Varför upphörde lösenordet att gälla?

I Windows kan en nätverks- eller systemadministratör skapa en princip som gör att ditt lösenord upphör efter en tid (från 1 till 999 dagar). Det här är ett sätt att göra datorn säkrare eftersom du måste skapa ett nytt lösenord med jämna mellanrum. Du bör ändra ditt lösenord regelbundet och alltid använda ett starkt lösenord. Mer information om starka lösenord finns i Tips om hur du skriver starka lösenord och lösenfraser.