WordPad

WordPad, smidigt vid grundläggande ordbehandling, blev just ännu bättre. I Windows 7 har det ett nytt menyfliksområde – området längs fönstrets övre kant – som gör att alternativen syns direkt och inte döljs i menyer.

Med fler formateringsalternativ, som markering, punkter, radbrytningar och nya färger, samt bildinfogning och zoom, är WordPad ett förvånansvärt kraftfullt verktyg.

Bild av WordPad
Upptäck kraften i WordPad.