Varför kan jag inte ansluta med Anslutning till fjärrskrivbord?

Det kan finnas olika skäl till att du inte kan ansluta. Här följer några vanliga problem och möjliga lösningar.

Visa alla

Det går inte att ansluta till fjärrdatorn

Beroende på typen av felmeddelande du får kan du prova olika lösningar:

 • Det går inte att hitta fjärrdatorn. Be fjärrdatorns administratör att verifiera datornamnet och se till att du har skrivit namnet rätt. Om du fortfarande inte kan ansluta provar du med att skriva IP-adressen till fjärrdatorn i stället.

 • Nätverksfel. Kontrollera att:

  • Din router är påslagen (endast hemmanätverk)

  • Ethernet-sladden är ansluten till ditt nätverkskort (endast kabelanslutna nätverk)

  • Knappen som aktiverar trådlös kommunikation på datorn är på (endast bärbara datorer på trådlösa nätverk)

  • Ditt nätverkskort fungerar

  Om problemet kvarstår kontaktar du nätverksadministratören eller den person som konfigurerade nätverket.

 • Inte tillräckligt med minne. Stäng andra program och försök sedan att ansluta igen. Om problemet kvarstår startar du om datorn och försöker ansluta igen. Om du fortfarande inte kan ansluta kontaktar du nätverksadministratören eller teknisk support. Mer information finns i Förhindra problem med minnesbrist.

Ett mellansteg krävs för att säkerställa att datorerna kan kommunicera med varandra när en hemdator ska anslutas till en dator i en företagsdomän. Ett sätt att göra detta är att upprätta en VPN- anslutning (virtuellt privat nätverk) till företagsnätverket. Mer information finns i Konfigurera en fjärranslutning till arbetsplatsen med hjälp av VPN. Ett annat sätt är att använda en server för fjärrskrivbordsgateway. Mer information hittar du i Vad är en fjärrskrivbordsgatewayserver? Kontakta systemadministratören eller teknisk support om du får problem när du utför någon av dessa åtgärder.

Det är också möjligt att ansluta två hemdatorer via Internet. Detta brukar dock kräva ingående kännedom om routerns konfiguration, portmappningarna och IP-adresserna.

Serverautentisering bekräftar att du ansluter till rätt fjärrdator. Om serverautentisering är aktiverad måste du ange ett fullständigt datornamn (t.ex. Dator1.Exempel.com) på fliken Allmänt i dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord. Definitionen av ett fullständigt datornamn finns i "Vad är ett fullständigt datornamn?" i Anslutning till fjärrskrivbord: vanliga frågor.

 • Så här visar du eller ändrar inställningar för serverautentisering:

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Anslutning till fjärrskrivbord och klickar sedan på Anslutning till fjärrskrivbord i listan över sökresultat.

  2. Klicka på Alternativ och sedan på fliken Avancerat.

  3. Under Om serverautentiseringen misslyckas anger du det sätt du vill att Fjärrskrivbord ska svara om den fjärrdator som du försöker ansluta till inte visar sig vara den du menade.

 • När du vill hitta fjärrdatorns fullständiga datornamn, gör följande på fjärrdatorn:

  • Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

  Det fullständiga datornamnet anges under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

Andra möjliga orsaker till problem med anslutning:

 • Fjärrskrivbordets port kan vara blockerad av en brandvägg.

  Om du använder Windows-brandväggen, gör följande:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen i den vänstra rutan.

  3. Klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Under Tillåtna program och funktioner markerar du kryssrutan Fjärrskrivbord och klickar på OK.

  Om du använder en annan brandvägg ser du till att porten till Fjärrskrivbord (vanligtvis 3389) är öppen.

 • Det är möjligt att fjärranslutningar inte är aktiverade på fjärrdatorn. Åtgärda detta på följande sätt:

  1. På fjärrdatorn klickar du på Start-knappen Bild av Start-knappen, högerklickar på Dator och klickar sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på Fjärrinställningar i fönstret till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. I dialogrutan Systemegenskaper , under Fjärrskrivbord, klickar du antingen på Tillåt anslutningar oavsett vilken version av Fjärrskrivbord som körs på klienten eller Tillåt bara anslutningar från datorer som kör Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå, och klickar sedan på OK.

 • Fjärrdatorn kan vara i strömsparläge eller viloläge. Det kan du åtgärda genom att se till att inställningarna för strömsparläge och viloläge på fjärrdatorn är inställda på Aldrig. (Viloläge är inte tillgängligt på alla datorer.) Information om hur du gör ändringarna finns i avsnittet Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

 • Du kan inte fjärransluta om ditt användarkonto inte har något lösenord. Information om hur du lägger till ett lösenord i ditt konto finns i Skydda datorn med ett lösenord.

 • Fjärrdatorn kanske bara godkänner anslutningar från datorer med aktiverad autentisering på nätverksnivå. Autentisering på nätverksnivå är en autentiseringsmetod som utför användarautentisering innan du upprättar en anslutning till fjärrskrivbordet och inloggningsskärmen visas. Detta skyddar fjärrdatorn från hackare och skadlig programvara.

  Så här kontrollerar du om datorn kör en version av Fjärrskrivbord som har autentisering på nätverksnivå

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Anslutning till fjärrskrivbord och klickar sedan på Anslutning till fjärrskrivbord i listan över sökresultat.

  2. Klicka på ikonen i längst upp till vänster i dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord och klicka sedan på Om.

   Bild av dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord
   Dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord
  3. Sök efter frasen "Autentisering på nätverksnivå stöds" i dialogrutan Om Anslutning till fjärrskrivbord.

 • Det är möjligt att fjärrdatorn är för upptagen för att kunna ta emot några fler anslutningar just nu. Vänta ett tag och försök sedan ansluta igen.

Det går inte att logga in på fjärrdatorn

Om du kan se fjärrdatorns inloggningsskärm men inte kan logga in, lägger du till dig själv i gruppen Användare av fjärrskrivbord eller vilken grupp som helst med administratörsrättigheter på fjärrdatorn (eller ber fjärrdatorns administratör att göra detta).

Så här lägger du till ett användarkonto i en grupp

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv mmc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Lokala användare och grupper i den vänstra rutan.

  Om du inte kan se Lokala användare och grupper

  Om Lokala användare och grupper inte visas beror det troligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Utför följande steg för att installera det:

  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Klicka på Lokala användare och grupper i dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-moduler och klicka sedan på Lägg till.

  3. I dialogrutan Välj måldator klickar du på Lokal dator och sedan på Slutför.

  4. Klicka på OK.

 3. Dubbelklicka på mappen Grupper.

 4. Högerklicka på den grupp som du vill lägga till användarkontot i och klicka sedan på Lägg till medlemmar.

 5. Klicka på Lägg till och ange namnet på användarkontot.

 6. Klicka på Kontrollera namn och sedan på OK.

Mina sparade autentiseringsuppgifter fungerar inte

Om datorn är en del av en domän tillåts du som standard inte att spara dina autentiseringsuppgifter när du är ansluten till en fjärrdator. Men du kan ändra det.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Klicka på Start -knappen Bild av Start-knappen, skriv gpedit.msc och tryck sedan på Retur.‌ Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 2. Under Datorkonfiguration dubbelklickar du på Administrativa mallar, dubbelklickar på System och sedan dubbelklickar du på Delegering av autentiseringsuppgifter.

 3. I den högra rutan dubbelklickar du på Tillåt sparade autentiseringsuppgifter med endast NTML-autentisering.

 4. I dialogrutan som visas klickar du på Aktiverad och sedan klickar du på Visa.

 5. I dialogrutan Visa innehåll skriver namnet på fjärrdatorn (servern) i formatet: TERMSRV\datornamn och klickar på OK.

  Obs!

  • Tänk på att skriva TERMSRV med versaler. Variabeln datornamn kan antingen vara namnet på en särskild fjärrdator (till exempel TERMSRV\minfjärrdator) eller också kan du använda en asterisk (*) och inkludera en grupp datorer (till exempel TERMSRV\* eller TERMSRV\*.corp.com). Namnet måste exakt matcha det namn du anger i rutan Dator i dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord för att det ska gå att ansluta till fjärrdatorn.

Mer information om Fjärrskrivbord finns i Anslutning till fjärrskrivbord: vanliga frågor.