Vad är Systemskydd?

Systemskydd är en funktion som regelbundet skapar och sparar information om datorns systemfiler och inställningar. Med Systemskydd sparas även tidigare versioner av filer som du har ändrat. Filerna sparas i återställningspunkter, som skapas precis innan viktiga systemhändelser, till exempel installation av en drivrutin för ett program eller en enhet. De skapas även automatiskt en gång var sjunde dag, om ingen annan återställningspunkt har skapats under de sju dagarna. Du kan också när som helst skapa återställningspunkter manuellt.

Systemskydd aktiveras automatiskt för enheten som Windows har installerats på. Systemskydd kan endast aktiveras för enheter som har formaterats med filsystemet NTFS.

Du kan dra nytta av Systemskydd på två sätt:

  • Om datorn är långsam eller inte fungerar som den ska, kan du använda Systemåterställning för att återställa datorns systemfiler och inställningar till en tidigare tidpunkt med hjälp av en återställningspunkt. Mer information om Systemåterställning finns i Systemåterställning: vanliga frågor.

  • Om du råkar ändra eller ta bort en fil eller mapp av misstag, kan du återställa den till en tidigare version som har sparats som en del av en återställningspunkt. Mer information om tidigare versioner finns i Tidigare versioner av filer: vanliga frågor.