Vad är en systemavbildning?

En systemavbildning är en exakt kopia av en enhet. En systemavbildning omfattar automatiskt de enheter som krävs för att kunna köra Windows. Avbildningen omfattar även Windows samt program, systeminställningar och filer. Du kan använda en systemavbildning för att återställa datorns innehåll om hårddisken eller datorn skulle sluta att fungera. När du återställer datorn från en systemavbildning resulterar det i en fullständig återställning. Du kan inte välja att återställa enskilda objekt. Alla aktuella program, systeminställningar och filer ersätts med innehållet i systemavbildningen.

Även om den här typen av säkerhetskopia också omfattar dina personliga filer rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina filer regelbundet med hjälp av Windows Säkerhetskopiering så att du kan återställa enskilda filer och mappar vid behov. När du konfigurerar Windows Säkerhetskopiering kan du låta Windows välja vad du ska säkerhetskopiera, och då ingår en systemavbildning. Du kan även välja vilka objekt du vill säkerhetskopiera och om du vill att en systemavbildning ska ingå. Mer information om hur du konfigurerar Windows Säkerhetskopiering finns i Säkerhetskopiera filer.

Om datorn innehåller flera enheter eller partitioner kan du skapa en systemavbildning som omfattar dem alla genom att följa anvisningarna i Säkerhetskopiera program, systeminställningar och filer.