Sekretessinställningar

Om du justerar sekretessinställningarna i Internet Explorer kan du påverka hur webbplatser övervakar din onlineaktivitet. Du kan till exempel bestämma vilka cookies som ska sparas, hur och när webbplatser kan använda din platsinformation samt blockera oönskade popup-fönster.

Visa alla

Cookies

Cookies är små filer som webbplatser lagrar på din dator för att spara information om dig och dina inställningar. Cookies kan ge dig en bättre upplevelse av webben genom att låta webbplatser komma ihåg dina preferenser eller se till att du slipper logga in varje gång du besöker vissa webbplatser. Men cookies kan vara en integritetsrisk genom att de spårar vilka webbplatser du besöker. Mer information finns i Ta bort och hantera cookies i Internet Explorer.

Do Not Track

När funktionen Do Not Track är aktiverad skickar Internet Explorer en Do Not Track-begäran till de webbplatser du besöker och till tredje part vars innehåll finns på webbplatserna, för att meddela webbplatserna att du inte vill spåras. Mer information finns i Do Not Track.

InPrivate-surfning

I webbläsare lagras till exempel din sökhistorik så att du kan surfa smidigare på webben. När du använder InPrivate-surfning tas information som lösenord, sökhistorik och sidhistorik bort när du stänger fliken.

Så här öppnar du en InPrivate-session

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep uppåt från nederkanten (eller högerklicka) för att visa appkommandona.

 3. Tryck eller klicka på knappen FlikverktygFlikverktyg och sedan på Ny InPrivate-flik.

Så här öppnar du en InPrivate-session på skrivbordet

 • Högerklicka på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet och välj Starta InPrivate-surfning.

Så här inaktiverar du tillägg under InPrivate-sessioner

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Markera kryssrutan Inaktivera verktygsfält och tillägg när InPrivate-surfning startas på fliken Sekretess och tryck eller klicka sedan på OK.

Plats

Med positioneringstjänster kan webbplatser begära information om var du befinner dig för att förbättra tjänsterna. En webbplats med kartor kan t.ex. begära information om var du befinner dig för att centrera kartan åt dig. Du får ett meddelande från Internet Explorer när en webbplats vill använda din plats. När detta sker trycker eller klickar du på Tillåt en gång om du vill att en webbplats ska få använda din plats en gång. Om du vill att webbplatsen ska använda din plats varje gång du besöker den trycker eller klickar du på Tillåt alltid.

Så här inaktiverar du positionsdelning

Om du inte vill att webbplatserna ska begära information om var du befinner dig kan du inaktivera positionsdelning. Gör så här:

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Sekretess och ställ in Tillåt att webbplatser frågar efter min fysiska plats till Av under Plats.

Blockering av popup-fönster

Med Blockering av popup-fönster kan du begränsa eller blockera popup-fönster på webbplatser som du besöker. Du kan välja vilken blockeringsnivå du vill ha, aktivera eller inaktivera aviseringar när popup-fönster är blockerade eller skapa en lista med webbplatser som du inte vill blockera popup-fönster på. Inställningarna för blockering av popup-fönster gäller bara Internet Explorer på skrivbordet.

Visa alla

Aktivera eller inaktivera Blockering av popup-fönster

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Markera eller avmarkera rutan Aktivera Blockering av popup-fönster och tryck eller klicka på OK på fliken Sekretess under Blockering av popup-fönster.

Blockera alla popup-fönster

Även om du aktiverar Blockering av popup-fönster så kommer inte Internet Explorer att blockera popup-fönster från webbplatser som finns i säkerhetszonerna Lokalt intranät eller Betrodda platser. Om du vill blockera alla popup-fönster, inklusive popup-fönster i Lokalt intranät eller Betrodda platser, måste du ändra blockeringsnivå.

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Tryck eller klicka på Inställningar på fliken Sekretess under Blockering av popup-fönster.

 4. I dialogrutan Inställningar för blockering av popup-fönster, under Blockeringsnivå, ska du ställa in blockeringsnivån till Hög: Blockera alla popup-fönster (åsidosätt med Ctrl+Alt).

 5. Tryck eller klicka på Stäng och sedan på OK.

Inaktivera aviseringar när popup-fönster är blockerade

Du kan inaktivera aviseringar om du inte vill få ett meddelande från Internet Explorer varje gång ett popup-fönster blockeras.

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Tryck eller klicka på Inställningar på fliken Sekretess under Blockering av popup-fönster.

 4. Avmarkera kryssrutan Visa meddelandefältet när ett popup-fönster blockeras i dialogrutan Inställningar för blockering av popup-fönster.

 5. Tryck eller klicka på Stäng och sedan på OK.

Spårningsskydd

Spårningsskydd hjälper till att förhindra att information om ditt surfande skickas till externa innehållsleverantörer på webbplatser som du besöker. Tänk på spårningsskyddslistor som ett slags NIX-register. Internet Explorer blockerar externt innehåll på webbplatser som finns med på listan och begränsar den information som de externa webbplatserna kan samla in om dig. Mer information finns i Använda Spårningsskydd i Internet Explorer.

Säkerhetszoner

Genom att ändra säkerhetsinställningarna kan du anpassa hur Internet Explorer skyddar datorn från eventuella hot eller skadligt webbinnehåll. Internet Explorer tilldelar automatiskt alla webbplatser en säkerhetszon: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Begränsade platser. Varje zon har en egen säkerhetsnivå som avgör vilken typ av innehåll som blockeras för den webbplatsen. En del innehåll kanske blockeras tills du väljer att tillåta det, ActiveX-kontroller kanske inte körs automatiskt och ett varningsmeddelande kanske visas på vissa webbplatser beroende på vilken säkerhetsnivå webbplatsen har. Du kan anpassa inställningarna för varje zon för att avgöra hur mycket skydd du vill ha.

Visa alla

Ändra inställningarna för säkerhetszoner

Så här anpassar du inställningarna för säkerhetszoner:

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet och anpassa inställningarna för säkerhetszoner på följande sätt:

  • Om du vill ändra inställningarna för en säkerhetszon trycker eller klickar du på zonens ikon och drar sedan skjutreglaget till den säkerhetsnivå som du vill ha.

  • Om du vill skapa egna säkerhetsinställningar för en zon, tryck eller klicka på zonens ikon och sedan på Anpassad nivå. Gör sedan de inställningar du vill ha.

  • Tryck eller klicka på knappen Återställ alla zoner till standardnivån om du vill återställa alla säkerhetsnivåer till de ursprungliga inställningarna.

Alla ändringar du gör i säkerhetsinställningarna påverkar både Internet Explorer och Internet Explorer på skrivbordet.

Lägga till eller ta bort en webbplats från en säkerhetszon

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet, välj en av säkerhetszonsikonerna (Lokalt intranät, Betrodda platser eller Begränsade platser) och tryck eller klicka sedan på Platser. Du kan lägga till webbplatser i vilken zon du vill, eller ta bort webbplatser som du inte längre vill ha kvar i zonen.

 4. Om du väljer Lokalt intranät i föregående steg trycker eller klickar du på Avancerat och gör sedan en av följande saker:

  • Lägg till en webbplats – ange en webbadress i rutan Lägg till följande webbplats i zonen och tryck eller klicka sedan på Lägg till.

  • Ta bort en webbplats – markera den webbadress som du vill ta bort under Webbplatser och tryck eller klicka sedan på Ta bort.

Aktivera utökat kernelläge

Med det utökade kernelläget blir det svårare att köra skadlig kod i Internet Explorer. Mer information finns i Hantera tillägg för Internet Explorer.Behöver du mer hjälp?