Felsöka synkroniseringsproblem för OneDriveVisa synkroniseringsproblem som kan påverka OneDrive-mappen:

 • Om du har en PC högerklickar du på OneDrive-ikonen (OneDrive-ikonen) i meddelandefältet till höger i Aktivitetsfältet. Klicka sedan på Visa synkroniseringsproblem. (Du kan behöva klicka på pilen Visa dolda ikoner Pilen Visa dolda ikoner för att se OneDrive-ikonen.)
 • Om du har en Mac klickar du på OneDrive-statusikonen på menyraden och sedan på Visa problem.

Här följer några lösningar på vanliga problem när du försöker synkronisera OneDrive.

Visa alla

Anslutningen till OneDrive avbröts eller också är det tillfälliga problem med OneDrive-tjänsten

Prova med att starta om OneDrive.

Så här startar du om OneDrive för Windows

 1. Högerklicka på OneDrive-ikonen (OneDrive-ikonen) i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. (Du kan behöva klicka på pilen Visa dolda ikoner Pilen Visa dolda ikoner för att se OneDrive-ikonen.)
 2. Klicka på Avsluta.

 3. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på Microsoft OneDrive. Då öppnas OneDrive-mappen och tjänsten OneDrive startas.

Så här startar du om OneDrive för Mac

 1. Klicka på OneDrive på menyraden.

 2. Klicka på Avsluta OneDrive.

 3. Sök efter OneDrive med hjälp av Spotlight och öppna appen.

Du har inte rätt behörighet till filen eller mappen du försöker att lägga till

Försök öppna filen eller mappen och se till att du har behörighet att spara en kopia av den. Om du inte kan komma åt filen i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören.

Det går inte att ladda upp en fil eftersom det redan finns en fil eller mapp med samma namn på samma plats

Det kan inträffa om du laddar upp filer på OneDrive-webbplatsen på samma gång eller om du har ändrat din OneDrive-mapp på en annan dator som synkroniseras samtidigt. Byt namn på filen eller mappen och försök lägga till den igen.

En fil du har lagt till är för stor

Zippa eller ändra storleken på filen så att den blir mindre än 10 GB. Försök sedan igen. Om du har lagt till en OneDrive-anteckningsbok kontrollerar du att varje avsnitt är mindre än 1 GB.

Din OneDrive är full

Skaffa mer lagringsutrymme eller ta bort filer du inte behöver i OneDrive från OneDrive-mappen.

Ett filnamn innehåller otillåtna tecken

Ändra namnet så att det inte börjar eller slutar med blanksteg, slutar med en punkt eller innehåller något av följande tecken: / \ < > : * ” ? |

Filer och mappar får inte heta något av följande: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

En fil du har lagt till används

Om filen är öppen i en app sparar du den och stänger appen. Försök sedan lägga till filen igen.

Filen eller mappen du försökte lägga till finns på en flyttbar enhet, t.ex. en CD eller ett USB-minne, som inte är tillgänglig.

Kontrollera att den flyttbara enheten är korrekt ansluten till datorn och försök sedan lägga till filen på nytt.

Sökvägen till en fil är för lång.

Hela sökvägen inklusive filnamnet får inte innehålla fler än 255 tecken. Korta ned namnet på filen eller namnet på undermapparna i OneDrive eller välj en undermapp närmare mappen på högsta nivån. Följ sedan stegen nedan för att starta synkroniseringen av OneDrive-mappen på datorn igen:

 1. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på Microsoft OneDrive. (På en Mac söker du efter OneDrive-appen med hjälp av Spotlight.)

 2. Följ stegen för att kunna göra OneDrive-inställningar igen, inklusive val av plats för OneDrive-mappen och funktionen Hämta filer.

Din dator har ont om utrymme

Frigör diskutrymme och följ sedan stegen nedan för att starta synkroniseringen av OneDrive-mappen på datorn igen:

 1. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på Microsoft OneDrive. (På en Mac söker du efter OneDrive-appen med hjälp av Spotlight.)

 2. Följ stegen för att kunna göra OneDrive-inställningar igen, inklusive val av plats för OneDrive-mappen och funktionen Hämta filer.

Obs!


Gå till OneDrive

Behöver du mer hjälp?