Varför går det inte att ansluta till andra datorer?

Det finns flera möjliga orsaker till varför du inte kan ansluta till andra datorer i ditt hemnätverk eller att du inte kan dela filer och skrivare med dem. Sök efter ett specifikt problem och möjliga lösningar på dem i nedanstående avsnitt.

Visa alla

Du har inte skapat eller anslutit till en hemgrupp

I en hemgrupp sammanlänkas datorer i hemnätverket så att du kan dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare. Hemgruppen är skyddad med ett lösenord och du kan alltid välja vad du ska dela med gruppen. Det enklaste sättet att dela filer och skrivare i ett nätverk är att skapa eller gå med i en hemgrupp.

Obs!

 • Hemgrupper finns inte i Windows Server 2008 R2.

Skapa eller gå med i en hemgrupp

 1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.

 2. Klicka på Skapa nu eller Anslut nu och följ sedan instruktionerna.

Du använder inte en hemgrupp och mappen eller skrivaren du försöker nå har inte delats ut

Vi rekommenderar att du använder en hemgrupp för att dela filer och skrivare i nätverket eftersom det är mycket enklare att konfigurera. Fil- och skrivardelning utan användning av en hemgrupp är en process i två steg. Först måste du aktivera delning enligt nedan. Sedan måste du ange delningsegenskaper för själva objektet eller flytta det till delade mappar så att andra användare kan nå det.

Funktionerna för nätverksidentifiering är avstängda

Aktivera nätverksidentifiering

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Om nätverksidentifiering är inaktiverad går du till Nätverksidentifiering, klickar på Aktivera nätverksidentifiering och sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Dela filer

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Klicka på Aktivera fil- och skrivardelning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Dela filer från delade mappar

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Klicka antingen på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer eller Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Gör detta på din dator och på alla andra nätverksdatorer med Windows 7 som du vill kunna ansluta till.

Obs!

 • Standardinställningen är att nätverksidentifiering är inaktiverat för publika nätverk. Ett annat sätt att aktivera nätverksidentifiering är att ändra typen av nätverksplats till Hem eller Arbete. Mer information om hur du ändrar nätverksplatsens typ finns i Välja en nätverksplats.

Lösenordsskyddad delning är aktiverad

Lösenordsskyddad delning är aktiverad som standard för datorer i arbetsgrupper. När lösenordsskyddad delning är aktiverad, kan personer som använder andra datorer i nätverket inte få åtkomst till dina delade filer eller skrivare om de inte har ett användarkonto på din dator. Det finns två sätt att aktivera fil- och skrivardelning:

 • Skapa identiska användarkonton på alla datorer i arbetsgruppen (rekommenderas). Mer information finns i Skapa ett användarkonto.

 • Inaktivera lösenordsskyddad delning. Gör så här för inaktivera lösenordsskyddad delning:

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gå till Lösenordsskyddad delning, klicka på Inaktivera lösenordsskyddad delning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Lösenordsskyddad delning finns inte på datorer som ingår i en domän.

Datorerna finns inte i samma arbetsgrupp

Information om hur du ansluter till en arbetsgrupp finns i Ansluta till eller skapa en arbetsgrupp. Observera att standardnamnet på arbetsgrupp i Windows 7 är ARBETSGRUPP.

Du har inte behörighet att komma åt filen eller mappen du försöker komma åt.

Kontakta filens eller mappens ägare och be att få bli behörig. Om du är i ett företagsnätverk, ska du kontakta nätverksadministratören.

Anslutningen kanske blockeras av Grupprincip

Om datorn som du försöker ansluta till tillhör en domän, kan det hända att nätverksadministratören har aktiverat en princip som blockerar anslutningar till domänanslutna datorer. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

Du har inte installerat de senaste uppdateringarna för den router som datorn ansluter till

Du kan hämta de senaste uppdateringarna från routerns tillverkare.