Dela filer och mappar och ändra behörigheter

Med OneDrive kan du dela foton, Microsoft Office-dokument och andra filer.

Gör följande på webbplatsen för OneDrive:

 1. Välj den fil eller mapp du vill dela genom att markera kryssrutan längst upp till höger på objektet. Markera ytterligare objekt om du vill dela flera objekt samtidigt.

 2. Tryck eller klicka på Dela längst upp på sidan och välj sedan ett delningsalternativ:

Visa alla

Bjud in personer

Välj det här alternativet om du vill ge specifika personer eller grupper behörighet till ett objekt. Det innebär också att du senare kan ta bort behörigheten för personer eller grupper.

 1. Skriv mejladresserna eller kontakternas namn i rutan Till. När du börjar skriva information i rutan kan du också välja en kontakt från listan som visas.

 2. Du kan lägga till ett meddelande till mottagarna om du vill.

 3. Om du vill ändra behörighetsnivån trycker eller klickar du på Mottagarna kan endast visa eller Mottagare kan redigera. Om du väljer Mottagare kan redigera kan mottagarna redigera Office-dokument med Office Online utan att logga in. För att göra andra ändringar (t.ex. lägga till eller ta bort filer i en mapp) måste mottagarna logga in med ett Microsoft-konto. Om du väljer Mottagare kan redigera och en mottagare vidarebefordrar meddelandet kan alla som får det också redigera objektet du delar.

  Om du vill att mottagarna alltid ska logga in med ett Microsoft-konto (även för att bara visa objektet) markerar du Mottagarna måste logga in med ett Microsoft-konto. Detta förhindrar att andra personer kommer åt det delade objektet om en mottagare vidarebefordrar meddelandet.

 4. Tryck eller klicka på Dela för att spara behörighetsinställningarna och skicka ett meddelande med en länk till objektet.

Obs!

 • Du kan bjuda in en person utan att känna till personens Microsoft-konto även om du markerar Mottagarna måste logga in med ett Microsoft-konto. Det går att använda vilken mejladress som helst till en person när du skickar meddelandet. Om du delar ett objekt med en person som inte har ett Microsoft-konto kan personen skapa ett konto kostnadsfritt.

Skapa en länk

Välj det här alternativet när du vill dela objekt med många personer du kanske inte ens känner. Du kan till exempel använda länkarna till att publicera på Facebook, Twitter eller LinkedIn. Du kan också använda dem när du delar e-post och snabbmeddelanden, men du har inte kontroll över de enskilda personernas behörigheter.

 1. Välj typen av länk. Behörigheterna för objektet uppdateras automatiskt när du skapar länken.

  Endast visa
  När du delar objekt med den här typen av länk kan mottagarna visa objekten utan att logga in. De kan också vidarebefordra länken till andra.

  Redigera
  När du delar objekt med den här typen av länk kan mottagarna visa objekten och redigera Office-dokument med Office Online utan att logga in. För att göra andra ändringar (t.ex. lägga till eller ta bort filer i en mapp) måste mottagarna logga in med ett Microsoft-konto. Mottagare kan vidarebefordra en länk för redigering till andra, och alla som får länken kan också redigera objekten.

  Offentligt
  En offentlig länk fungerar som en Endast visa-länk, men alla kan hitta det delade objektet genom att söka efter det. Om du väljer det här alternativet kan personer öppna objektet du delar även om du inte publicerar länken du får.

 2. Tryck eller klicka på Skapa länk.

 3. Om du vill publicera länken på ett socialt nätverk trycker eller klickar du på ikonen för det sociala nätverket.

 4. Om du vill infoga länken i ett meddelande med ett begränsat antal tecken (t.ex. ett sms) eller visa länken i ett utskrivet dokument trycker eller klickar du på Korta ned länk. Då blir webbadressen kortare. Det gör att länken ser prydligare ut och det blir lättare att skriva in den i en webbläsare.

  Obs!

  • Det kan vara enklare att gissa webbadressen till objekten du delar om du använder en förkortad länk.

Publicera på Facebook

Välj det här alternativet om du vill publicera foton eller ett videoklipp direkt på Facebook.

För foton:

 1. Välj ett befintligt album eller skapa ett nytt i rutan Albumnamn.

 2. När du skapar ett nytt album anger du ett namn, lägger till en beskrivning (valfritt) och väljer de Facebook-sekretessinställningar du vill använda för albumet.

 3. Tryck eller klicka på Publicera.

För videoklipp:

 • Skriv en beskrivning (valfritt) och tryck eller klicka sedan på Publicera.

Så här visar du objekten som du delar

Tryck eller klicka på Delade i det vänstra fönstret och tryck eller klicka sedan på Delas av mig.

Så här slutar du dela ett objekt, eller ändrar personers behörighet

 1. Markera kryssrutan längst upp till höger på det delade objektet och tryck eller klicka sedan på Dela på raden längst upp på sidan.

 2. Under Delas med väljer du den behörighet som du vill ändra. Du kan växla mellan att låta personer eller grupper redigera eller bara visa objekt, och du kan sluta dela objekt med någon av länkarna du har skapat.

Obs!

Kontakta support


Gå till OneDrive

Behöver du mer hjälp?