Ibland får du ett felmeddelande som visar att det är något problem med en webbplats säkerhetscertifikat. En webbplats säkerhetscertifikat gör det möjligt för Internet Explorer att upprätta en säker anslutning till webbplatsen. Certifikatfel uppträder när det är något problem med ett certifikat eller hur webbservern använder det. Internet Explorer skyddar dina uppgifter bättre genom att varna om certifikatfel.

Vad innebär certifikatfel?

Felmeddelande Innebörd
Felmeddelande

Den här webbplatsens säkerhetscertifikat har återkallats

Innebörd

Du bör inte lita på den här webbplatsen. Detta innebär ofta att säkerhetscertifikatet anskaffats eller använts på ett bedrägligt sätt av webbplatsen.

Felmeddelande

Den här webbplatsens adress matchar inte adressen i säkerhetscertifikatet

Innebörd

En webbplats använder ett certifikat som utfärdats till en annan webbadress. Detta kan inträffa om ett företag har flera webbplatser och använder samma certifikat på flera av dem.

Felmeddelande

Den här webbplatsens säkerhetscertifikat är utgånget

Innebörd

Innevarande datum ligger endera före eller efter certifikatets giltighetsperiod. Webbplatser måste förnya sina certifikat hos en certifikatutfärdare för att förbli aktuella. Föråldrade certifikat kan vara en säkerhetsrisk.

Felmeddelande

Den här webbplatsens säkerhetscertifikat kommer inte från en betrodd källa

Innebörd

Certifikatet har utfärdats av en certifikatutfärdare som Internet Explorer inte känner igen. Falska certifikat som ger det här felet används ofta av nätfiskeplatser.

Felmeddelande

Internet Explorer har upptäckt ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat

Innebörd

Den här varningen visas när Internet Explorer har upptäckt ett problem med ett certifikat som inte motsvarar något annat fel. Det kan bero på att ett certifikat har skadats, förvanskats, är i ett okänt format eller inte går att läsa. Du bör inte lita på att webbplatsen är vad den utgör sig för att vara om det här felet inträffar med certifikatet.

Är det någonsin säkert att ignorera ett certifikatfel?

En webbplats certifikat är webbserverns identitetshandling. Om certifikatet innehåller ett fel kan det innebära att din anslutning har avlyssnats eller att webbservern inte är sanningsenlig om sin identitet. Om du är absolut säker på webbplatsens identitet, vet att din anslutning inte har kapats och förstår riskerna, kan du välja att besöka webbplatsen. Men vi rekommenderar att du inte ignorerar certifikatvarningar.

Kan jag besöka en webbplats även om ett certifikatfel uppträder?

Ja. Vi rekommenderar det inte, men du kan klicka på Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte) på sidan med varningen om certifikatfelet om du vill besöka webbplatsen. Om du struntar i varningssidan och besöker en webbplats som har skickat ett certifikat som innehåller ett fel, sparar Internet Explorer information om certifikatet medan webbläsaren är öppen. Du kan besöka webbplatsen igen utan att få någon mer varning om certifikatet tills Internet Explorer startas om.

Kan jag inaktivera certifikatfel?

Nej, du kan inte inaktivera certifikatkontrollen i Internet Explorer. Om du får ett meddelande om ett certifikatfel innebär detta att webbplatsen som du besöker har problem med sitt certifikat, och det betyder inte att det är något fel med Internet Explorer.

Behöver du mer hjälp?