Skydda barnen när de använder datorn

Windows 10

Ange lämpliga begränsningar för ditt barn

När du har lagt till ett barn i din familj kan du se till att webbplatser som är olämpliga för barn blockeras, eller så anger du bara de webbplatser barnet får gå till. Du kan också se till att de bara kan använda appar och spel som är lämpliga för deras ålder, och du kan ställa in skärmtidsbegränsning så att de inte ägnar allt för mycket tid åt den virtuella världen. Barnen kan be dig om tillåtelse att få fortsätta surfa när tiden gått ut eller för att visa eller ladda ned det som är blockerat. Tillsammans bestämmer ni vilka begränsningar som passar bäst.

Du kan konfigurera och hantera de här begränsningarna på account.microsoft.com/family. Logga in med ditt Microsoft-konto, markera namnet på det barn vars inställningar du vill ändra och följ sedan avisningarna.

Obs!

 • Tidsbegränsningarna gäller enligt datorns inställda tid. Därför måste inte alla datorer ha samma tidszon för att inställningarna ska fungera på rätt sätt.

Visa alla

Ange tidsbegränsningar

Du kan begränsa barnens enhetsanvändning på två olika sätt. Du kan ange när de får använda sina enheter och du kan ange maxtid per enhet så att du styr hur många timmar per dag de får använda enheterna. Du kan till exempel låta dem använda enheterna två timmar om dagen under veckan, men ge dem lite mer tid på helgerna.

 1. Välj Skärmtid och ändra inställningen för Ange begränsningar för när mitt barn kan använda enheter från Av till .

 2. Välj vilka tider per dag som du vill låta barnen använda sina enheter. Om du vill kan du även ange en maxtid per enhet. Om du inte vill ange en maxtid väljer du Obegränsat.

Begränsa vilka webbplatser ditt barn får besöka

Det finns många bra saker man kan lära sig via Internet, men det finns också många saker du inte vill att barnen ska se. Om du vill kan du begränsa barnens surfning. Du kan till exempel blockera webbplatser med innehåll som är olämpligt för barn eller tillåta eller blockera enskilda webbplatser eller webbsidor genom att ange dessa webbadresser eller URL:er. Om du har små barn kan du välja att endast tillåta ett fåtal webbplatser som du själv anger.

Så här anger du begränsningar för surfning

 1. Logga in på Familj på webbplatsen för Microsoft-kontot.

 2. Välj det barn som du vill ange begränsningar för.

 3. VäljSurfning och ändra inställningen för Blockera olämpliga webbplatser från Av till .

  Nu är innehåll som är olämpligt för barn blockerat och Säker sökning är aktiverat när barnet använder vanliga sökmotorer.

 4. Om du vill att barnen bara ska kunna besöka webbplatser som du uttryckligen har tillåtit, markerar du kryssrutan bredvid Visa bara webbplatser på listan över tillåtna.

Så här tillåter eller blockerar du specifika webbplatser

 1. Logga in på Familj på webbplatsen för Microsoft-kontot.

 2. Välj det barn som du vill ange begränsningar för.

 3. Välj Surfning.

 4. Om du vill lägga till en webbplats i listan över tillåtna webbplatser, går du till Tillåt alltid dessa och anger URL:en till den webbplats du vill tillåta.

 5. Om du vill lägga till en webbplats i listan över blockerade webbplatser, går du till Blockera alltid dessa och anger URL:en till den webbplats du vill blockera.

Ange begränsningar för appar, spel och media

Om du vill begränsa vilka appar, spel och media som ditt barn ska kunna använda kan du ange en åldersbaserad nivå. Det gör att barnen kan använda appar, spel och media som är lämpliga för deras ålder, men inte de som är för avancerade för dem. Om ditt barn har laddat ned något innan du angett dessa begränsningar, kan du blockera det på sidan Senaste aktivitet. Sedan kan inte barnet använda det längre.

Barnet måste be dig om lov för att kunna använda en app eller ett spel som har blockerats. Du kan besvara förfrågningar om behörighet via e-post eller på familjesidan på webbplatsen för Microsoft-kontot.

Obs!

 • Tidigare fanns två separata Av/På-knappar i Windows 10, en för appar och en för spel. Nu hanteras båda alternativen med en enda knapp. Om du tidigare har aktiverat begränsningar för endast en av knapparna gäller dessa inställningar fortfarande. I så fall kan du gå till Familj på webbplatsen för Microsoft-kontot och inaktivera begränsningarna för appar, spel och media och sedan aktivera dem på nytt.

Så här anger du en åldersbaserad nivå

 1. Välj Appar, spel och media och ändra inställningen Blockera olämpliga appar och spel från Av till .

 2. Gå till Begränsa appar och spel och välj en åldersgrupp som är lämplig för barnet.

Obs!

 • På enheter som kör Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller tidigare versioner av Windows, blockeras som standard alla appar och spel som inte har en åldersgräns när du aktiverar app- och spelbegränsningar. Det här gör att mindre barn skyddas från att använda olämpliga appar och spela spel som är för avancerade för dem, men det kan också blockera vissa appar som du vill att de äldre barnen ska kunna använda, som appar för ordbehandling och kalkylblad. Du kan välja att aktivera app- och spelbegränsningar för de mindre barnen, men bara övervaka de äldre barnens användning med hjälp av aktivitetsrapporter.

Hantera barnets förfrågningar

Med tiden kan du behöva göra andra inställningar för familjens Windows-enheter. Ditt barn kanske till exempel vill ladda ned och spela ett nytt populärt spel, söka efter information på Internet för ett projekt i skolan eller få lite mer tid vid datorn för att bli klar med en hemläxa. Barnen i din Microsoft-kontofamilj kan skicka önskemål till dig via e-post om nya appar, spel och webbplatser som de vill få lov att använda. Du kan besvara varje enskild förfrågan via e-post, eller hantera alla på ett ställe på familjesidan på webbplatsen för Microsoft-kontot.

 1. Logga in på Familj på webbplatsen för Microsoft-kontot.

 2. De senaste förfrågningarna visas för varje barn som skickat förfrågningar.

 3. Bredvid varje förfrågan finns knappar. Välj knappen Tillåt om du godkänner förfrågan och knappen Neka om du inte vill tillåta barnets förfrågan.

Nästa: Övervaka barnens enhetsanvändning

Övriga resurser

Gå till Microsoft-kontofamilj

Ändra dina inställningar för Microsoft-kontofamiljen.

Konfigurera Family Safety

Lär dig hur du lägger till konton i din Microsoft-kontofamilj.

Hjälp från communityn

Ställ din fråga i communityforumen.