Vad hände med Windows Säkerhetscenter?

Åtgärdscenter ersätter Windows Säkerhetscenter i denna version av Windows.

Åtgärdscenter hanterar inställningar för brandvägg, Windows Update, inställningar för antispionprogram, Internetsäkerhet och inställningar för kontroll av användarkonto. Åtgärdscenter övervakar även datorns underhållsinställningar och ger länkar till felsökare och andra verktyg som kan lösa problem.

Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

Mer information om Åtgärdscentret finns i Hur söker Åtgärdscentret efter problem?

Artikel-ID: MSW700038