Varför spelades inte TV-programmet in i Windows Media Center?

Om det inte gick att spela in ett TV-program i Windows Media Center och programmet redan är slut, går det inte att gå tillbaka och spela in det igen. Däremot kan du kanske ändra inställningarna i maskinvarukonfigurationen för att förhindra att det händer igen i framtiden.

Om programmet som inte spelades in visas vid ett annat tillfälle, kan du ändra tiden i inspelningsschemat. Mer information om hur du schemalägger TV-program som ska spelas in finns i Spela in TV i Windows Media Center.

Följande kan vara orsaker till varför ett TV-program inte spelas in:

Visa alla

Det finns en inspelningskonflikt

Om du har schemalagt fler inspelningar än vad det finns TV-mottagare på datorn för en viss tidpunkt, får du ett meddelande om att en inspelningskonflikt är på väg att inträffa i Media Center. Följ anvisningarna för att lösa den.

Om du inte använder datorn när konflikten är på väg att inträffa, försöker Media Center att lösa den automatiskt. Om det är möjligt hittar Media Center ett annat datum eller en annan tid för ett av programmen och ändrar inspelningsschemat för att kunna spela in båda programmen. Annars väljs vilket program som spelas in enligt följande ordning:

 1. Engångsinspelning (inte som del av serie)

 2. Serieprioritetsrangordning

 3. Programmet som låg först i schemat

Om det finns en inspelningskonflikt mellan två avsnitt från olika serieinspelningsbegäran, använder Media Center serieprioritetsinställningarna för att bestämma vilket program som spelas in. Du kan ändra serieprioritetsinställningarna om du vill se till att din favoritserie spelas in om det skulle uppstå en konflikt.

 1. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, klicka på Visa schema, klicka på Serie och klicka sedan på Ändra prioriteter.

 2. Klicka på upp- Bild av uppilen eller ned-pilen Bild av nedpilen för att flytta en schemalagd serie upp eller ned i listan över serieprioriteter och klicka sedan på Klar.

  När du schemalägger en ny serie läggs den automatiskt till längst ned i listan och får lägst prioritet.

Mer information om inspelningskonflikter finns i avsnittet Lös inspelningskonflikter i Windows Media Center.

Tips!

 • Om du ofta har inspelningskonflikter kan du lägga till en extra TV-mottagare i datorn så att du kan spela in två TV-program på olika kanaler samtidigt.

Det finns inget tillgängligt hårddiskutrymme

Det går inte att spela in ett schemalagt program i Media Center om det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken för att lagra det. Du kan radera några av de tidigare inspelade programmet för att skapa mer utrymme. Du kan även höja gränsen för inspelade TV-program i Media Center. Om du har flera hårddiskar kan du också ändra vilken enhet som de inspelade TV-programmen lagras på när en av dem blir full.

 1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Lagring av inspelningar.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på plus (+) eller minus (-) under Maxgräns för TV för att höja eller sänka gränsen för antalet inspelade TV-program på enheten.

  • Klicka på plus (+) eller minus (-) under Spela in på enhet för att välja en ny enhet där inspelade TV-program ska lagras på.

 3. Klicka på Spara.

Obs!

 • I Media Center går det att övervaka flera enheter för inspelade TV-program, men det går bara att lagra inspelade TV-program på den enhet som angetts i Lagring av inspelningar.

 • HDTV tar upp mycket mer hårddiskutrymme än inspelningar med standardupplösning och fyller snabbare upp enheten.

 • Om du har lite hårddiskutrymme spelas ibland ett program in, men raderas sedan automatiskt för att frigöra utrymme för nästa inspelning. Ändra dessa och andra inställningar genom att rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Standardvärden för inspelning.

TV-signalen är inte tillgänglig

Om du inte får någon TV-signal i Media Center ska du först kontrollera TV-signalkabeln för att säkerställa att den är korrekt ansluten till TV-mottagaren. Om allt är korrekt anslutet men du fortfarande inte får någon signal, kan det bero på något av följande:

 • TV-signalen fungerar inte som den ska. Det kan bero på att signalen från TV-leverantören för tillfället inte är tillgänglig. I så fall bör du avbryta eller ändra tiden för inspelningen tills signalen fungerar igen. Läs mer i Titta på TV i Windows Media Center: vanliga frågor och svar om du har andra problem med TV-signalen.

 • TV-mottagaren fungerar inte korrekt. Kontrollera att du har den allra senaste drivrutinen för TV-mottagaren installerad på datorn. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 • Det är tekniska problem i Media Center. Om det inte går att upptäcka en TV-signal för inspelning i Media Center men allt annat fungerar korrekt, kan du prova med att starta om datorn.

Datorn är avstängd eller batteriet i den bärbara datorn har tagit slut

Det går att spela in ett TV-program i Media Center även om datorn är i strömsparläge, hybridströmsparläge eller viloläge. Om datorn är avstängd vid tiden för den schemalagda inspelningen, kommer programmet inte att spelas in.

Om du spelar in ett TV-program på en bärbar dator fortsätter den schemalagda inspelningen att spelas in, även om datorn är i strömsparläge, hybridströmsparläge eller viloläge och körs på batteri. Om batteriet tar slut stoppas inspelningen.

Media Center kan inte hitta kanalen eller spelar in fel kanal

Media Center kan påträffa ett fel vid kanalbyte för att börja spela in ett program eller så kan fel kanal spelas in. Dessa problem är vanligare om du får TV-signal via en digitalbox. Fel vid kanalbyte med en digitalbox kan orsakas av följande:

 • Den infraröda styrkabeln på digitalboxen är i fel läge. Om den infraröda styrkabeln är i fel läge frampå digitalboxen eller är frånkopplad, kan Media Center inte skicka signal till boxen för att ändra kanal.

 • Ändringshastigheten för digitalboxen är för snabb eller för långsam. Om fel hastighet för kanalbyte ställts in kan det hända att digitalboxen tar emot signal för endast två av tre kanaler som överförts av Media Center och att en tvåsiffrig kanal ändras istället för en tresiffrig. Du kan konfigurera om TV-signalen och välja en annan byteshastighet för kanalerna.

  • Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Konfigurera TV-signal och följ sedan anvisningarna.

 • Media Center försöker ställa in en kanal som inte ingår i ditt TV-abonnemang. Om du använder en digitalbox kan den komma ur fas med Media Center, vilket gör att Media Center spelar in fel kanal. Du kan dölja oönskade kanaler i Media Center så att inte kanaler som du inte kan ta emot spelas in. Du kan även visa dolda kanaler som du kan ta emot så att Media Center kan komma åt dem.

  1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Redigera kanaler.

  2. Rulla igenom listan och leta reda på vilka kanaler som ska visas och döljas.

  3. Markera kryssrutan intill varje kanal för att ändra dess inställning och klicka sedan på Spara.

   När en kryssruta markeras visas kanalen i guiden. När rutan avmarkeras visas inte kanalen.

Obs!

 • Om du använder en digitalbox och får ett meddelande på skärmen, måste du utföra en åtgärd med fjärrkontrollen till digitalboxen innan du kan ändra kanaler i Media Center.

Andra orsaker till varför ett program inte har spelats in

 • Programguiden är inaktuell. Media Center uppdaterar automatiskt guiden, men du kan även hämta den senaste informationen i programguiden manuellt.

  • Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden, klicka på Hämta senaste programtablå och klicka sedan på OK.

   Ett meddelande visas när uppdateringen är slutförd. Mer information om programguiden finns i Använda programguiden i Windows Media Center.

 • Det finns begränsningar för ett visst program. Om en programleverantör anger begränsningar som förbjuder att ett program spelas in, går det inte att spela in programmet i Media Center.

 • Gränsen för hur många program som sparas i en serie har överskridits. Media Center sparar automatiskt så många program som möjligt för en TV-serie som spelas in. Om det inte går att spela in program från en viss serie bör du dock kontrollera inställningarna för serien.

  1. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, klicka på Visa schema och klicka sedan på Serie.

  2. Klicka på seriens namn och klicka sedan på Inställningar för serie för att visa och ändra inställningarna för en viss serie.

Om du ändå inte är säker på varför ett program inte kunde spelas in, kan du kontrollera inspelningshistoriken.

 1. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, klicka på Visa schema och klicka sedan på Historik.

 2. Sortera listan genom att klicka på Sortera efter datum, Sortera efter status eller Sortera efter titel.

  Status för varje program visas bredvid titeln.

  Detaljerad information om inspelningsstatusen visas genom att du klickar på programmets titel.

OBS!

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Om en TV-mottagare inte medföljde datorn kanske du kan lägga till en. Mer information om hur du får tag i en TV-mottagare finns i Få hjälp med tv-mottagarkortet. Du kan även kontakta datortillverkaren.