Nyheter i Aktivitetsfältet i Windows 7

Aktivitetsfältet i Windows 7 har förbättrats så att du enklare ska kunna hantera och få åtkomst till viktiga filer och program.

Knappar i Aktivitetsfältet

Knapparna i Aktivitetsfältet har fått ett nytt utseende och visar nu mer än bara vilka program som körs.

I standardvyn visas varje program som en enskild knapp utan etikett, även när flera objekt är öppna för ett program, så att Aktivitetsfältet hålls rent och snyggt. Du kan anpassa utseendet på Aktivitetsfältet genom att välja hur knapparna ska visas och hur de ska grupperas tillsammans när du har flera objekt öppna. Du kan också välja att visa separata knappar för varje öppen fil. Mer information finns i Ändra hur knappar visas i Aktivitetsfältet.

Du kan också flytta och ordna knapparna i Aktivitetsfältet, till exempel fästa program eller öppna program som inte är fästa, så att de visas i den ordning du föredrar. Om du vill ändra ordningen på knapparna i Aktivitetsfältet drar du en knapp till en ny plats i Aktivitetsfältet. Du kan flytta knapparna så ofta du vill.

Förhandsgranska öppna fönster med Aero Peek

När du har öppnat flera fönster på skrivbordet kan det ibland vara knepigt att visa olika fönster och växla mellan dem.

Med Aero Peek kan du snabbt titta efter vilka andra fönster som är öppna utan att lämna fönstret du arbetar i. Peka med musen på en knapp i Aktivitetsfältet. Miniatyrer av alla öppna fönster som är associerade med knappen visas då ovanför Aktivitetsfältet. Om du vill öppna ett fönster som du förhandsgranskar klickar du på motsvarande miniatyr. Mer information finns i Förhandsgranska ett öppet fönster på skrivbordet med Peek.

Anslå objekt

Funktionen med att anslå program på Start-menyn som fanns i tidigare versioner av Windows har nu utökats så att du även kan anslå program i Aktivitetsfältet. När du har fäst ett favoritprogram i Aktivitetsfältet kan du enkelt visa och få tillgång till programmet med ett enda klick. I Windows 7 ingår även snabblistor, så att du förutom att starta ett program från Aktivitetsfältet även kan starta favoritobjekt och tidigare objekt från programmet. Allt du behöver göra är att klicka på samma knapp.

Snabblänkslistor är listor med objekt som du har öppnat nyligen eller som du öppnar ofta, t.ex. filer, mappar, aktiviteter och webbplatser. Dessa är ordnade efter programmet du använder för att öppna dem. Förutom att du kan öppna nyligen använda objekt med en snabblänkslista kan du även anslå favoritobjekt i en snabblänkslista. På så sätt kan du snabbt nå objekt du använder varje dag.

I Aktivitetsfältet visas snabblänkslistor för program som du har anslagit i Aktivitetsfältet och program som körs för tillfället. Du kan visa ett programs snabblista genom att högerklicka på knappen i Aktivitetsfältet eller genom att dra knappen mot skrivbordet. Du öppnar objekt i snabblänkslistan genom att klicka på dem.

Meddelandefältet

Nu är meddelandefältet placerat i slutet av Aktivitetsfältet. Du får färre meddelanden och de samlas på en och samma plats i Windows.

Tidigare kunde meddelandefältet ibland bli överhopat med ikoner. Nu kan du välja vilka ikoner som alltid ska visas. Övriga ikoner hamnar i ett annat område som du kan nå genom att klicka en gång med musen. Mer information om hur du anpassar meddelandefältet finns i Ändra hur ikoner visas i meddelandefältet.

Åtgärdscentret är ett separat fält där viktiga meddelanden om säkerhets- och underhållsinställningar visas. Du kan läsa dessa meddelanden vid ett senare tillfälle om du inte vill bli störd. När du klickar på ikonen för Åtgärdscentret Bild på ikonen för Åtgärdscentret och sedan klickar på Öppna Åtgärdscentret visas information om sådant som du bör vidta åtgärder för samt länkar till felsökare och andra verktyg som hjälper dig att åtgärda problem. Mer information finns i Vad är Åtgärdscentret?

Visa skrivbordet

Knappen Visa skrivbordet har flyttats från knappen Start till andra sidan av Aktivitetsfältet. På så sätt kan du enkelt klicka eller peka på knappen utan att Start-menyn öppnas av misstag.

Bild på knappen Visa skrivbordet i aktivitetsfältet
Knappen Visa skrivbordet i Aktivitetsfältet

Förutom att du kan visa skrivbordet genom att klicka på knappen Visa skrivbordet kan du tillfälligt visa skrivbordet genom att peka med musen på knappen Visa skrivbordet utan att klicka på den. När du pekar på knappen Visa skrivbordet i slutet av Aktivitetsfältet tonas alla öppna fönster bort så att du kan se skrivbordet. Om du vill visa fönstren igen för du bort pekaren från knappen Visa skrivbordet.

Detta kan vara användbart när du snabbt vill visa skrivbordsgadgetar eller inte vill behöva minimera alla öppna fönster och sedan återställa dem igen. Mer information finns i Förhandsgranska skrivbordet tillfälligt med Peek.