Vad är en kompatibilitetsrapport för uppgradering till Windows 7 och vad betyder resultaten?

Denna rapport kan visas under uppgraderingen till Windows 7 om Windows upptäcker problem som kan påverka uppgraderingen. Rapporten innehåller rekommendationer om åtgärder och en kopia av den sparas till skrivbordet så att du kan läsa den igen senare.

Bild på kompatibilitetsrapporten för uppgraderingen av Windows 7
Visa problem som kan påverka en uppgradering till Windows 7.

Anmärkningar

 • Du kan få en liknande rapport med mer kompatibilitetsinformation innan du börjar uppgradera till Windows 7 med hjälp av Windows 7 Upgrade Advisor. Upgrade Advisor hittar potentiella kompatibilitetsproblem med datorns maskinvara, enheter och program som kan påverka installationen av Windows 7 och ger rekommendationer om vad du kan göra åt problemen innan du påbörjar uppgraderingen. Om du vill hämta Windows 7 Upgrade Advisor går du till webbsidan för Windows 7 Upgrade Advisor.

 • Vissa program, till exempel Windows Mail och Outlook Express ingår inte längre i Windows 7. Om du använde Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram måste du installera ett nytt e-postprogram när du har slutfört installationen av Windows 7 för att kunna läsa meddelanden eller skicka och ta emot e-post. Mer information om vilka program du kan använda finns i avsnittet Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

Om en kompatibilitetsrapport för uppgradering visas när du installerar Windows 7, kan du vidta olika åtgärder beroende på hur betydelsefullt varje problem är:

 • Åtgärden rekommederas innan uppgraderingen fortsätter. Vissa inkompatibiliteter stoppar uppgraderingsprocessen, men det kan hända att ett program eller en drivrutin inte fungerar korrekt efteråt. I dessa fall rekommenderar rapporten att du avinstallerar programmet eller uppdaterar drivrutinen. Om du inte vidtar någon åtgärd kan det hända att programmet eller drivrutinen inte fungerar korrekt eller att de kan avinstalleras under uppgraderingsprocessen.

  Eftersom uppgraderingsprocessen även kan påverka om programmet kommer kunna avinstalleras korrekt i Windows 7 är det bäst att följa rekommendationerna och avinstallera programmet innan du slutför uppgraderingen till Windows 7 och inte efter.

  Vissa program i listan kan vara markerade med en asterisk (*). Dessa program bör fungera som de ska om du installerar om dem efter att installationen av Windows 7 är slutförd. Om programmet inte är markerat med en asterisk kan ett känt kompatibilitetsproblem eventuellt göra att programmet inte installeras eller fungerar korrekt i Windows 7.

 • Du måste vidta en åtgärd för att uppgradera. Om Windows upptäcker maskinvara eller programvara som är inkompatibel med själva uppgraderingsprocessen visas en lista över objekten och vilka åtgärder du måste vidta innan du kan uppgradera. I vissa fall måste du avinstallera ett program, uppdatera en drivrutin eller koppla från en enhet och sedan starta om uppgraderingsprocessen.

 • Du kan inte uppgradera till Windows 7. Vissa versioner av Windows kan inte uppgraderas med den installationsskiva du försöker använda. Du kan till exempel inte uppgradera en 32-bitarsversion av Windows till en 64-bitarsversion, eller uppgradera från en senare utgåva av Windows, till exempel Windows Vista Ultimate, till en tidigare utgåva som Windows 7 Home Premium.

  I detta fall är det enda sättet att installera den utgåva av Windows 7 som du försöker installera att välja alternativet Anpassad under installationen. Men till skillnad från uppgraderingen sparar inte alternativet Anpassad dina filer, inställningar och program. Du måste säkerhetskopiera filerna och inställningarna innan du installerar Windows 7 och återställa dem när installationen är slutförd. Du måste dessutom installera om dina program med de ursprungliga installationsskivorna eller -filerna. Mer information om att använda alternativet Anpassad för att installera Windows 7 finns på Microsofts webbplats.

Artikel-ID: MSW700005