Varför går det inte att skriva ut på en skrivare i min hemgrupp?

Det kan finnas flera orsaker till att det inte går skriva ut på en skrivare i en hemgrupp:

  • Skrivaren är avstängd.

  • Den dator som skrivaren är ansluten till är avstängd, i strömsparläge, i viloläge eller ingår inte längre i hemgruppen.

    Mer information om hur du ändrar energisparalternativen finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

  • En annan medlem i hemgruppen har slutat dela skrivaren.

  • Nätverksidentifieringen är avstängd. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

  • Skrivaren har inte en USB-anslutning och måste delas med hjälp av Enheter och skrivare på Kontrollpanelen.

  • En felaktig skrivardrivrutin är installerad. Skrivarna måste använda korrekt drivrutin för den typ av dator som de är anslutna till (x86-baserade eller x64-baserade). Många skrivardrivrutiner kan också hämtas automatiskt från Windows Update. Det kan ta upp till 30 minuter att hämta och installera drivrutiner från Windows Update. Drivrutiner finns också tillgängliga på skrivartillverkarens webbplats. Mer information finns i Sök efter och installera skrivardrivrutiner för Windows 7.

Om du ändå inte kan komma åt eller skriva ut på en skrivare i hemgruppen kan det vara problem med nätverket. Om du vill köra Felsökaren för nätverk högerklickar du på nätverksikonen (‍Bild av ikon för trådlöst nätverk‌ eller‌ Bild av ikon för fast nätverk‍) i meddelandefältet i Aktivitetsfältet och klickar sedan på Felsök problem.

Ibland kan du komma åt skrivarna i hemgruppen genom att starta om datorn eller lämna hemgruppen och sedan ansluta igen.