Vad är det för skillnad mellan BitLocker-kryptering och Krypterande filsystem (EFS)?

Det finns flera skillnader mellan BitLocker-diskkryptering och Krypterande filsystem (EFS). BitLocker är avsett att hjälpa till att skydda alla personliga filer och systemfiler på den enhet där Windows är installerat (operativsystemenheten) om datorn skulle bli stulen eller om obehöriga skulle försöka få åtkomst till datorn. Du kan också använda Bitlocker för att kryptera alla filer på fasta dataenheter (t.ex. interna hårddiskar) och använda Bitlocker To Go för att kryptera filer på flyttbara dataenheter (t.ex. externa hårddiskar eller USB-flash-enheter). EFS är avsett att hjälpa till att skydda enskilda filer på alla enheter på användarbasis. I tabellen nedan visa de största skillnaderna mellan BitLocker och Krypterande filsystem.

BitLocker
Krypterande filsystem

BitLocker krypterar alla personliga filer och systemfiler på operativsystemenheten, fasta dataenheter och flyttbara dataenheter.

Krypterande filsystem (EFS) krypterar personliga filer och mappar en och en och krypterar inte hela innehållet på en enhet.

BitLocker är inte beroende av enskilda användarkonton som är kopplade till filer. BitLocker är antingen aktiverat eller inaktiverat för alla användare och grupper.

EFS krypterar filer baserat på det användarkonto som hör till filen. Om en dator har flera användare eller grupper kan var och en kryptera sina egna filer oberoende av varandra.

BitLocker använder TPM (Trusted Platform Module), ett speciellt mikrochip i många datorer som stöder avancerade säkerhetsfunktioner för kryptering av operativsystemenheten.

EFS varken kräver eller används med någon speciell maskinvara.

Du måste ha administratörsbehörighet för att aktivera eller stänga av BitLocker-kryptering på den enhet där Windows är installerat och på fasta dataenheter.

Du behöver inte vara administratör för att använda EFS.

Du kan använda BitLocker-diskkryptering och EFS tillsammans för att få båda funktionernas skydd. När du använder EFS lagras krypteringsnycklarna med datorns operativsystem. Även om EFS är krypterade kan deras säkerhet äventyras om en hackare får åtkomst till operativsystemsenheten. Om du krypterar operativsystemenheten med BitLocker kan nycklarna skyddas genom att operativsystemenheten då inte kan starta eller öppnas om den är installerad på en annan dator.

Mer information om EFS finns i Vad är Krypterande filsystem (EFS)?