För att underlätta webbsurfningen rekommenderar Internet Explorer webbplatser baserat på de webbplatser som du oftast besöker.

Visa webbförslag i adressfältet

När du börjar skriva i adressfältet rekommenderar Internet Explorer automatiskt webbplatser, söktermer, appar eller väderinformation och ekonomisk information. De här förslagen baseras på din webbhistorik, tangenttryckningar och favoriter och gör att webbläsaren kan visa resultat som är mer relevanta för dig.

Automatisk sökning

Om du anger text i adressfältet i Internet Explorer som inte motsvarar en giltig webbadress eller om texten börjar med ett frågetecken, "search", "find" eller "go", dirigeras du till din standardsökleverantör där du kan söka efter webbplatsen.

Inaktivera automatisk sökning

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.

 3. Markera kryssrutan Sök inte från Adressfältet under Webbsökning på fliken Avancerat.

Utökade förslag

Med utökade förslag i adressfältet i Internet Explorer kan du snabbt ta dig till de webbplatser som du vill besöka genom att relevanta förslag på webbplatser, söktermer, appar, väderinformation och ekonomisk information visas när du skriver i adressfältet. När du trycker eller klickar på någon av de föreslagna söktermerna visas sökresultat från din standardsökleverantör.

Inaktivera utökade förslag

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Sekretess och ändra inställningen för Visa utökade förslag från Microsoft när jag skriver till Av.

Visa webbförslag på skrivbordet

Internet Explorer på skrivbordet kan visa sökförslag och föreslå webbplatser så att du får förslag på söktermer och webbplatser som kan vara intressanta för dig.

Sökförslag

Med sökförslagen i adressfältet i Internet Explorer kan du förfina din sökning med förslag på söktermer som visas när du skriver.

Så här inaktiverar du sökförslag

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på pilen till höger om adressfältet och sedan på Inaktivera förslag.

Förslag på webbplatser på skrivbordet

Förslag på webbplatser är en onlinetjänst som Internet Explorer använder för att rekommendera webbplatser som du kan vara intresserad av baserat på de webbplatser som du oftast besöker.

Aktivera Förslag på webbplatser

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Favoriter.

 3. Tryck eller klicka på Aktivera Förslag på webbplatser (det är längst ned i Favoritcenter).

 4. Tryck eller klicka på Ja i dialogrutan Förslag på webbplatser.

Visa rekommenderade webbplatser genom att trycka eller klicka på knappen Favoriter och sedan på Visa Förslag på webbplatser.

Du kan inaktivera Förslag på webbplatser när som helst genom att trycka eller klicka på knappen Verktyg, trycka eller klicka på Arkiv och sedan avmarkera Förslag på webbplatser.

Obs!

 • Förslag på webbplatser fungerar inte när du använder InPrivate-surfning.Behöver du mer hjälp?