Vad är spårning?

Spårning syftar på det sätt som webbplatser, externa innehållsleverantörer, annonsörer och andra tar reda på hur du interagerar med webbplatser. I det kan ingå att hålla reda på vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på och vilka produkter du köper eller recenserar. Detta gör det möjligt för dessa webbplatser att erbjuda anpassat innehåll som annonser eller rekommendationer, men det innebär också att dina webbläsaraktiviteter lagras och ofta delas med andra företag.

Så här kan spårningsskyddet skydda din integritet

Spårningsskydd hjälper dig att förhindra att din webbläsarinformation skickas till externa innehållsleverantörer på webbplatser du besöker genom att blockera innehåll från sådana leverantörer. Det gör ditt surfande mer privat. För att kunna aktivera spårningsskydd måste du installera en spårningsskyddslista. Tänk på spårningsskyddslistor som ett slags NIX-register. Internet Explorer blockerar externt innehåll på webbplatser som finns med på listan och begränsar den information som de externa webbplatserna kan samla in om dig.

Så här lägger du till spårningsskyddslistor

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Sekretess och sedan på Lägg till spårningsskyddslistor under Spårningsskydd.

 4. Välj en spårningsskyddslista i Internet Explorer-galleriet, tryck eller klicka på Lägg till, och tryck eller klicka sedan på Lägg till lista igen för att installera den.

Om du installerar minst en spårningsskyddslista aktiveras spårningsskyddet. Du kan alltid lägga till flera listor genom att gå till Internet Explorer-galleriet.

Visa alla

Så här lägger du till en spårningsskyddslista på skrivbordet

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Gå till Internet Explorer-galleriet och välj en spårningsskyddslista som du vill installera.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till och sedan på Lägg till lista igen för att installera den.

Så här tar du bort eller inaktiverar en spårningsskyddslista

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och tryck eller klicka sedan på Hantera tillägg.
 3. Välj Spårningsskydd under Tilläggstyper.

 4. Välj den lista som du vill ta bort och gör något av följande:

  • Om du tillfälligt vill inaktivera listan trycker eller klickar du på Inaktivera och sedan på Stäng.

  • Om du vill ta bort listan permanent trycker eller klickar du på Ta bort och sedan på Stäng.

Så här aktiverar och inaktiverar du spårningsskyddet

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på fliken Sekretess och gör sedan något av följande under Spårningsskydd:

  • Aktivera spårningsskyddet genom att ställa in Blockera innehåll på webbplatser från tjänster som kan spåra mitt surfande till . (Minst en spårningsskyddslista måste finnas installerad.)

  • Inaktivera spårningsskyddet genom att ställa in Blockera innehåll på webbplatser från tjänster som kan spåra mitt surfande till Av.

Så här aktiverar eller inaktiverar du spårningsskyddet på skrivbordet

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg, peka på Säkerhet och gör sedan något av följande:
  • Tryck eller klicka på Aktivera spårningsskydd.

  • Tryck eller klicka på Inaktivera spårningsskydd.

Obs!

 • Om du aktiverar spårningsskyddet blir ditt surfande mer privat, men det kan också begränsa de typer av innehåll som du kan se på vissa webbplatser. Du kan välja att undanta vissa webbplatser från spårningsskyddet genom att trycka eller klicka på spårningsskyddikonen i adressfältet, så får du se innehåll som tidigare var blockerat.

Så här kan Do Not Track skydda din integritet

När funktionen Do Not Track är aktiverad skickar Internet Explorer en Do Not Track-begäran till de webbplatser du besöker och till tredje part vars innehåll finns på webbplatserna, för att meddela webbplatserna att du inte vill spåras. Läs mer om Do Not TrackBehöver du mer hjälp?