Fokus på dina webbplatser

Internet Explorer 9 är designad för att lyfta fram webbplatser

Den nya webbläsarramen får vilken webbplats som helst att se bra ut.

Designen baseras på det du använder mest, och navigeringskontrollerna i Internet Explorer 9 har effektiviserats och förenklats. Knappen Bakåt är större, adressfältet och sökrutan har kombinerats i ett nytt adressfält och de många menyerna i äldre versioner av Internet Explorer har slagits samman till en enda meny. Vad blir resultatet? Du ser bara det som är viktigt när du surfar på Internet i dag.

Användargränssnittet har blivit både enklare och bättre och lyfter fram själva webbplatserna. Egenskaperna hos varje webbplats återspeglas i webbläsaren som helhet, så att du kan engagera dig mer i webbplatserna du besöker.