Vad har hänt med Avancerad taggredigerare?

Avancerad taggredigerare ingår inte i den här versionen av Windows Media Player. Genom att redigera medieinformation i informationsfönstret i biblioteket i Windows Media Player kan du dock fortfarande utföra de flesta åtgärder som du utförde med Avancerad taggredigerare.

Mer information om hur du redigerar medieinformation finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.