Uppgradera från Windows Vista till Windows 7 (anpassad installation)


Vi rekommenderar att du skriver ut den här guiden. Datorn startar om under installationen av Windows 7 och om du har ett utskrivet exemplar kan du följa stegen även om du inte kan återvända till den här webbsidan.

Illustration av hur man genomför en anpassad installation av Windows 7
Översikt över hur man genomför en anpassad installation av Windows 7

Introduktion

Om det inte går att uppgradera en dator som kör Windows Vista till Windows 7, måste du markera alternativet Anpassad när du installerar Windows 7. Vid en anpassad installation sparas inte programmen, filerna eller inställningarna. Det kallas därför ibland för en ”ren” installation.

En anpassad installation är mer komplicerad och kan ibland ta några timmar. Vi skapade den här femstegsguiden så att du ska få hjälp genom hela installationen.

Det här behöver du

  • En extern hårddisk. Du måste flytta bort filerna från datorn innan du installerar Windows 7. Vi rekommenderar att du använder programmet Windows Filöverföring (kan hämtas kostnadsfritt från Microsofts webbplats), som kräver en extern hårddisk. Då blir det lättare för dig. Du kan köpa externa hårddiskar i alla elektronikaffärer och i affärer med kontorsmateriel. Med hårddiskar får du på ett enkelt sätt extra lagringsutrymme till datorn.

  • De ursprungliga installationsskivorna eller installationsfilerna för de program som du vill använda med Windows 7. Du måste installera om programmen manuellt när du har installerat Windows 7. När du kör Windows Filöverföring får du en rapport över de program som du för närvarande använder tillsammans med Windows XP.

32-bitars och 64-bitars: Vilken version av Windows 7 ska du installera?

Installationsskivorna för både 32- och 64-bitarsversionerna ingår i Windows 7-paketet. 64-bitars operativsystem kan hantera stora mängder minne – vanligen 4 gigabyte (GB) RAM (random access memory) eller mer – effektivare än 32-bitars operativsystem. Alla datorer har emellertid inte 64-bitarsstöd. Mer information finns i avsnittet 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

Om du vill veta vilken av Windows 7-installationsskivorna du kan använda klickar du på Start, högerklickar på Dator och klickar sedan på Egenskaper.

  • Bredvid Systemtyp står det antingen "32-bitars operativsystem" eller "64-bitars operativsystem". Om det står "32-bitars operativsystem" så kör du 32-bitarsversionen av Windows Vista. I steg 1 i den här guiden får du veta hur du kör Windows 7 Upgrade Advisor som kan tala om ifall din dator kan köra 64-bitarsversionen av Windows 7 eller inte.

  • Om det står "64-bitars operativsystem" bredvid Systemtyp kör du 64-bitarsversionen av Windows Vista och kan köra 64-bitarsversionen av Windows 7.

Nästa: Hämta och kör Windows 7 Upgrade Advisor.