Gå till nedladdningssidan för Internet Explorer om du vill ladda ned den senaste versionen av webbläsaren till ditt operativsystem.

Ladda ned bilder, appar och andra filer från webben

Du kan ladda ned flera olika typer av filer från webben – dokument, bilder, videoklipp, appar, tillägg och verktygsfält till webbläsaren och mycket mer. När du trycker eller klickar på en fil som du vill ladda ned får du en fråga i Internet Explorer om vad du vill göra med filen. Beroende på vilken typ av fil du laddar ned finns det några olika tillvägagångssätt:

 • Öppna filen och visa den utan att spara den på datorn.

 • Spara filen på datorn på standardplatsen för nedladdningar. När en säkerhetsgenomsökning har körts i Internet Explorer och nedladdningen av filen är klar kan du välja att öppna filen, mappen som den finns i eller visa den i hämtningshanteraren.

 • Spara som ett annat filnamn, en annan typ eller på en annan nedladdningsplats på datorn.

 • Kör appen, tillägget eller filtypen du laddade ned. När säkerhetsgenomsökningen i Internet Explorer är klar öppnas och körs filen på datorn.

 • Avbryt nedladdningen och återgå till att surfa på webben.

Du kan även spara mindre filer, till exempel enstaka bilder, på datorn genom att hålla ned (eller högerklicka) på bilden, länken eller filen som du vill spara. Välj sedan Spara bild. Om du använder Internet Explorer på skrivbordet högerklickar du på bilden eller länken och väljer Spara bild som eller Spara mål som.

Hitta filer som du har laddat ned till datorn

I hämtningshanteraren hanteras bilder, dokument och andra filer som du laddar ned från webben. Filerna som du laddar ned sparas automatiskt i mappen Hämtade filer. Den här mappen brukar finnas på enheten där Windows är installerat (t.ex. C:\användare\ditt namn\hämtade filer). Du kan alltid flytta nedladdningarna från mappen Hämtade filer till andra platser på datorn. Gör så här om du vill visa filer som du har laddat ned medan du använder Internet Explorer:

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep uppåt från skärmens nederkant (eller högerklicka) för att visa appkommandona.

 3. Tryck eller klicka på knappen Sidverktyg Knappen Sidverktyg och sedan på Visa nedladdningar. Markera den nedladdning som du vill ha och välj sedan en av följande åtgärder:
  • Tryck eller klicka på Kör om du vill öppna och köra den fil som du laddat ned.

  • Tryck eller klicka på Öppna programmets plats om du vill visa var filen är lagrad på datorn.

  • Tryck eller klicka på Ta bort programmet om du vill ta bort filen.

  • Tryck eller klicka på Rensa om du vill ta bort filen ur nedladdningslistan.

  • Tryck eller klicka på Rensa listan om du vill ta bort alla filerna ur nedladdningslistan.

Så här visar du nedladdade filer på skrivbordet

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och tryck eller klicka sedan på Visa nedladdningar.

Ändra standardmappen för nedladdningar på datorn

Gör så här om du vill ändra standardplatsen för var nedladdningar lagras på datorn:

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och tryck eller klicka sedan på Visa nedladdningar.
 3. Tryck eller klicka på Alternativ i dialogrutan Visa nedladdningar långt ned till vänster.

 4. Välj en annan standardplats för nedladdningar genom att trycka eller klicka på Bläddra och sedan på OK när du är klar.

Varför det inte går att öppna vissa filer i Internet Explorer

Internet Explorer använder tillägg som Adobe Reader för att visa vissa filer i webbläsaren. Internet Explorer är utformat för att du ska slippa tillägg, och filen måste kanske öppnas med en annan app. Om du kan spara filen på datorn i stället kan du välja vilken app du vill öppna den med.

Om du använder Internet Explorer på skrivbordet kanske du har en äldre version av tillägget som behöver uppdateras. Läs mer om hur du hanterar tillägg i Internet Explorer.

Om nedladdningar och säkerhetsvarningar

När du laddar ned en fil kontrollerar Internet Explorer att nedladdningen inte innehåller skadlig programvara eller på annat sätt kan skada datorn. Om en nedladdning verkar misstänkt visar Internet Explorer ett meddelande där du kan bestämma om du vill spara, köra eller öppna filen eller inte. Alla de filer som du varnas för är inte skadliga, men se till att du litar på webbplatsen som du laddar ned filen från och att du verkligen vill ladda ned filen.

Om en säkerhetsvarning om att utgivaren av programmet inte kunde verifieras visas betyder det att Internet Explorer inte känner igen webbplatsen eller organisationen som ber dig ladda ned filen. Se till att du känner igen och litar på utgivaren innan du sparar eller öppnar nedladdningen. Läs mer om hur SmartScreen skyddar dig och om certifikatfel som kan göra att varningar visas.

Det finns alltid risker med att ladda ned filer från webben. Nedan finns några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att skydda datorn när du laddar ned filer:

 • Installera och använd ett antivirusprogram.

 • Ladda bara ned filer från webbplatser som du litar på.

 • Om filen har en digital signatur kontrollerar du att signaturen är giltig och att filen kommer från en betrodd plats. Du kan visa den digitala signaturen genom att trycka eller klicka på länken till utfärdaren i den dialogruta med säkerhetsvarning som öppnas när du börjar ladda ned filen.Behöver du mer hjälp?