Använda funktionen Spela till för att spela upp media direkt

Du kan använda funktionen Spela till för att spela upp video-, musik- eller bildfiler som är lagrade på din dator direkt på en separat uppspelningsenhet på hemnätverket. Den enheten kan vara en annan dator, en TV eller en stereo som är ansluten till nätverket. Du kan använda funktionen Spela till i Windows Media Player eller på valfri plats där du lagrar mediefiler på din dator.

Bild på en uppspelningsknapp Se en demonstration: Windows 7 Play To demo
Bild på dialogrutan Spela upp till
Dialogrutan Spela till

Det är enkelt att använda Spela till – du hanterar din direktuppspelning i en enda dialogruta – men funktionen förutsätter att du har ett konfigurerat nätverk, rätt maskinvara och att du har aktiverat direktuppspelning av media för att kunna spela upp media på andra enheter.

Konfigurera nätverket och medieenheter

Du behöver följande maskin- och programvara för att kunna använda Spela till:

 • Ett kabelanslutet eller trådlöst privat nätverk.

 • Antingen en annan nätverksansluten dator som kör Windows 7 eller en enhet som kallas digital mediemottagare (kallas ibland nätverksansluten digital mediespelare). Digitala mediemottagare är maskinvaruenheter som är anslutna till ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverk och som du kan kontrollera via datorn.

  Anmärkningar

  • Du måste tillåta fjärrstyrning på en annan dator innan du kan spela upp media direkt på den. Mer information om hur du tillåter fjärrstyrning och andra inställningar för direktuppspelning finns i Ändra inställningar för direktuppspelad media i Windows Media Player.

  • När du spelar upp musik direkt på en digital mediemottagare kan det hända att du inte kan växla spår med kontrollerna på enheten eller på den fjärrkontroll som medföljde enheten.

Mer information om hur du konfigurerar enheterna på ditt nätverk finns i Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk.

Aktivera direktuppspelning

Din dator måste detektera lämpliga uppspelningsenheter på nätverket innan du kan använda Spela till för direktuppspelning av media. Det betyder att mediedirektuppspelning måste aktiveras om du inte redan har gjort det. Så här aktiverar du mediedirektuppspelning på ditt hemnätverk i Windows Media Player:

 1. Klicka på StartBild på knappen Startsida, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild på knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Aktivera direktuppspelning av hemmamedia.

  Aktivera direktuppspelning av hemmamedia visas inte på menyn Direktuppspelning om direktuppspelning redan har aktiverats.

 3. Klicka på Aktivera mediedirektuppspelning i Alternativ för mediedirektuppspelning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Klicka på OK.

Information om hur du använder mediedirektuppspelning finns i Direktuppspela media till enheter och datorer med hjälp av Windows Media Player.

Använda Spela till i Windows Media Player

Windows Media Player gör det enkelt att hantera media, hitta objekt som du vill spela upp och öppna Spela till. Så här väljer du de objekt som du vill spela upp:

 1. Klicka på StartBild på knappen Startsida, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild på knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Om listvyn är stängd eller om någon av flikarna Bränn eller Synkronisera visas klickar du på fliken Spela upp.

 3. Sök upp de objekt som du vill spela upp i spelarens bibliotek och dra dem från informationsfönstret till listvyn.

 4. Klicka på knappen Spela tillBild på knappen Spela upp, längst upp i listvyn, och klicka på den enhet på nätverket som ska ta emot media.
 5. Använd uppspelningskontrollerna i dialogrutan Spela till när du vill spela upp, pausa eller stoppa mediedirektuppspelningen samt för att gå till nästa eller föregående objekt i listan.

  Mer information om fliken Spela upp, listvyn och uppspelningskontrollerna finns i Komma igång med Windows Media Player.

Använda Spela till på andra platser i Windows

Utanför Windows Media Player kan du spela upp media direkt med Spela till genom att högerklicka på filer. Så här väljer du mediefiler och spelar upp dem direkt på en annan enhet:

 1. Klicka på de filer som du vill spela upp direkt på en annan uppspelningsenhet.

 2. Högerklicka på de markerade filerna, peka på Spela till och klicka på den enhet på nätverket som ska ta emot media.

 3. Använd uppspelningskontrollerna i dialogrutan Spela till när du vill spela upp, pausa eller stoppa mediedirektuppspelningen samt för att gå till nästa eller föregående objekt i listan.

Hantera objekt i dialogrutan Spela till

Du kan lägga till eller ta bort objekt i listan i dialogrutan Spela till och ändra objektens uppspelningsordning.

 • Om du vill lägga till ett objekt drar du det till dialogrutan Spela till.

 • Om du vill ta bort ett objekt högerklickar du på det och klickar sedan på Ta bort från listan.

 • Om du vill flytta ett objekt i listan drar du det uppåt eller nedåt i listan.

 • Om du vill rensa listan och ta bort alla objekt klickar du på Rensa listan.