Varför kan jag inte öppna eller kopiera filer från webben?

Det beror förmodligen på att Windows har identifierat webbplatsen som eventuellt farlig. Windows använder säkerhetszoner för att fastställa om en webbplats är betrodd eller inte. Mer information om betrodda webbplatser och Internet finns i När du kan lita på en webbplats.

Windows tilldelar alla webbplatser en av fyra säkerhetszoner: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej tillförlitliga platser. Den zon en viss webbplats tilldelas avgör vilka säkerhetsinställningar som används för webbplatsen.

I följande tabell beskrivs de fyra säkerhetszonerna.

Zon
Beskrivning

Internet

Den säkerhetsnivå som gäller för zonen Internet tillämpas som standard på alla webbplatser. Säkerhetsnivån för den här zonen är Medelhög (men du kan ändra den till antingen Medel eller Hög). De enda webbplatser som den här säkerhetsinställningen inte används för är de som finns i zonen Lokalt intranät och de webbplatser du själv tilldelar zonerna Betrodda eller Ej tillförlitliga platser.

Lokalt intranät

Den säkerhetsnivå som angetts för zonen Lokalt intranät tillämpas på innehåll och webbplatser i ett företagsnätverk. Säkerhetsnivån för den här zonen är Medel (men du kan ändra den till valfri nivå).

Betrodda platser

Den säkerhetsnivå som angetts för zonen Betrodda platser tillämpas på platser som du uttryckligen har angett vara webbplatser som du anser inte kommer att skada din dator eller information. Säkerhetsnivån för den här zonen är Medel (men du kan ändra den till valfri nivå).

Ej tillförlitliga platser

Den säkerhetsnivå som angetts för Ej tillförlitliga platser tillämpas på webbplatser som kan skada din dator eller information. Säkerhetsnivån för den här zonen är inställd på Hög, och går inte att ändra.

Lägga till eller ta bort en webbplats från en säkerhetszon

Du kan ändra säkerhetsinställningarna i Kontrollpanelen men du bör inte lägga till någon webbadress i zonen Betrodda platser om du inte är säker på webbplatsen i fråga är en betrodd webbplats.

  1. Klicka på knappen StartBild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriv Internetalternativ i sökrutan och klicka sedan på Internetalternativ.
  2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på en säkerhetszon (Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej tillförlitliga platser) och klicka sedan på Platser.

  3. Klicka på Avancerat om du klickade på Lokalt intranät i det föregående steget.

  4. Gör något av följande:

    • Om du vill lägga till en webbplats skriver du webbadressen i rutan Lägg till följande webbplats i zonen och klickar på Lägg till.

    • Om du vill ta bort en webbplats går du till Webbplatser, klickar på webbadressen för den webbplats du vill ta bort och klickar på Ta bort.