Hur gör Windows Filöverföring det enklare att konfigurera en dator?

Windows Filöverföring hjälper dig att överföra filer, mappar och programinställningar från en dator till en annan i en enda process.

Med Windows Filöverföring kan du överföra:

  • användarkonton

  • dokument

  • musik

  • bilder

  • e-post

  • Internetfavoriter

  • programinställningar

När överföringen är klar visar Rapporter för Windows Filöverföring vad som har överförts samt en lista över program som du kanske vill installera på den nya datorn. Du ser även länkar till andra program som du kan vilja hämta. När du har överfört filerna och inställningarna till den nya datorn med Windows Filöverföring har datorn välbekanta filer, mappar och programinställningar, vilket gör det mycket enklare att återgå till arbetet.

Obs!

  • Du kan bara öppna Windows Filöverföring om du använder ett administratörskonto.

  • Du kan se din överföringsrapport när du vill när överföringen har slutförts.

Windows Filöverföring kan inte överföra filer från en 64-bitars version av Windows till en 32-bitars version av Windows. Om du överför från en 64-bitars version av Windows Vista till en 32-bitars version av Windows 7 kan du flyttta dina filer manuellt eller använda funktionen Säkerhetskopiera och återställa i Windows Vista. Mer information finns i Säkerhetskopiera dina filer och Återställa en säkerhetskopia som skapats med en tidigare version av Windows på webbplatsen för Windows. Om du överför från en 64-bitars version av Windows XP måste du flytta dina filer manuellt.

Information om Windows Filöverföring finns i Överföra filer och inställningar från en annan dator och Överföra filer och inställningar: vanliga frågor och svar.