I flikfältet kan du se hur de webbplatser du har öppnat ser ut, och där kan du enkelt öppna en ny flik, stänga flikar eller växla mellan flikar.

Visa flikfältet

Svep upp från skärmens nederkant (eller högerklicka) om du vill visa flikfältet i Internet Explorer. Alla flikar som är öppna visas i flikfältet.

Öppna en ny flik

Om du vill öppna en ny flik öppnar du flikfältet och trycker eller klickar sedan på knappen Ny flik Ny flik. Du kan också öppna en ny flik genom att trycka Ctrl+T.

Öppna en InPrivate-flik

Öppna en ny InPrivate-flik genom att svepa uppåt från skärmens nederkant (eller högerklicka). På flikfältet trycker eller klickar du på knappen Flikverktyg Flikverktyg och sedan Ny InPrivate-flik.

Stänga flikar

Om du vill stänga enskilda flikar trycker eller klickar du i flikfältet på knappen Stäng Stänga i nedre högra hörnet på den flik som du vill stänga.

Öppna och stänga flikar på skrivbordet

Om du vill öppna en ny flik i Internet Explorer trycker eller klickar du på knappen Ny flik i adressfältet. Du kan stänga enskilda flikar genom att trycka eller klicka på knappen Stäng på den flik som du vill stänga. Rensa ditt adressfält snabbt genom att stänga alla flikarna utom en. Det gör du genom att hålla ned (eller högerklicka) på den flik som du vill fortsätta ha öppen och sedan klicka på Stäng övriga flikar.

När du öppnar en ny flik visas sidan Ny flik. Från sidan Ny flik kan du snabbt öppna webbplatser som du besöker ofta eller göra något av följande:

  • Öppna en ny sida genom att ange eller klistra in en adress i adressfältet.

  • Dölja information om ofta besökta platser genom att klicka på Dölj webbplatser. Återställa information genom att klicka på Visa webbplatser.

  • Aktivera InPrivate-surfning genom att klicka på Starta InPrivate-surfning.

  • Öppna flikar du just har stängt genom att klicka på Öppna stängda flikar igen.

  • Öppna flikar från den föregående sessionen genom att klicka på Öppna senaste sessionen igen.

  • Öppna Förslag på webbplatser genom att klicka på Upptäck andra webbplatser som du kanske skulle gilla.

Om du hellre skulle se en hemsida när du öppnar en ny flik gör du så här:

  1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

  2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Internetalternativ.
  3. Tryck eller klicka på Flikar under Flikar på fliken Allmänt.

  4. Välj Din första startsida som den sida som ska öppnas när en ny flik öppnas och tryck eller klicka sedan på OK.Behöver du mer hjälp?