Åtgärdscentret

Åtgärdscentret ser till att Windows går smidigt - titta på det här videklippet för att se hur.

Vill du ha mer kontroll över popup-meddelandena? I Åtgärdscentret kan du bestämma vilka meddelanden som ska visas Windows 7 och vilka som inte ska visas.

I Åtgärdscentret sammanförs meddelandetrafik från viktiga underhålls- och säkerhetsfunktioner i Windows, bland annat Windows Felrapportering, WindowsDefender och User Account Control. Om Windows kräver din uppmärksamhet visas Åtgärdscenter-ikonen i Aktivitetsfältet. När du klickar på den visas både meddelanden och förslag på åtgärder. Du kan finjustera valen i Kontrollpanelen.