Varför kan jag inte gå med i en hemgrupp?

Det finns flera möjliga orsaker till att du inte kan gå med i en hemgrupp. Försök först att köra en Fix it-guide för att diagnostisera och åtgärda vanliga problem som kan uppstå när du försöker gå med i en hemgrupp.

Köra en Fix it-guide för Hemgrupp

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild på en Fix it-knapp

  Åtgärda det här problemet

 2. Klicka på Kör och följ sedan instruktionerna i guiden.

Om inte Fix it-guiden åtgärdar problemet kan du titta i den här listan.

 • Det kanske inte finns någon hemgrupp tillgänglig på ditt nätverk. Gå till Skapa en hemgrupp om du vill skapa en.

 • Du kanske inte är ansluten till det nätverk där hemgruppen finns. Om du vill ansluta till ett nätverk följer du dessa steg:

  1. Klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet i Aktivitetsfältet.
  2. Klicka på det nätverk som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut. Du kan behöva ange en nätverkssäkerhetsnyckel.

  När du har anslutit till nätverket kan du gå med i en hemgrupp om det finns en sådan i ditt nätverk.

 • Datorer måste köra Windows 7 för att du ska kunna gå med i en hemgrupp. Hemgrupp är tillgängligt i alla utgåvor av Windows 7. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du gå med i en hemgrupp, men inte skapa en.

 • Nätverksplatsen kanske inte är inställd på Hem. Hemgrupp fungerar endast på hemnätverk (privata nätverk). Om du vill ändra din nätverksplats följer du dessa steg:

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

  2. Klicka på Arbetsplatsnätverk eller Offentligt nätverk och klicka sedan på Hemnätverk.

   Bild på Nätverks- och delningscenter
   Nätverks- och delningscenter
 • De andra datorerna i hemgruppen är kanske inte i hemmet, har kanske lämnat hemgruppen eller stängts av, försatts i strömsparläge eller viloläge. Mer information om hur du ändrar energisparalternativen finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

 • Den dator som hemgruppen skapades på kanske har startats om utan att någon har loggat in på den. Vissa tjänster som Hemgrupp behöver startar inte förrän efter inloggning. Se till att någon loggar in på den dator som användes för att skapa hemgruppen.

 • Funktionerna för nätverksidentifiering är avstängda. Om du vill aktivera nätverksidentifiering följer du dessa steg:

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på sparren Bild av sparrikonen för att expandera hemnätverkets eller arbetsplatsnätverkets profil.
  3. Klicka på Aktivera nätverksidentifiering och klicka sedan på Spara ändringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Mer information om nätverksidentifiering finns i Vad är nätverksidentifiering?

 • En eller flera nödvändiga tjänster körs inte. Tjänsterna Peer Networking Grouping och HomeGroup Provider måste båda köras. Så här kontrollerar du det:

  1. Öppna Administrationsverktyg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du administrationsverktyg och klickar sedan på Administrationsverktyg. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Tjänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. I kolumnen Status bredvid tjänsterna Peer Networking Grouping och HomeGroup Provider bör du se ordet "Startad". Om du inte ser det, dubbelklickar du på tjänstens namn och sedan på Start.

 • Peer-nätverksfilen idstore.sst är skadad. Om du ser meddelandet "Windows kan inte konfigurera en hemgrupp på den här datorn. Felkod 0x80630801." och du inte kan starta tjänsten Peer Networking Grouping med ovanstående procedur, ska du följa de här anvisningarna för att ta bort den skadade filen:

  1. Klicka på Start Bild på knappen Start.
  2. Skriv kommandotolken i sökrutan.

  3. I resultatlistan högerklickar du på Kommandotolken och sedan klickar du på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Radera idstore.sst-filen i mappen Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking i systemenheten (till exempel enhet C).

  5. Start om datorn och försök gå med i hemgruppen igen.

 • Din dator tillhör redan en hemgrupp. Du får bara tillhöra en hemgrupp i taget.

 • Din systemadministratör har stängt av Hemgrupp på datorer som ingår i domänen.