Felsöka problem med att ladda upp filer på webbplatsen för OneDrive

Här följer några felmeddelanden som kan visas när du försöker ladda upp filer på webbplatsen för OneDrive samt möjliga lösningar på problemen. Mer hjälp om filer som inte synkroniseras finns i Felsöka synkroniseringsproblem för OneDrive.

Visa alla

OneDrive kan inte ladda upp filen

Meddelandet kan visas av någon av följande orsaker:

  • Det uppstod ett fel med OneDrive. Försök ladda upp filen igen.

  • Anslutningen till OneDrive avbröts under filöverföringen, eller så var du inte inloggad på OneDrive. Logga in på OneDrive med ditt Microsoft-konto och försök igen.

  • Du har inte behörighet till filen. Om det är en fil på en server kontrollerar du att du kan öppna filen och sedan försöker du ladda upp den igen. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information om hur du får behörighet att komma åt filen.

  • Du har inte behörighet för att kunna ladda upp filen till mappen du har valt. Välj en mapp du har redigeringsbehörighet i och försök igen.

Det finns redan en fil med det här namnet

Klicka på Ersätt om du vill ersätta den befintliga filen eller Behåll båda om du vill byta namn på filen du laddar upp.

Obs!

  • Om en fil inte har ett filnamnstillägg går den inte att ladda upp till en plats som har en mapp med samma namn.

OneDrive kan inte ladda upp mappar eller tomma filer

När du vill ladda upp filer till en ny mapp i OneDrive måste du först skapa mappen och sedan ladda upp filer till den. Filer på 0 byte kan inte laddas upp från OneDrive.

Tips!

  • Om du använder Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 eller har den kostnadsfria OneDrive-skrivbordsappen installerad, kan du ladda upp hela mappar till OneDrive utan att gå till webbplatsen för OneDrive.

Filen är för stor

Om du använder Internet Explorer 10 eller en ny version av någon annan vanlig webbläsare kan du ladda upp filer på upp till 10 GB till OneDrive. Om du använder en äldre webbläsare kan du inte ladda upp filer som är större än 300 MB.

Tips!

  • Du kan ladda upp filer på upp till 10 GB om du använder Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 eller installerar den kostnadsfria OneDrive-skrivbordsappen.

Du har inget lagringsutrymme kvar

Det går inte att ladda upp filen eftersom den inte ryms i det tillgängliga lagringsutrymmet. Om du vill se hur mycket utrymme som finns kvar eller skaffa mer utrymme går du till sidan Hantera lagring.

OneDrive kan inte ladda upp filen till den här platsen

Den fullständiga sökvägen (inklusive filnamnet) är för lång. Sökvägen måste innehålla färre än 442 tecken. Korta ned namnet på filen eller namnet på undermapparna i OneDrive eller välj en undermapp närmare toppnivåmappen och försök sedan ladda upp filen på nytt.

Filnamnet innehåller tecken som inte är tillåtna

Byt namn på filen och använd endast tillåtna tecken. Ändra namnet så att det inte börjar eller slutar med blanksteg, slutar med en punkt eller innehåller något av följande tecken: / \ < > : * " ? |

Filer och mappar får inte heta något av följande: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive kan inte hitta filen

Namnet på filen kan ha ändrats eller filen kan ha flyttats eller tagits bort innan du försökte ladda upp den. Leta reda på filen och försök ladda upp den på nytt.

OneDrive kan inte komma åt filen

Filen kan vara öppen i ett annat program. Spara ändringarna du har gjort i filen, stäng programmet och försök ladda upp filen på nytt.

Om filen finns på en flyttbar enhet, t.ex. en CD eller ett USB-minne, är filen kanske inte tillgänglig. Kontrollera att den flyttbara enheten är korrekt ansluten till datorn och försök sedan ladda upp filen på nytt.

Kontakta support


Gå till OneDrive

Behöver du mer hjälp?