Ändra inställningarna för Internet Explorer

Du kan göra många förändringar för att anpassa surfandet i Internet Explorer. Du kan ändra flera vanliga inställningar – startsidor, webbhistorik och zoomnivå, bland andra – när du använder Internet Explorer som öppnats från Startskärmen. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)
Tryck eller klicka sedan på Alternativ.

Ditt finns många fler inställningar och sätt att anpassa din webbläsare i dialogrutan Internetalternativ. Om du vill visa alla inställningar och alternativ öppnar du Internet Explorer på skrivbordet, trycker eller klickar på knappen Verktyg Knappen Verktyg och trycker eller klickar sedan på Internetalternativ.

Obs!

  • När du ändrar inställningarna för Internet Explorer som öppnas från Start påverkar de ändringarna också Internet Explorer på skrivbordet.

Återställa inställningarna i Internet Explorer

Du kan återställa inställningarna i Internet Explorer till det tillstånd de var i när Internet Explorer installerades på datorn. Det kan vara bra för att felsöka problem som skulle kunna orsakas av inställningar som har ändrats efter installationen. Återställningen av Internet Explorer går inte att ångra, och alla tidigare inställningar försvinner efter återställningen.

Så här återställer du inställningarna i Internet Explorer

  1. Stäng alla Internet Explorer-fönster som är öppna.

  2. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet. Både Internet Explorer och Internet Explorer på skrivbordet påverkas av att du ändrar inställningarna.

  3. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
  4. Tryck eller klicka på fliken Avancerat och tryck eller klicka sedan på Återställ.

  5. Tryck eller klicka på Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.

  6. När Internet Explorer har ställt in standardinställningarna trycker eller klickar du på Stäng och sedan på OK. Du måste starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.Behöver du mer hjälp?