När kan man lita på en webbplats?

Huruvida det går att lita på en webbplats eller ej beror delvis på vem som är upphovsman till webbplatsen, vilken information de vill ha, och vad du vill ha från webbplatsen. Om du inte är säker på om du kan lita på en webbplats bör du tänka på följande:

Visa alla

Är den webbplats du besöker säker?

Om du besöker webbplatsen med en säker anslutning kan du identifiera webbplatsen i fråga med hjälp av dess certifikat. En säker eller krypterad webbadress börjar med HTTPS i stället för HTTP och någon slags ikon visas ofta i webbläsaren för att tala om att den är säker, till exempel ett hänglås. Säkra anslutningar använder certifikat för att identifiera webbplatsen och kryptera din anslutning så att hackare får svårare att komma åt informationen. Om du vill veta mer om säkra webbplatser går du till Windows-webbplatsen och söker efter "transaktionen är säker".

Beroende på vilken typ av certifikat webbplatsen har, visas den webbplatsadress eller företagsadress som certifikatet utfärdats till. För EV-certifikat (certifikat för utökad validering) blir adressfältet grönt i vissa webbläsare och visar bekräftade namn- och adressuppgifter för webbplatsägaren. Certifikat av icke-EV-typ visar webbplatsens adress eller domän. Om du kan visa en säkerhetsrapport och om den endast visar webbplatsadressen bör du försäkra dig om att det verkligen är den adress som du hade för avsikt att besöka. Nätfiskande och falska webbplatser använder ofta namn som liknar namnen på seriösa webbplatser för att lura besökarna till en falsk trygghet. Mer information finns på Windows-webbplatsen. Sök efter "phishing".

Certifikat utfärdas av företag som kallas certifikatutfärdare. Windows innehåller en lista över de vanligaste certifikatutfärdarna. Om en viss certifikatutfärdare inte känns igen av Windows visas ett varningsmeddelande. Det går emellertid att konfigurera Windows så att alla certifikatutfärdare är betrodda, så du ska inte förlita dig på enbart ett varningsmeddelande när en webbplats är misstänkt bedräglig.

Har webbplatsen certifierats av en organisation för förtroende på Internet?

En organisation som arbetar med förtroende på Internet är ett företag som undersöker om en webbplats har en sekretesspolicy (ett publicerat dokument som anger hur personlig information används) och att webbplatsen ger dig möjlighet att styra hur de använder den information du uppger. Webbplatser som har godkänts av den här typen av organisation kan visa upp bevis för att de har certifierats, vanligen någonstans på startsidan eller i beställningsformulären. Emellertid innebär dessa bevis ingen garanti för att webbplatsen är tillförlitlig, utan de innebär helt enkelt att webbplatsen uppfyller villkoren för just den organisationen. Dessutom kan vissa skrupelfria webbplatser visa sådana logotyper utan att ha rätt till dem. Om du inte är säker på om en förtroendelogotyp är äkta kan du kontakta den utfärdande organisationen och fråga om webbplatsen finns registrerad hos dem.

Om du vill veta mer om dessa organisationer som arbetar för förtroende på Internet kan du besöka webbplatserna TRUSTe, BBB Online och WebTrust (sidorna kan vara på engelska).

Är det ett företag eller en organisation som du känner väl till som äger webbplatsen?

Om du till exempel köpt varor från en fysisk butik och varit nöjd med detta kanske du även vill prova butikens webbplats. Även om du litar på företaget bör du alltid läsa den sekretesspolicy eller de villkor för användning som finns på webbplatsen. Ibland är företagets webbplats oberoende av butikerna, och kan ha olika sekretessvillkor. Titta efter villkor som du inte kan godkänna, t.ex. krav på att ta emot e-posterbjudanden eller annonser från webbplatsen, eller att dina personliga uppgifter delas med företagets partners. Om du inte är nöjd med villkoren eller beteendet (om du t.ex. inte vill bli spårad eller se annonser) ska du inte använda webbplatsen.

Frågar webbplatsen efter personlig information?

Om du blir tillfrågad om personlig information, t.ex. kreditkortsnummer eller bankinformation, ska du enbart uppge denna om du har en väl motiverad orsak till det. Kontrollera också att det finns ett säkert inmatningsformulär för registrering av den här typen av information. Sök efter ett meddelande om att informationen kommer att krypteras och titta efter en hänglåsikon eller försäkra dig om att webbadressen börjar med HTTPS:// (ange inte konfidentiell information om du inte kan hitta någon av dem). Försök också ta reda på vad webbplatsen har för policy när det gäller att spara information: Sparar de ditt kreditkortsnummer i ett arkiv? Har de partners som de delar information med? Du bör känna dig säker på att platsen använder dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt innan du överlämnar någon information.

Om det är en butikswebbplats, finns det något sätt att kontakta dem via telefon eller brev?

Har de ett telefonnummer som du kan ringa om du får problem, eller som du kan använda för att göra en beställning? Uppger webbplatsen en gatuadress? Finns det en publicerad returpolicy med acceptabla villkor? Om webbplatsen inte uppger telefonnummer eller fysisk adress, försök då att kontakta företaget via e-post för att fråga efter dessa uppgifter.

Om du inte känner igen webbplatsen, har du i så fall annan information som kan hjälpa dig fatta ett beslut?

Om du inte känner till en webbplats, eller om den saknar sekretesscertifiering, betyder det inte automatiskt att den är otillförlitlig. Fråga vänner och kollegor om webbplatsen. Sök efter referenser till platsen på Internet för att se efter om någon källa, till exempel en tidskrift eller ett företag som du litar på, har refererat till den. Läs sekretesspolicyn eller andra avtalsdokument på webbplatsen (men tänk på att platsen inte nödvändigtvis följer dem).

En webbplats är eventuellt inte tillförlitlig om:

  • Du hänvisats till webbplatsen i ett e-postmeddelande från någon du inte känner.

  • Webbplatsen erbjuder stötande innehåll som pornografi eller olagligt material.

  • Webbplatsen innehåller erbjudanden som verkar vara för bra för att vara sanna, vilket kan tyda på bedrägeri eller försäljning av olagliga eller piratkopierade produkter.

  • Du luras till webbplatsen genom en splashsida, och väl på plats är produkten eller tjänsten inte vad du väntade dig.

  • Du blir ombedd att ange kreditkortsuppgifter för att verifiera din identitet eller tillfrågad om personliga uppgifter som inte verkar behövas.

  • Du blir ombedd att ange ett kreditkortsnummer utan att få bevis för att transaktionen är säker.