Installera och använda Windows XP Mode i Windows 7

Viktigt!

 • Sedan 8 april 2014 går det inte längre att få teknisk support för Windows XP. Windows XP Mode är inte längre tillgängligt och inga fler uppdateringar som hjälper till att skydda datorn ges ut. Det innebär att om du fortsätter använda Windows XP eller Windows XP Mode på en Windows 7-dator när supporten upphör kan datorn vara sårbar för säkerhetsrisker och virus. Vi rekommenderar därför att du endast använder Windows XP Mode när Windows 7-datorn inte är ansluten till Internet. Mer information om att supporten för Windows XP upphör.

Om du använder Windows XP Mode kan du köra program som utvecklats för Windows XP på datorer som kör Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate. Windows XP Mode stöds inte på Windows 8.

Ett program som körs i Windows XP Mode och ett program som körs i Windows 7
Program kan köras i både Windows XP Mode och i Windows 7.

Hur fungerar Windows XP Mode?

Windows XP Mode fungerar på två sätt – både som ett virtuellt operativsystem och som ett sätt att öppna program i Windows 7. Det körs i ett separat fönster på skrivbordet i Windows 7 på samma sätt som ett program, men är en licensierad och fullständig version av Windows XP. I Windows XP Mode kan du komma åt datorns CD-/DVD-enhet, installera program, spara filer och utföra andra aktiviteter på samma sätt som om Windows XP kördes på datorn.

När du installerar ett program i Windows XP Mode, visas programmet i listan med program i både Windows XP Mode och i Windows 7, vilket betyder att du kan öppna programmet direkt från Windows 7.

Start-menyn i Windows 7 med program som installerats i Windows XP Mode
Program som har installerats i Windows XP Mode på Start-menyn i Windows 7

Obs!

 • Flertalet av alla program som är kompatibla med Windows Vista och Windows XP fungerar bra i Windows 7. Om ett program fungerar dåligt börjar du med att prova Felsökaren för programkompatibilitet. Den ingår i alla utgåvor av Windows 7. Mer information finns i Öppna Felsökaren för programkompatibilitet.

 • Det är inte säkert att all maskinvara och alla enheter som fungerar i Windows 7 identifieras automatiskt eller fungerar i Windows XP Mode.

 • Windows XP Mode utformades i första hand för att hjälpa företag med övergången från Windows XP till Windows 7. Det har inte optimerats för program med mycket grafik, till exempel 3D-spel, och lämpar sig inte heller för program med specifika krav på maskinvara, som TV-mottagare.

 • Om du spelar upp musik eller videoklipp i Windows XP Mode med Windows Media Player, och du maximerar eller minimerar Windows XP Mode-fönstret, slutar Windows Media Player att spela. Tryck på knappen Spela upp Knappen Spela upp i Windows Media Player för att återuppta uppspelningen.

Innan du börjar

Om du vill använda Windows XP Mode måste datorn uppfylla vissa systemkrav. I annat fall fungerar inte Windows Virtual PC och Windows XP Mode som de ska, även om det kanske går att ladda ned och installera dem. Utför följande steg innan du börjar:

 1. Kontrollera att datorns operativsystem är Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate. Om du vill ta reda på vilken utgåva av Windows 7 som du har klickar du på knappen Start Knappen Start, högerklickar på Dator och klickar på Egenskaper.
 2. Ta reda på om datorns processor stöder maskinvarustödd virtualisering. Det gör du genom att ladda ned och köra identifieringsverktyget för maskinvarustödd virtualisering.

  • Visas ett meddelande om att datorn är konfigurerad med maskinvarustödd virtualisering, kan du köra Windows Virtual PC och Windows XP Mode. Se nedanstående anvisningar.

  • Visas ett felmeddelande om att systemet inte har stöd för maskinvarustödd virtualisering, innebär det att datorns processor inte har stöd för maskinvarustödd virtualisering. Du kan använda Windows XP Mode ändå genom att installera en uppdatering för Windows 7. Se Varför får jag felmeddelanden om maskinvarustödd virtualisering när jag försöker använda Windows XP Mode och Windows Virtual PC?. XP Mode fungerar mycket bättre om maskinvarustödd virtualisering går att aktivera.

  • Visas ett meddelande om att maskinvarustödd virtualisering är inaktiverad, innebär det att datorn har stöd för maskinvarubaserad virtualisering men att du måste ändra inställningar i datorns BIOS för att aktivera funktionen. Metoden för att aktivera virtualiseringsinställningarna i datorns BIOS varierar beroende på BIOS-tillverkare. Läs den information som medföljde din dator eller gå till datortillverkarens webbplats om du vill veta mer.

Varning!

 • Var försiktig när du ändrar BIOS-inställningar. BIOS-gränssnittet är utformat för avancerade användare och du kan göra ändringar som kan medföra att det inte går att starta datorn korrekt. Mer information finns i BIOS: vanliga frågor.

Installera och använda Windows XP Mode

Om du vill använda Windows XP Mode måste du ladda ned och installera Windows XP Mode och Windows Virtual PC, som är det program som kör virtuella operativsystem på datorn.

När du installerar ett program i Windows XP Mode blir programmet tillgängligt för användning i både Windows XP Mode och Windows 7.

Windows XP Mode följer samma supportlivscykel som Windows XP. Utökad support ges fram till 8 april 2014. Mer information om att supporten för Windows XP upphör.

Visa alla

Så här laddar du ned och installerar Windows XP Mode

 1. Gå till Windows XP Mode-sidan i Download Center.

 2. Välj språk under Snabbinformation.

 3. Klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen för att validera din version av Windows 7.

 4. Välj en Windows XP Mode-version som ska installeras och klicka på Installera.

  Obs! Windows XP Mode_N-versioner innehåller inte Windows Media Player.

 5. Klicka på Kör i webbläsarens meddelandefält och följ de instruktioner som visas på skärmen.

 6. Klicka på Slutför när installationen har slutförts.

Ladda ned och installera Windows Virtual PC

 1. Gå till Windows Virtual PC-sidan i Download Center

 2. Välj språk under Snabbinformation.

 3. Klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen för att validera din version av Windows 7.

 4. Välj en Windows Virtual PC-version som ska installeras och klicka på Installera.

  Obs! x64-versionen används med 64-bitarsversioner av Windows 7. x86-versionen används med 32-bitarsversioner av Windows 7. Om du vill ta reda på om din dator har en 32-bitarsversion eller en 64-bitarsversion av Windows 7, klickar du på knappen Start Knappen Start, högerklickar på Dator och klickar på Egenskaper. Versionsinformationen visas bredvid Systemtyp.
 5. Klicka på Kör i webbläsarens meddelandefält och följ de instruktioner som visas på skärmen.

 6. Klicka på Ja om du vill installera Uppdatering för Windows (KB958559).

 7. Om du accepterar licensvillkoren klickar du på Jag accepterar.

 8. När installationen har slutförts startar du om datorn genom att klicka på Starta om nu.

Så här konfigurerar du Windows XP Mode innan du använder det

 1. Klicka på knappen Start Knappen Start, klicka på Alla program, klicka på Windows Virtual PC och klicka sedan på Windows XP Mode.
  Windows Virtual PC och Windows XP i listan med program
  Windows Virtual PC och Windows XP i listan med program
 2. Klicka på Jag accepterar licensvillkoren om du accepterar licensvillkoren, och klicka sedan på Nästa.

 3. På sidan Installationsmapp och autentiseringsuppgifter accepterar du standardplatsen där filerna för Windows XP Mode ska sparas eller så väljer du en ny plats.

 4. Ange ett lösenord och bekräfta det genom att upprepa det. Klicka sedan på Nästa.

 5. På sidan Skydda datorn anger du om du vill skydda datorn genom att aktivera automatiska uppdateringar och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Starta installationen.

  När installationen har slutförts öppnas Windows XP Mode i ett separat fönster.

Varning!

 • Ingen antivirusprogramvara ingår i Windows XP Mode. Även om det redan finns ett antivirusprogram på datorn med Windows 7 bör du installera ett antivirusprogram i Windows XP Mode så att datorn skyddas mot virus.

Så här installerar du och använder program i Windows XP Mode

 1. Klicka på knappen Start Knappen Start i Windows 7, klicka på Alla program, klicka på Windows Virtual PC och klicka sedan på Windows XP Mode.
 2. I Windows XP Mode sätter du i installationsskivan för programmet i datorns CD-/DVD-enhet eller bläddrar till installationsfilen för programmet, öppnar filen och installerar programmet enligt anvisningarna.

  Program som installeras i Windows XP Mode
  Installera ett program i Windows XP Mode
 3. Klicka på knappen Stäng Knappen Stäng överst i Windows XP Mode-fönstret.
 4. Klicka på knappen Start Knappen Start i Windows 7, klicka på Windows Virtual PC, klicka på Windows XP Mode-program och sedan på det program som du vill öppna.

  Obs!

  • Om Windows XP Mode-fönstret är öppet när du försöker öppna ett program i Windows XP Mode från Windows 7, uppmanas du stänga den virtuella datorn. Kontrollera att du har sparat allt som du vill behålla i Windows XP Mode innan du stänger det.

Artikel-ID: MSW700017