Maximera upp- och nedladdningshastigheten

Tiden det tar att ladda upp eller ned en stor mängd data från OneDrive beror på hastigheten på din Internetanslutning, hur långt ifrån våra servrar du befinner dig, hur mycket data din Internetleverantör tillåter att du laddar upp under en dag, datorns hastighet med mera. Tips på hur du får bästa möjliga överföringshastighet:

  • Anslut till Internet via kabel i stället för trådlöst.

  • Undvik att köra andra appar på datorn medan du laddar upp eller ned en stor mängd data.

  • Undvik att använda Internetanslutningen till annat under tiden du överför en stor mängd data. Det går vanligtvis snabbare att ladda upp eller ned data på natten när andra i ditt område inte använder anslutningen.

  • Se till att datorn inte är inställd på att försättas i strömsparläge innan du börjar överföra en stor mängd data. Om datorn försätts i strömsparläge stoppas all uppladdning och nedladdning.

Sök på nätet efter ”bandbreddstest” om du vill testa din anslutningshastighet. När du vet vilken anslutningshastighet du har kan du söka på nätet efter exempelvis ”beräkna nedladdningshastighet” eller ”beräkna uppladdningshastighet” om du vill veta ungefär hur lång tid det kommer att ta att ladda upp eller ned en viss mängd data.

Kontakta support


Gå till OneDrive

Behöver du mer hjälp?