyddade systemområden, dina privata data, sparade filer och allt annat som finns på datorn. Program kan också kommunicera och överföra information till och från allt som din dator ansluter till, inklusive Internet.

 • Öppna Kontroll av användarkonto-inställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du uac och klickar sedan på Ändra inställningar för Kontroll av användarkonto.

Obs!

 • Om du använder något slags hjälpmedel, till exempel en skärmläsare, rekommenderar vi att du väljer någon av UAC-inställningarna Meddela alltid eller Standard – Meddela mig endast om program försöker göra ändringar på datorn. Hjälpmedelstekniker fungerar bäst med dessa två inställningar.