Nyheter på skrivbordet i Windows

På skrivbordet i Windows finns det nya funktioner som gör det enklare att ordna och hantera flera fönster. Du kan enkelt växla mellan öppna fönster så att du kan fokusera på viktiga program och filer. Det finns också nya funktioner som hjälper dig att göra skrivbordet mer personligt.

Fästa

Med fästfunktionen kan du ordna och ändra storlek på fönstren på skrivbordet med en enkel musrörelse. Du kan snabbt placera fönster på en sida av skrivbordet, utvidga dem lodrätt till hela skärmens höjd eller maximera dem så att de fyller hela skrivbordet. Den här funktionen är särskilt användbar när du jämför två dokument, kopierar eller flyttar filer mellan två fönster, maximerar fönstret du arbetar med eller utvidgar långa dokument så att du enklare kan läsa dem utan att behöva bläddra.

Bild av ett halverat fönster på skrivbordet
Dra ett fönster till sidan av skrivbordet om du vill expandera det till halva skärmen.

Du använder fästfunktionen genom att dra namnlisten för ett öppet fönster till någon sida av skrivbordet (om du vill justera fönstret till höger eller vänster) eller längst upp på skrivbordet (om du vill maximera fönstret). Om du vill utvidga ett fönster lodrätt drar du den övre kanten av fönstret längst upp på skrivbordet. Om du vill veta mer söker du efter ”fästa” eller ”snap” i Hjälp och support.

Skaka

Med skakfunktionen kan du snabbt minimera alla öppna fönster på skrivbordet utom det du vill använda. Klicka på namnlisten på fönstret du vill ska vara öppet och dra (eller skaka) fönstret snabbt fram och tillbaka. Därmed minimeras alla andra öppna fönster.

Bild av skakeffekten för minimering av fönster
Skaka ett fönster för att minimera alla andra fönster

Om du vill återställa de minimerade fönstren skakar du det öppna fönstret på nytt. Mer information finns i Minimera fönster på skrivbordet med Shake.

Kika

Med kikfunktionen kan du snabbt förhandsgranska skrivbordet utan att du behöver minimera alla fönster. Du kan även förhandsgranska ett öppet fönster genom att peka på fönstrets knapp i Aktivitetsfältet.

Visa alla

Kika på skrivbordet

Knappen Visa skrivbordet har flyttats från knappen Start till andra sidan av Aktivitetsfältet. På så sätt kan du enkelt klicka eller peka på knappen utan att Start-menyn öppnas av misstag.

Om du klickar på knappen Visa skrivbordet kommer du till skrivbordet, men om du bara pekar på knappen Visa skrivbordet kan du visa eller kika på skrivbordet tillfälligt. När du pekar på knappen Visa skrivbordet i slutet av Aktivitetsfältet tonas alla öppna fönster bort så att du kan se skrivbordet. Om du vill visa fönstren igen för du bort pekaren från knappen Visa skrivbordet.

Bild av skrivbordsfönster som är tillfälligt minimerade
Använd kikfunktionen för snabb visning av skrivbordet

Detta kan vara användbart när du snabbt vill visa skrivbordetsgadgetar eller då du inte vill minimera alla öppna fönster och sedan återställa dem igen. Mer information finns i Förhandsgranska skrivbordet tillfälligt med Peek.

Kika på en öppen fil på skrivbordet

Du kan också använda kikfunktionen om du vill ta en snabb titt på andra öppna fönster utan att behöva lämna de fönster du arbetar med för tillfället.

Bild av skrivbordet när ett fönster framhävs
Kika på öppna fönster med hjälp av miniatyrerna i Aktivitetsfältet

Peka på en programknapp med öppna filer i Aktivitetsfältet. Miniatyrerna av öppna filer som är associerade med programmet visas ovanför Aktivitetsfältet. Du kan peka på en miniatyr om du vill förhandsgranska innehållet i fönstret. Alla andra fönster som är öppna på skrivbordet tonas bort så att du bara ser det fönster du förhandsgranskar. Om du vill öppna fönstret du förhandsgranskar klickar du på miniatyren. Mer information finns i Förhandsgranska ett öppet fönster på skrivbordet med Peek.

Gadgetar

Sidpanelen finns inte i den här versionen av Windows. I stället kan du visa gadgetar var du vill på skrivbordet och använda kikfunktionen för att tillfälligt visa skrivbordsgadgetar utan att minimera eller stänga fönstren du arbetar med.

Bild på gadgetar på skrivbordet
Gadgetar på skrivbordet

Om du vill ha mer information om hur du använder gadgetar på skrivbordet kan du söka efter ”gadgetar” i Hjälp och support.

Skrivbordsbakgrund

Skrivbordsbakgrunden behöver inte längre vara en enskild bild. I Windows 7 kan du visa ett bildspel i stället. Vissa teman i Windows innefattar ett bildspel, men du kan också skapa ett bildspel med dina egna bilder. Mer information om hur du konfigurerar en bildspelsbakgrund finns i Skapa ett skrivbordsbildspel.

Obs!

  • Alla nya skrivbordsfunktioner finns inte i alla utgåvor av Windows 7. Till exempel saknas funktionerna för kika, skaka och bakgrundsbildspel i Windows 7 Home Basic och Windows 7 Starter. Du kan ta reda på vilken version av Windows 7 du har på datorn genom att öppna System på Kontrollpanelen. Information om andra Aero-effekter och funktioner som stöds i Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional och Windows 7 Ultimate finns i Vad är Aero desktop experience?

    Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

  • Start-menyn och Aktivitetsfältet har fått en ny design med nya funktioner. Mer information finns i Nyheter på Start-menyn och Vad är nytt i Aktivitetsfältet i Windows 7?