Felsöka synkroniseringsproblem i OneDrive

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Om du har problem med synkronisering i OneDrive för Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 kan vi hjälpa till.

Prova följande enkla steg först, innan du fortsätter med mer avancerad felsökning.

 • Kontrollera att filens storlek inte överstiger filstorleksbegränsningen för OneDrive på 10 GB.

  – Möjliga felmeddelanden: ”Den här filen är för stor för att ladda upp” eller ”Minska storleken på filen om du vill ladda upp den till ...”

 • Kontrollera att du har installerat de senaste uppdateringarna till Windows. Mer information finns i Installera senaste Windows 8.1 Update.

 • Låt OneDrive söka efter ändringar – I OneDrive-appen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och trycker eller klickar sedan på Synkronisera.

 • Kör felsökaren för OneDrive.

 • Synkroniseringsproblem kan ibland bero på att filer saknas. Mer information finns i Hitta förlorade filer på OneDrive.

Obs!

 • Om du får följande meddelande behöver du inte göra något: ”Vi kontrollerar alla dina filer för att se till att du har de senaste filerna på den här datorn. Det här kan ta en stund om du har många filer.” OneDrive har upptäckt ett troligt problem och åtgärdar det automatiskt.

Visa alla

Synkronisering fungerar inte

Att synkroniseringen inte fungerar kan märkas på flera sätt. Här är några exempel:

 • OneDrive är pausat eller har fastnat på ”Filsynkronisering är pausad”

 • Det tar för lång tid att ladda upp eller ned filer

 • Det går inte att ladda upp eller ned filer

 • Synkroniseringen tar för lång tid

 • Synkroniseringen fungerar inte efter viloläge

 • Synkroniseringen fastnar på ”Bearbetar ändringar”

 • OneDrive fastnar på ”OneDrivestartar”

 • OneDrive-appen visas under synkroniseringen men inte skrivbordsappen

Du kan prova följande steg om något av ovanstående händer:

OneDrive kan ha pausats. I så fall startar du synkroniseringen igen så här:

 1. Öppna OneDrive-appen.

 2. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.

  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ och aktivera sedan Synkronisera filer.

Din Internetanslutning kan vara avgiftsbelagd. Kontrollera i så fall dina synkroniseringsinställningar:

Om din Internetleverantör debiterar dig baserat på mängden data som du använder kanske du har inaktiverat inställningen för synkronisering eller uppladdning och nedladdning av filer via anslutningar med datapriser. Gör så här för att aktivera den igen:

 1. Svep in från högra kanten av skärmen och tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.

  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på OneDrive.

 3. Tryck eller klicka på Anslutningar med datapriser och aktivera Ladda upp och ned filer via anslutningar med datapriser och Synkronisera och säkerhetskopiera inställningar via anslutningar med datapriser

Kontrollera att OneDrive Sync Engine Host körs:

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.

  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Aktivitetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Aktivitetshanteraren i sökresultatet.

 3. Tryck eller klicka på Mer information om du inte ser flikarna överst i fönstret.

 4. Kontrollera att OneDrive Sync Engine Host visas på fliken Processer under Bakgrundsprocesser.

Om den inte visas gör du så här för att starta den igen:

 1. Öppna Utforskaren, håll ned eller högerklicka på OneDrive till vänster.

 2. Tryck eller klicka på Egenskaper och sedan på fliken Säkerhet.

 3. Tryck eller klicka på Avancerat.

 4. Kontrollera att SYSTEM, Administratörer och ditt Microsoft-konto visas på fliken Behörigheter och att Åtkomst är Fullständig behörighet för dem.

 5. Tryck eller klicka på Lägg till om du inte ser ditt Microsoft-konto.

 6. Tryck eller klicka på Välj ett huvudkonto i fönstret Behörighetspost för OneDrive.

 7. Ange ditt Microsoft-konto och tryck eller klicka på OK. Ditt Microsoft-konto ska nu visas bredvid Huvudkonto.

 8. Kontrollera att Typ är Tillåt och att Gäller för är Den här mappen, undermappar och filer.

 9. Välj Fullständig behörighet under Grundläggande behörigheter och tryck eller klicka på OK.

 10. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter i fönstret Avancerade säkerhetsinställningar för OneDrive och tryck eller klicka på Verkställ och sedan på OK. Ditt Microsoft-konto ska nu visas på fliken Säkerhet.

 11. Tryck eller klicka på OK och starta sedan om datorn.

 12. Logga in på datorn igen, vänta ett par minuter och kontrollera sedan om processen OneDrive Sync Engine Host körs.

”Windows Sök” kan påverka OneDrive-synkroniseringen. Du kan göra något av följande för att kontrollera om det körs:

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Esc och välj Aktivitetshanteraren på menyn

 2. Tryck eller klicka på fliken Tjänster – du kanske måste välja Mer information om du vill utöka fönstret Aktivitetshanteraren

 3. Titta efter ”WSearch” under Namn och verifiera att Status är Körs

Om den inte körs gör du så här för att starta den igen:

 1. Högerklicka på ”WSearch”

 2. Klicka på Starta om på snabbmenyn

”SkyDrive.exe” kan även påverka OneDrive-synkroniseringen. Följ de här stegen för att kontrollera att det körs normalt:

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Esc och välj Aktivitetshanteraren på menyn

 2. Tryck eller klicka på fliken Information – du kanske måste välja Mer information om du vill utöka fönstret Aktivitetshanteraren

 3. Titta efter ”SkyDrive.exe” under Namn och verifiera att Status är Körs

Om SkyDrive.exe inte körs gör du något av följande:

 1. Välj Arkiv i det översta verktygsfältet i Aktivitetshanteraren

 2. Välj Ny körningsaktivitet

 3. Ange följande i fältet Öppna: %system32%\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe och klicka sedan på OK.

OneDrive kanske måste återställas:

Var försiktig när du återställer OneDrive. Det påverkar inte dina filer, men återställning synkroniserar om alla dina OneDrive-data vilket kan ta lite tid beroende på storleken på dina data. Kontrollera det genom att öppna din OneDrive-app och se efter när filerna synkroniserades senast, eller titta på meddelandefältets ikon för att se status på din OneDrive och om den är uppdaterad. Om du fortfarande har problem efter att du kontrollerat detta kan du återställa OneDrive så här:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna fönstret Kör

 2. Skriv följande i fönstret Kör: skydrive.exe /reset

 3. Klicka på OK

OneDrive-filer innehåller ett otillåtet tecken eller sökvägen är för lång

Vissa tecken är inte tillåtna för OneDrive-filer och -mappar. Om du använder dem kan det leda till synkroniseringsproblem. I så fall kan du få något av följande felmeddelanden:

 • ”Det här filnamnet innehåller tecken som inte är tillåtna. Ändra filnamnet så att det inte börjar eller slutar med blanksteg, slutar med en punkt eller börjar med två punkter.”

 • ”Det här mappnamnet innehåller tecken som inte är tillåtna. Ändra mappnamnet så att det inte börjar eller slutar med blanksteg, slutar med en punkt eller börjar med två punkter.”

Ett gult ”!” kanske också visas på OneDrive-ikonen i meddelandeområdet i datorns nedre högra hörn.

Du måste ändra namnet på filen så att det inte börjar eller slutar med blanksteg, slutar med en punkt eller innehåller något av följande tecken: / \ < > : * ” ? | Filer och mappar får inte heta något av följande: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Sökvägen till filen är för lång

Exempel på sökväg: C:\Users\<UserName>\Pictures\Saved\2014\January\Holiday\NewYears\Family Hela sökvägen inklusive filnamnet får inte innehålla fler än 255 tecken. Korta ned namnet på filen eller namnet på undermapparna i OneDrive eller välj en undermapp närmare mappen på högsta nivån. Starta synkroniseringen igen när problemen har åtgärdats:

 1. Öppna Utforskaren

 2. Högerklicka på OneDrive-mappen

 3. Klicka på Synkronisera

OneDrive kanske har blockerats på grund av en grupprincip eller företagsbrandvägg

Öppna OneDrive-appen och kontrollera om du fått felet ”Systemadministratören har blockerat användningen av OneDrive”. I så fall måste du kontakta IT-administratören.

Se vilka enheter som är kompatibla med OneDrive

Vissa program kanske inte är kompatibla med OneDrive smartfilsteknik. Du kan använda kompatibilitetsläget för att åtgärda detta:

 1. Öppna Utforskaren och gå till den körbara filen för ditt program (exempel: iexplorer.exe)

 2. Högerklicka och välj Egenskaper

 3. Klicka på fliken Kompatibilitet och markera ”Aktivera det här programmet för OneDrive-filer” och klicka sedan på OK

Kontakta support


Gå till OneDrive

Behöver du mer hjälp?