Göra ändringar i skrivbordsbildspelet

Du kan lägga till nya bilder i skrivbordsbildspelet, ta bort bilder, ändra inställningar och inaktivera bildspelet. Information om hur du skapar ett bildspel finns i Skapa ett skrivbordsbildspel.

Se den här videon och lär dig hur du kan göra ändringar i skrivbordsbildspelet (1:42)

Så här lägger du till bilder i ett aktuellt bildspel

Du måste placera de nya bilderna i samma mapp som bilderna som redan ingår i det aktuella bildspelet.

 1. Öppna Skrivbordets bakgrund genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skrivbordsbakgrund och klickar sedan på Byt skrivbordsbakgrund.

 2. Om du inte kan se bildspelsbilderna kan du klicka på listan Bildplats för att visa andra kategorier eller på Bläddra om du vill söka efter mappen med bilderna på datorn.

  Bild på menyn Bildplats
  Söka efter bilder på andra platser på datorn.
 3. Gör något av följande:

  • Peka på varje bild som du vill lägga till i bildspelet, markera bildens kryssruta och klicka sedan på Spara ändringarna.

   Obs!

   • När du väljer bilder genom att bläddra till en mapp på datorn markeras automatiskt alla bilder i mappen. Om du inte vill använda alla bilder i bildspelet klickar du på Avmarkera alla. Markera sedan varje bild du vill använda och klicka på Spara ändringarna.

   Bild på en av den avmarkerade bilden i en grupp med markerade bilder
   Peka på en bild och markera sedan kryssrutan för att lägga till den i bildspelet.
  • Tryck på och håll ned Ctrl-tangenten, klicka på varje bild du vill lägga till och klicka sedan på Spara ändringarna. Endast de markerade bilderna visas i bildspelet.

  OBS!

  • Om du markerar alla bilder i mappen kommer alla nya bilder du placerar i mappen automatiskt att läggas till i bildspelet.

Så här tar du bort bilder från ett bildspel

 1. Öppna Skrivbordets bakgrund genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skrivbordsbakgrund och klickar sedan på Byt skrivbordsbakgrund.

  Om de aktuella bildspelsbilderna finns på en annan plats klickar du på rätt plats i listan Bildplats. Du kan även klicka på Bläddra om du vill söka efter den mapp som innehåller bildspelsbilderna.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Peka på varje bild som du vill ta bort från bildspelet, avmarkera bildens kryssruta och klicka sedan på Spara ändringarna.

  • Tryck på och håll ned Ctrl-tangenten, klicka på varje bild du vill ta bort och klicka sedan på Spara ändringarna. Endast de markerade bilderna visas i bildspelet.

  Obs!

  • Avmarkera inte kryssrutorna för de bilder du vill behålla i bildspelet.

  • Markera minst två bilder. Om du bara markerar en bild avslutas bildspelet och den markerade bilden används som skrivbordsbakgrund.

Så här går du till nästa bild i bildspelet

Du kan gå till nästa bild i skrivbordsbildspelet utan att ändra inställningarna för bildspelet.

 • Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Nästa skrivbordsbakgrund.

Så här ändrar du inställningarna för bildspelet

Du kan ändra bildens position, ange tiden mellan bildbytena och ange om bilderna ska visas i slumpmässig ordning eller inte.

 1. Öppna Skrivbordets bakgrund genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skrivbordsbakgrund och klickar sedan på Byt skrivbordsbakgrund.

  Om de aktuella bildspelsbilderna finns på en annan plats klickar du på rätt plats i listan Bildplats. Du kan även klicka på Bläddra om du vill söka efter den mapp som innehåller bildspelsbilderna.

 2. Gör något av följande:

  • Välj i listan Bildposition om du vill beskära bilderna så att de fyller skärmen, anpassa bilderna efter skärmen, dra ut bilderna så att de passar skärmen, placera bilderna sida vid sida eller centrera bilderna på skärmen.

  • Klicka på ett alternativ i listan Ändra bild varje om du vill ange hur snabbt bilderna ska ändras i bildspelet.

  • Markera kryssrutan Blanda om du vill att bilderna ska visas i slumpmässig ordning.

 3. Klicka på Spara ändringarna för att spara de nya inställningarna.

Så här spelar du upp ett bildspel medan din bärbara dator körs på batteri

För att batteriet ska räcka längre pausas skrivbordets bakgrundsbildspel som standard när din bärbara dator körs på batteri. Om du vill att bildspelet ska spelas upp när din bärbara dator inte är ansluten, ändrar du inställningarna för energischemat.

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det aktiva energischemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar utvidgar du Inställningar för skrivbordsbakgrund och utvidgar sedan Bildspel. Klicka på Vid batteridrift, klicka på pilen, klicka på Tillgänglig och sedan på OK.

OBS!

 • Ditt batteri kan räcka sämre om bildspelet spelas upp medan din bärbara dator körs på batteri.

Så här inaktiverar du bildspelet

 1. Öppna Skrivbordets bakgrund genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skrivbordsbakgrund och klickar sedan på Byt skrivbordsbakgrund.

 2. Klicka på en bild eller färg som du vill använda som skrivbordsbakgrund. Klicka sedan på Spara ändringarna.