Hur öppnar jag en fil om jag får ett meddelande om nekad åtkomst?

Gör så här om du får ett meddelande om att åtkomst nekas när du försöker öppna en fil:

 • Kontrollera behörigheterna för filen eller den mapp filen sparades i. Så här gör du:

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet.

  3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn, så visas dina behörigheter.

   Vill du öppna en fil behöver du läsbehörigheter. Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?

 • Kontrollera om filen är krypterad. Gör så här:

  1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.

   Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes för att kryptera den aktuella filen om du vill öppna den.

   Du måste hämta certifikatet från den person som skapade filen. Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar.

Artikel-ID: MSW700046