Det kan vara svårt att skydda barnen online, men det blir lättare med Windows Live Family Safety. Family Safety har en webbplats och ett gratis program som du installerar på de datorer som barnen använder. På så sätt kan du ge dem en viss frihet, men ändå hålla koll på deras aktiviteter vid datorn.

Här följer exempel på några av de metoder som används i Family Safety för att skydda dina barn:

 • Webbfiltrering – Styr vilka webbplatskategorier dina barn kan se eller ange specifika webbplatser som de får eller inte får visa. Säker sökning aktiveras för sökwebbplatser som Bing och Yahoo!.

 • Aktivitetsrapporter – Få rapporter om dina barns datoranvändning: vilka webbplatser dina barn har besökt eller försökt besöka, hur lång tid de tillbringat framför datorn samt vilka spel och program de har använt.

 • Tidsbegränsningar – Begränsa hur länge dina barn får använda datorn och ange vid vilka tidpunkter på dagen de får använda den.

 • Spelbegränsningar – Begränsa vilka spel dina barn får spela.

 • Programbegränsningar – Begränsa vilka program dina barn får köra.

Så här fungerar Family Safety

De olika spelarna i Family Safety och Windows fungerar som ett team som samarbetar:

 • Family Safety-filtret. som du installerar och konfigurerar på varje dator som dina barn använder. Programmet övervakar dina barn med hjälp av säkerhetsinställningar som du själv anger.

 • Family Safety-webbplatsen. En central plats på Internet där du väljer och hanterar samtliga inställningar för varje familjemedlem och visar aktivitetsrapporter för medlemmarna. Du behöver bara ange inställningarna en gång på webbplatsen, så gäller de för alla datorer som du har installerat Family Safety-filtret på.

 • Föräldrakontroll i Windows. En funktion i Windows som är aktiverad när du använder Family Safety. Du kan använda Föräldrakontroll i Windows om du vill konfigurera fler säkerhetsinställningar för dina barns datorer. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar Föräldrakontroll i Windows och Family Safety, kan du titta på videoklippet om hur du använder Föräldrakontroll.

Obs!

 • När du konfigurerar Family Safety för första gången uppmanas du att logga in med en förälders eller målsmans Microsoft-konto. Den här personen blir den primära föräldern i Family Safety och den enda familjemedlem som kan ta bort familjen från Family Safety. Var noga med att använda Microsoft-kontot för den förälder eller målsman som du vill ska vara den primära föräldern, eftersom du inte kan ändra det senare.

Konfigurera Family Safety-filtret

Så här konfigurerar du Family Safety-filtret:

Steg 1: Kontrollera om Family Safety-filtret redan har installerats på datorn

Om du har Windows 7 kanske Family Safety-filtret redan är installerat på datorn. Om du vill konfigurera filtret klickar du på Start-knappen Bild på Start-knappen och skriver Windows Live Family Safety i sökrutan. Klicka sedan på Windows Live Family Safety.
Bild av Windows Live Family Safety-programmet på Start-menyn
Om Family Safety-filtret redan är installerat på datorn hittar du det på Start-menyn

- eller -

Gå till nedladdningssidan för Family Safety och klicka på Ladda ned. Ladda ned och installera Family Safety genom att följa anvisningarna på skärmen.

Steg 2: Logga in på Family Safety-filtret med ditt Microsoft-konto

Ange mejladressen och lösenordet för Microsoft-kontot för den förälder som du vill ska vara den primära föräldern och klicka på Logga in.

Du behöver ett Microsoft-konto för att kunna konfigurera Family Safety-filtret och använda Family Safety-webbplatsen. Om du inte har något Microsoft-konto kan du skapa ett när du konfigurerar Family Safety-filtret. (Ett Microsoft-konto är en mejladress och ett lösenord du använder för att logga in på Microsoft-tjänster, till exempel Outlook.com och Xbox LIVE).

Steg 3: Ange vilka familjemedlemmar du vill övervaka

Markera kryssrutan bredvid Windows-kontot för varje familjemedlem som du vill övervaka på den aktuella datorn och klicka sedan på Nästa eller Spara.

Om du vill övervaka en person som inte har något Windows-konto klickar du på Skapa ett nytt Windows-konto, anger personens namn och klickar sedan på Skapa konto.

Varje familjemedlem bör ha ett eget Windows-konto och egna säkerhetsinställningar. Om alla i familjen använder samma Windows-konto används samma Family Safety-inställningar för alla. Då kan du inte visa rapporter över vilka webbplatser varje barn besökt.

Bild av skärmen där du väljer vilka Windows-konton du vill övervaka
Du kan välja vilka Windows-konton du vill övervaka

Steg 4: Matcha en befintlig Family Safety-medlem med personens Windows-konto

Om du inte har använt Family Safety förut kan du hoppa över det här steget. Om du redan använder Family Safety visas en skärm där du måste matcha varje Windows-konto med ett namn i listan Family Safety-medlemmar. Om det inte finns något matchande Family Safety-namn för ett Windows-konto, klickar du på alternativet för tillägg av namn.

Personerna i listan med Family Safety-medlemmar är de personer i din familj som redan använder Family Safety. När du matchar dem med deras Windows-konton bekräftar du för Family Safety att varje person matchas med sina egna, korrekta inställningar. Om ditt barns namn till exempel är Alexander kanske han har ett Windows-konto med namnet Mikael, men i listan med Family Safety-medlemmar visas han som Alexander Lund. Genom att matcha kontona talar du om för Family Safety att det rör sig om samma person.

Om det finns ett Windows-konto på datorn för någon som inte har använt Family Safety förut, visas personen längst ned i listan. När du klickar på Lägg till (personens namn) skapas ett nytt Family Safety-medlemskap för personen, med namnet på hans eller hennes Windows-konto.

Bild av skärmen där du väljer vilka Windows-konton som ska övervakas
Du kan matcha dina befintliga Family Safety-inställningar med dina Windows-konton

Steg 5: Lägg till lösenord.

Det är viktigt att alla dina Windows-konton har lösenord. Om du har ett konto som saknar lösenord kan dina barn logga in på det kontot och kringgå sina Family Safety-inställningar.

Om Windows-kontona som du anger att du vill övervaka saknar lösenord klickar du på Lägg till lösenord.

Om du har konfigurerat gästkonton på datorn bör du stänga av dem, eftersom barn även kan använda sådana konton för att kringgå säkerhetsinställningar.

Steg 6: Verifiera konfigurationen

Klicka på Nästa så visas de Windows-konton som övervakas på datorn.

Bild av skärmen för Family Safety-filtret där du ser vilka konton som övervakas
Visa vilka Windows-konton som övervakas samt inställningarna för dessa konton
Visa alla

Anpassa familjens inställningar

När du har konfigurerat Family Safety-filtret har du tagit ett första, viktigt steg för att skydda dina barn. Om du sedan går till webbplatsen för Family Safety och anpassar inställningarna för varje barn får du ännu bättre kontroll över webbfiltrering och andra inställningar. Med den ursprungliga konfigurationen för Family Safety-filtret övervakas dina barn med grundläggande webbfiltrering. Det betyder att Family Safety endast blockerar vuxeninnehåll och anonymiseringswebbplatser (webbplatser som gör att barn kan besöka andra webbplatser anonymt, så att Family Safety inte ser deras aktiviteter).

Om du vill göra det svårare för barnen att se sådant du inte vill att de ska se, kan du gå till webbplatsen för Family Safety och ändra deras inställningar. Du kan börja med webbfiltreringsnivån. För yngre barn rekommenderar vi att du ställer in webbfiltreringsnivån på Strikt, så att de minsta barnen bara kan se barnvänliga webbplatser.

Så här anpassar du inställningarna för ditt barn

 1. Logga in på webbplatsen för Family Safety från valfri dator med en förälders Microsoft-konto (mejladress och lösenord).

 2. Klicka på Redigera inställningar under namnet på barnet vars inställningar du vill justera.

 3. På sidan för barnets inställningar kan du se en översikt över de befintliga inställningarna och välja vad du vill ändra.

  Bild av sidan Sammanfattning för familjen där du kan hantera familjens inställningar, rapporter och förfrågningar
  Använd sidan Sammanfattning för familjen om du vill visa samtliga familjemedlemmar, redigera inställningar eller visa aktivitetsrapporter för medlemmarna och se om de har skickat förfrågningar som du behöver besvara

Konfigurera webbfiltrering

Föräldrar som har ont om tid hinner inte alltid surfa på Internet och undersöka alla webbplatser som deras barn kan tänkas besöka. För att underlätta deras arbete granskar Family Safety-teamet tusentals webbplatser och delar in dem i kategorier. Webbfiltreringsnivån som du väljer för dina barn avgör vilka av dessa kategorier de kan se.

Om du vill välja kategorierna själv i stället för att använda de förinställda nivåerna, väljer du alternativet Anpassad. Då visas en lista över samtliga kategorier så att du kan välja de som passar bäst för dina barn. Under Webbfiltrering kan du även skapa en lista över blockerade eller tillåtna webbplatser som åsidosätter både kategorier och filtreringsnivåer.

Så här konfigurerar du webbfiltrering

 1. Klicka på Webbfiltrering, välj Aktivera webbfiltrering och välj en webbfiltreringsnivå:

  • Välj Strikt om du vill blockera alla webbplatser som inte är barnvänliga eller som inte finns med på listan Tillåt (en lista över webbplatser som du uttryckligen har tillåtit).

  • Välj Anpassad om du vill tillåta och blockera webbplatskategorier manuellt. Om du vill tillåta en webbplatskategori markerar du kryssrutan för kategorin. Om du vill blockera en webbplatskategori markerar du kryssrutan för kategorin.

 2. Klicka på Spara.

  Bild av webbfiltreringssidan där du kan aktivera och anpassa webbfiltrering för ditt barn
  Aktivera och anpassa webbfiltrering för ditt barn, och kom ihåg att spara ändringarna

Tillåta eller blockera en webbplats

Om du vill att ditt barn ska använda filtreringsnivån Strikt, så att barnet enbart kan se barnvänliga webbplatser, men vill att en specifik webbplats som är blockerad ska tillåtas, kan du lägga till webbplatsen i listan Tillåt för barnet. Om du i stället vill blockera en webbplats som tillåts av webbfiltreringsnivån, kan du lägga till den i listan Blockera för barnet.

Så här tillåter eller blockerar du en webbplats

 1. Under Tillåt eller blockera en webbplats skriver du eller klistrar in webbadressen för webbplatsen som du vill tillåta eller blockera.

 2. Välj ett alternativ i listan och klicka på Lägg till.

 3. Klicka på Spara.

  Bild av webbfiltreringssidan där du kan tillåta eller blockera webbsidor
  Tillåt eller blockera specifika webbplatser för ett barn, för alla dina barn eller för hela familjen

Vad kan barnen se?

Webbplatsen jag vill se är blockerad!

När du har konfigurerat Family Safety och ditt barn loggar in på sitt Windows-konto för att använda datorn och försöker gå till en webbplats som är blockerad, visas en sida liknande den här:

Bild av skärmen som barn ser när en webbplats är blockerad
I stället för en webbplats med olämpligt innehåll ser barnet den här sidan

Om du inte är tillgänglig när barnet blockeras från en webbplats, kan han eller hon skicka en förfrågan via mejl om att få se den blockerade webbplatsen. Om du genast vill godkänna eller avslå förfrågan kan du öppna webbplatsen för Family Safety direkt från mejlet. När du är klar kan du meddela barnet om blockeringen har hävts för den aktuella webbplatsen.

Så här visar du och svarar på förfrågningar

 1. Logga in på webbplatsen för Family Safety från valfri dator med ditt Microsoft-konto (mejladress och lösenord).

 2. Klicka på (antal) förfrågningar under Förfrågningar på sidan Sammanfattning för familjen.

 3. Visa kommentarer som barnet har lagt till genom att klicka på pilen intill webbadressen.

 4. Klicka på pilen intill Välj ett svar och sedan på Godkänn för det här kontot, Godkänn för alla konton eller Neka.

 5. Klicka på Spara när du är klar med förfrågningarna.

  Bild av sidan för webbplatsförfrågningar där du kan granska förfrågningar från dina barn
  Du kan granska barnens förfrågningar och godkänna eller avslå dem

Vilka webbplatser kan jag se?

Webbplatsen Family Safety Kids' Sites är en bra plats för små barn att starta på nätet. Webbplatsen innehåller länkar till de mest populära av över 8 000 webbplatser som Microsoft har kategoriserat som barnvänliga. Det finns även en särskild sökruta, Sök på dessa webbplatser, där barnet kan söka på de webbplatser som är barnvänliga i stället för på hela Internet. Om du vill göra det lättare för dina barn att hitta barnvänliga webbplatser kan du göra webbplatsen Family Safety Kids' Sites till webbläsarens startsida.

Så här ändrar du barnets startsida i Internet Explorer till webbplatsen Kids' Sites

 1. Logga in med barnets Windows-konto på alla datorer som barnet använder.

 2. Öppna Windows Internet Explorer och gå till webbplatsen Family Safety Kids' Sites.

 3. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

 4. Klicka på Använd aktuell under Startsida på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

  En bild av webbplatsen Family Safety Kids' Sites med länkar till barnvänliga webbplatser
  Webbplatsen Kids' Sites är en bra plats för barnen att börja surfa på Internet

Ta reda på vad barnen har gjort vid datorn

Om du vill övervaka vad barnen gör när de använder datorn kan du aktivera aktivitetsrapportering. Då håller Family Safety-filtret reda på vad dina barn gör och sparar informationen på webbplatsen för Family Safety där du kan se den.

Så här aktiverar du aktivitetsrapportering

 1. Logga in på webbplatsen för Family Safety från valfri dator med ditt Microsoft-konto (mejladress och lösenord).

 2. Klicka på Visa aktivitetsrapport på sidan Sammanfattning för familjen bredvid namnet på det barn som du vill aktivera aktivitetsrapportering för.

 3. Välj Aktivera aktivitetsrapportering.

 4. Klicka på Spara.

När du har använt Family Safety under en tid med aktivitetsrapportering aktiverat, kan du besöka webbplatsen för Family Safety och visa rapporter om vad barnen har haft för sig på Internet. Där finns information om vilka webbplatser de har besökt eller försökt besöka, hur länge de har suttit vid datorn, vilka spel de har spelat och annat.

Så här visar du aktivitetsrapporterna

 1. Logga in på webbplatsen för Family Safety från valfri dator med ditt Microsoft-konto (mejladress och lösenord).

 2. Gör något av följande om du vill visa rapporter över ditt barns aktiviteter på Internet:

  • Klicka på Webbaktivitet om du vill visa en lista över webbplatser som barnet har besökt eller försökt besöka efter att aktivitetsrapportering aktiverades.

  • Om du vill filtrera listan över webbplatser som visas väljer du datorn, Windows-kontot och önskat datumintervall. Sedan klickar du på Visa aktivitet. Vill du sortera listan över rapporterade webbplatser efter en viss kolumn, klickar du på kolumnrubriken. Klicka på Visa endast blockerade aktiviteter om du bara vill visa webbplatser som har blockerats.

   Om ingen aktivitet visas i listan kan du försöka med att utöka datumintervallet. Klicka sedan på Visa aktivitet.

  Bild av en aktivitetsrapport
  Se vilka webbplatser dina barn har besökt eller försökt besöka
 3. Visa en lista med webbplatser som har använts av andra program än webbläsare, till exempel automatiska uppdateringsprogram, genom att klicka på Annan Internetaktivitet.

 4. Gör något av följande om du vill visa rapporter över ditt barns datoraktivitet:

  • Om du vill visa en lista över tillfällen då barnet har använt datorn klickar du på Datoraktivitet och utökar Sessioner.

  • Om du vill se vilka program barnet har använt klickar du på Datoraktivitet och expanderar Program.

  • Om ingen aktivitet visas i listan kan du försöka med att utöka datumintervallet. Klicka sedan på Visa aktivitet.

  • Om du vill se vilka filer barnet har laddat ned klickar du på Datoraktivitet och expanderar Filhämtningar.

  • Om du vill se vilka spel barnet har spelat klickar du på Datoraktivitet och expanderar Spel.

  Bild av fliken Datoraktivitet där du kan se vad barnet har haft för sig vid datorn
  Se vilka program barnet har använt och hur länge barnet har suttit vid datorn

Fler tips om webbsäkerhet

Mer information om hur du skyddar dig själv och din familj på webben finns i avsnittet med information om webbsäkerhet för föräldrar och barn. Gå till de olika länkarna på sidan och prata om webbsäkerhet med dina barn.