Så här fungerar maskinvara och program för 64-bitars Windows

Om du har svårt att välja mellan en dator som kör en 32-bitarsversion av Windows 7 eller en med en 64-bitarsversion av Windows 7, kanske du undrar vad som skiljer 32-bitars drivrutiner och program från 64-bitars drivrutiner och program.

Det är inte så svårt som du tror. Kort sagt behöver en dator som kör en 64-bitarsversion av Windows 7 64-bitars drivrutiner för all maskinvara och anslutna enheter. En drivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med andra maskinvaruenheter. Utan drivrutiner kan de enheter som du ansluter till datorn eller installerar inuti datorn inte fungera som de ska. Oftast kan Windows söka efter och installera sådana 64-bitars drivrutiner automatiskt åt dig, genom att söka i en gigantisk databas med drivrutiner som ingår i Windows och med hjälp av Windows Update.

I motsats till drivrutiner fungerar de flesta program som skapats för 32-bitarsversioner av Windows alldeles utmärkt på datorer som kör en 64-bitarsversion av Windows. (Viktiga undantag är antivirusprogram och så kallade hjälpmedelsprogram, som kan kräva en 64-bitarsversion.)

Kan du välja mellan att installera en 32- eller 64-bitarsversion av ett program, ska du alltid välja 64-bitarsversionen om du kör en 64-bitarsversion av Windows. Även om 32-bitarsversionen skulle fungera med en 64-bitarsversion av Windows, skulle 64-bitarsversionen sannolikt fungera bättre, eftersom den skapats för en 64-bitarsversion av Windows.

Windows 7 Upgrade Advisor
Windows 7 Upgrade Advisor kan analysera din dator och avgöra om den kan köra en 64-bitarsversion av Windows 7.

Du behöver inte veta allt

Antalet nya datorer som levererades med en 64-bitarsversion av Windows ökade dramatiskt i samband med lanseringen av Windows Vista. Men när det gäller Windows 7 förväntas de flesta datorer levereras med en 64-bitarsversion av operativsystemet. Ett fåtal datortillverkare levererar faktiskt alla sina nya datorer med en 64-bitarsversion av Windows 7.

För allt fler datorköpare blir därför den stora frågan inte längre ”ska jag välja en 64-bitarsversion?”, utan snarare ”varför skulle jag inte välja en 64-bitarsversion”?

Tidigare har den stora nackdelen med att köra en 64-bitarsversion av Windows varit bristen på 64-bitars drivrutiner, som får maskinvaran att fungera som den ska. Men den starkt ökande efterfrågan på 64-bitarsversioner av Windows förklarar varför det numera finns 64-bitars drivrutiner för tiotusentals olika enheter.

Om du inte vill veta alla tekniska detaljer kring 64-bitars datoranvändning och bara vill låta Windows göra jobbet åt dig, kan du sluta läsa här. Windows 7 har utformats så att du inte ens behöver veta om du kör en 32-bitars eller en 64-bitarsversion av operativsystemet.

Om du vill veta vilka maskin- och programvarurelaterade problem du kan stöta på med en 64-bitarsversion av Windows – läs vidare. Om du vill ha mer information kan du gå till 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

Låt Windows söka efter 64-bitars drivrutiner åt dig

Definitionen av en 64-bitars dator är en dator med en 64-bitars processor (kallas även för x64-processor eller CPU), som kör en 64-bitarsversion av Windows. De flesta nya datorer som säljs i dag levereras med en 64-bitarsprocessor, men alla dessa datorer innehåller inte nödvändigtvis en 64-bitarsversion av Windows. Det beror på att en dator med en 64-bitarsprocessor kan köra antingen en 32- eller en 64-bitarsversion av Windows.

Om en dator uppges vara en 64-bitars dator, ska du därför alltid kontrollera om den också kör en 64-bitarsversion av Windows.

En dator som kör en 64-bitarsversion av Windows behöver en 64-bitars drivrutin för varje installerad eller ansluten maskinvaruenhet. Om du till exempel försöker installera ett grafikkort, en skrivare eller någon annan enhet som bara har en 32-bitars drivrutin tillgänglig, går det inte att installera den i en 64-bitarsversion av Windows.

När Windows har identifierat all maskinvara försöker operativsystemet att hitta de bästa drivrutinerna. Om du kör en 64-bitarsversion av Windows, söker det efter 64-bitars drivrutiner.

Du kan ställa in Windows Update så att rekommenderade drivrutiner för maskinvara och enheter hämtas automatiskt. Det här är en bra metod om du vill se till att all maskinvara och alla enheter fungerar som de ska. Men även om du har angett att Windows Update ska hämta och installera alla viktiga och rekommenderade uppdateringar automatiskt, kan det hända att du inte får alla uppdaterade drivrutiner som finns tillgängliga för dina enheter. Mer information finns i Hämta rekommenderade drivrutiner och uppdateringar för maskinvaran automatiskt.

Kontrollera kompatibiliteten själv

För att maskinvarutillverkarna ska ha rätt att använda logotypen ”Kompatibel med Windows 7”, måste deras maskinvara ha drivrutiner för både 32- och 64-bitarsversioner av Windows. Ser du den här logotypen behöver du inte undra om maskinvaran kommer att fungera i en 64-bitarsversion av Windows.

Du kan kontrollera om 64-bitars drivrutiner och program finns tillgängliga online i vårt nya Windows 7 Compatibility Center på Microsofts webbplats. Compatibility Center kan till exempel vara praktiskt om du planerar att köpa en ny skrivare och vill vara säker på att det finns en 64-bitars drivrutin innan du köper den – eller om du vill ta reda på om det finns 64-bitarsversioner av dina favoritprogram.

Windows Vista Compatibility Center anger även om 64-bitars drivrutiner finns tillgängliga för tusentals olika maskinvaruprodukter, liksom tillgängligheten för 64-bitarsversioner för tusentals olika program.

Ju nyare maskinvara, desto större är oftast chansen att det finns en 64-bitars drivrutin för den. För vissa äldre enheter kan det hända att inga 64-bitars drivrutiner finns tillgängliga.

Söka efter kompatibilitet för Windows Vista eller Windows 7

Om det finns en 64-bitars drivrutin tillgänglig för 64-bitarsversionen av Windows Vista, är sannolikheten stor att den fungerar lika bra om samma maskinvara installeras på en dator som kör 64-bitarsversionen av Windows 7.

Detsamma gäller för 64-bitarsprogram som är kompatibla med Windows Vista. De skulle också fungera bra i 64-bitarsversionen av Windows 7. I Windows Vista Compatibility Center kan du ta reda på vilka program som finns tillgängliga i en 64-bitarsversion.

Oftast finns dock inget skäl att leta efter 64-bitarsversioner av dina program, eftersom de flesta program – enligt förklaringen ovan – som utformats för 32-bitarsversioner av Windows fungerar precis lika bra på datorer som kör en 64-bitarsversion av Windows.

Men vad gör du om du inte har för avsikt att inte köpa en ny dator, och bara vill ta reda på om din befintliga dator kan köra en 64-bitarsversion av Windows? Då ska du hämta och installera Windows 7 Upgrade Advisor från Windows 7 Upgrade Advisor. Det här programmet analyserar datorn, skapar en rapport som indikerar om din dator kan köra Windows 7 och visar alla kända kompatibilitetsfrågor i en lista, till exempel om du kan köra 64-bitarsversionen av Windows 7 eller inte.

Mer ledigt minne – om du behöver det

Den största fördelen med datorer som kör en 64-bitarsversion av Windows är deras förmåga att utnyttja mer minne än en 32-bitarsversion av Windows, utan att mer minne installeras i datorn. En dator med en 64-bitarsversion av Windows kan använda mer minne — 4 GB (gigabyte) eller mer — än en dator med en 32-bitarsversion av Windows, som är begränsad till cirka 3,5 GB eller mindre.

En 64-bitars dator med 6 GB, 8 GB eller mer minne kan fungera bättre än en dator med mindre minne om du har många program och filer öppna samtidigt, eller om du ofta utför minneskrävande aktiviteter som att redigera HD-videomaterial eller spela de senaste 3D-spelen.

Ändå har få av dagens program utformats för fullt utnyttjande av det 3,5 GB minne som är maxgränsen för vad du kan använda med en 32-bitarsversion av Windows. Fördelarna med att använda en 64-bitarsversion av Windows kan med andra ord vara obefintliga eller begränsade – beroende på vad du gör och vilka program du använder.

Den stora skillnaden märker du om du brukar köra många program samtidigt. Mer information finns i Lösningen på mysteriet med 64-bitars Windows.

Köra 32-bitarsprogram i en 64-bitarsversion av Windows

När du kör ett 32-bitarsprogram i en 64-bitarsversion av Windows 7, körs programmet i ett 32-bitars emuleringsläge med hjälp av programvara som simulerar en 32-bitarsversion av Windows 7. På så sätt kan 32-bitarsprogram köras utan problem i 64-bitarsoperativsystemet. Men märk väl att program som utformats för användning i 64-bitarsdatorer kan fungera snabbare i en 64-bitarsversion av Windows 7.

Vissa äldre program som inte fungerar i en 64-bitarsversion av Windows 7 kan fungera utmärkt i Windows XP-läget i Windows 7. Som namnet antyder gör den här funktionen att program som skapats för Windows XP kan köras problemfritt i Windows 7. (Vissa typer av program går inte alltid att köra i Windows XP-läget, till exempel säkerhetsprogramvara och program med mycket grafik.) Mer information finns i Installera och använda Windows XP Mode i Windows 7.

Du kan också prova att ändra kompatibilitetsinställningarna för programmet, antingen manuellt eller med hjälp av felsökaren Programkompatibilitet. Mer information finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows.

Till sist ... I motsats till drivrutiner för maskinvara, bör även äldre program som skapats för 32-bitarsversioner av Windows fungera bra med 64-bitarsversionen av Windows 7.

Tveka inte

Låt inte din osäkerhet kring 64-bitars drivrutiner och program hindra dig från att övergå till en 64-bitarsversion avWindows. Windows 7 är fullspäckat med inbyggda kompatibilitetsfunktioner och funktioner för automatisk uppdatering som hjälper dig att ta steget mot 64-bitars datoranvändning. Och datorer med 64-bitarsprocessorer säljer redan bättre än datorer med 32-bitarsprocessorer, vilket får utbudet av 64-bitars drivrutiner att öka dramatiskt.

Med din nyfunna kunskap i dessa maskin- och programvarufrågor behöver du inte tveka inför steget till 64-bitars datoranvändning.