Sekretesspolicy för Uppgraderingsassistenten och installationsprogrammet för Windows 8.1

Senast uppdaterad: maj 2013

Den här sekretesspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder data i anslutning till Uppgraderingsassistenten för Windows 8.1 ("Uppgraderingsassistenten") och installationsprogrammet för Windows 8.1 ("installationsprogrammet"). Tyngdpunkten ligger på funktioner som kommunicerar med Internet. Policyn gäller inte andra webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft, varken online eller offline.

  • När Uppgraderingsassistenten för Windows 8.1 startas från webben kontrollerar den om din dator kan uppgraderas till Windows 8.1 och visar kompatibilitetsinformation om dina program och enheter. Om datorn kan uppgraderas får du möjlighet att köpa, ladda ned och installera Windows 8.1.

  • När installationsprogrammet för Windows 8.1 startas från webben får du möjlighet att ladda ned och installera Windows 8.1 efter att du anger en produktnyckel som du redan har.

Insamlad, bearbetad eller överförd information

För att förvissa oss om att du kör och laddar ned den senaste versionen kontrollerar vi om det finns några tillgängliga uppdateringar när Uppgraderingsassistenten för Windows 8.1 eller installationsprogrammet för Windows 8.1 startas. Om vi hittar några uppdateringar installeras de automatiskt på din dator. Följande typer av uppdateringar går att ladda ned:

Installationsuppdateringar
Viktiga programuppdateringar för installationsfiler som säkerställer en lyckad installation.

Uppdateringar av medföljande drivrutiner
Viktiga drivrutinsuppdateringar för den Windows-version som du installerar.

När vi undersöker kompatibiliteten i Uppgraderingsassistenten samlar vi in viss information om hur uppgraderingen kan komma att fungera, till exempel datorns maskinvarufunktioner, vilka enheter som är anslutna till datorn och vilka program som har installerats på datorn. Ibland kan programutgivarens information innehålla information som utgivarens namn eller e-postadress.

Vi skickar information om din aktuella version av Windows till Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), som hjälper oss att avgöra vilken utgåva av Windows 8.1 som du bör köpa i Uppgraderingsassistenten eller ladda ned via installationsprogrammet. Arvato är ett tredjepartsföretag som har hand om den elektroniska produktkatalogen och shoppingupplevelsen för Uppgraderingsassistenten och installationsprogrammet för Windows 8.1. För att vi ska kunna rekommendera en version av Windows 8.1 som du bör köpa skickas en del information till Arvato, bland annat följande:

  • Arkitektur

  • Språk

  • Version

  • Licensstatus

  • Produktnyckel

  • Landskod för geografisk plats

Om du väljer att köpa produkten samlas all faktureringsinformation in och behandlas av Arvato, programmets säljare.

Användning av informationen

Den personliga information som Microsoft samlar in från dig används av oss och våra kontrollerade dotterbolag och koncernbolag för att aktivera de funktioner som du använder samt för att tillhandahålla de tjänster eller utföra de transaktioner som du har begärt eller godkänt. Mer specifikt använder vi den insamlade informationen för att avgöra vilka drivrutiner som passar din dator samt för att kontrollera om din dator, dina program och dina enheter är kompatibla med Windows 8.1. Arvato använder informationen för att avgöra vilken utgåva av Windows 8.1 som du bör köpa i Uppgraderingsassistenten eller ladda ned via installationsprogrammet. Den här informationen samlas också in för statistisk analys. Informationen kan även komma att användas för att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Om du köper Windows 8.1 i Uppgraderingsassistenten samlas all faktureringsinformation in och behandlas av Arvato, programmets säljare. Dina kontaktuppgifter (t.ex. faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress) kan eventuellt lämnas till Microsoft i kundsupportsyfte. Ditt fullständiga kreditkortsnummer lämnas inte ut.

Information som samlas in via en Microsoft-tjänst kan kombineras med information från andra Microsoft-tjänster så att din upplevelse av Microsoft blir mer konsekvent och personlig. Vi kan även komplettera den information som vi samlar in med information som vi får av andra företag. Vi kan till exempel använda tjänster från andra företag för att ta reda på i vilket område du befinner dig baserat på din IP-adress, så att vi kan anpassa vissa tjänster till ditt geografiska område.

Förutom vad som anges i denna policy kommer inte personlig information som du tillhandahåller att överföras till tredje part utan ditt medgivande. Vi på Microsoft anlitar ibland andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för vår räkning, till exempel besvara frågor om produkter och tjänster från kunder eller utföra statistiska analyser av våra tjänster. Dessa företag får endast tillgång till de personliga uppgifter som de behöver för att leverera tjänsten och de tillåts inte använda informationen i något annat syfte.

Microsoft kan uppfylla lagar och förordningar eller besvara lagenliga begäranden eller juridiska procedurer, (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive upprätthållande av våra avtal eller policyer som reglerar din användning av tjänsterna eller (c) agera i förvissning om att sådan tillgång eller sådant yppande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten hos Microsofts anställda, kunder eller allmänheten. Vi kan också komma att lämna ut personlig information som en del av en företagstransaktion, till exempel vid samgående eller försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller som skickas till Microsoft via Uppgraderingsassistenten eller installationsprogrammet kan lagras och bearbetas i USA eller i ett annat land där Microsoft eller dess koncernbolag eller tjänstleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer de riktlinjer om intrång i privatlivet (safe harbor framework) som har fastställts av USA:s handelsdepartement när det gäller insamling, användning och bevarande av information från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Insamling och användning av information om din dator

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner skickas information om datorn ("standardinformation om datorn") till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster som du använder. Microsoft använder standardinformation om datorn för att kunna tillhandahålla Internetaktiverade tjänster, för att förbättra produkter och tjänster samt för att utföra statistiska analyser. Standarddatorinformation omfattar normalt sådan information som din IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion och nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall ingår även maskinvaru-ID i standardinformationen. Då anges enhetstillverkare, enhetsnamn och version. Om en viss funktion eller tjänst skickar information till Microsoft skickas även standardinformation om datorn.

Val och kontroll

När du kör Uppgraderingsassistenten för Windows 8.1 eller installationsprogrammet för Windows 8.1 från webben, skickas informationen som beskrivs ovan till Microsoft och Arvato. Om du väljer att köpa Windows 8.1 samlas din faktureringsinformation in av Arvato.

Säkerhet för din information

Vi på Microsoft värnar om att skydda din personliga information. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller visning. Vi lagrar till exempel all information du lämnar på datorsystem med begränsad åtkomst och som finns i väl övervakade lokaler.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi uppdaterar denna sekretesspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra produkter, tjänster och kundfeedback. När detta sker ändrar vi datumet på raden "Senast uppdaterad" längst upp i sekretesspolicyn. Om viktiga ändringar görs i den här säkerhetspolicyn eller i hur Microsoft använder dina personliga uppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att antingen publicera ett meddelande om ändringarna innan de genomförs eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy regelbundet för att hålla dig informerad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar kommentarer om den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om den här policyn eller anser att vi inte har följt den är du välkommen att kontakta oss via vårt webbformulär.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA