Vad är Åtgärdscentret?

Åtgärdscentret är en central plats där du kan se varningar och vidta åtgärder som kan hjälpa dig så att Windows fungerar utan problem.

Bild på Åtgärdscentret på Kontrollpanelen
När du behöver kontrollera funktioner visas ett meddelande i Åtgärdscentret.

I Åtgärdscentret visas viktiga meddelanden om säkerhets- och underhållsinställningar som du behöver kontrollera. Röda objekt i Åtgärdscentret har beteckningen Viktigt! och anger att ett viktigt problem bör åtgärdas snarast, t.ex. ett för gammalt antivirusprogram som behöver uppdateras. Gula objekt är föreslagna åtgärder som du bör vidta, t.ex. rekommenderade underhållsåtgärder.

  • Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

Om du vill visa detaljer om avsnittet Säkerhet eller Underhåll klickar du på rubriken eller på pilen bredvid rubriken för att utöka eller dölja avsnittet. Om du inte vill visa en viss typ av meddelanden kan du välja att dölja dem.

Bild på en knappbeskrivning för Åtgärdscentret i meddelandefältet
Få en snabb översikt över datorns status
Du kan snabbt se om det finns några nya meddelanden i Åtgärdscentret genom att placera musen över ikonen för ÅtgärdscenterBild på ikonen för Åtgärdscentret i meddelandefältet längst åt höger i Aktivitetsfältet. Klicka på ikonen om du vill visa fler detaljer eller klicka på ett meddelande om du vill åtgärda problemet. Du kan även öppna Åtgärdscentret om du vill visa hela meddelandet.

Om du har problem med datorn kontrollerar du i Åtgärdscentret om problemet har identifierats. I annat fall finns det även bra länkar till felsökare och andra verktyg som kan hjälpa till att lösa problem.

Obs!

Artikel-ID: MSW700039