Arbeta med mappen Dator

Från mappen Dator har du tillgång till platser som hårddiskar, cd- eller dvd-enheter och flyttbara medier. Du har även tillgång till andra enheter som kan vara anslutna till datorn, som externa hårddiskar och USB-minnen.

  • Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

En vanlig anledning till att öppna mappen Dator är att visa hur mycket utrymme som finns på hårddiskarna och på flyttbara medier.

Bild av mappen Dator med information om hårddiskar och flyttbara medier
Mappen Dator visar tillgängligt utrymme på hårddisken och flyttbara medier

Om du högerklickar på ett objekt i mappen Dator kan du till exempel mata ut en cd eller dvd, visa en hårddisks egenskaper och formatera en disk.

I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du använder mappen Dator: