Få hjälp med aktiveringsfel

Här är exempel på några av de vanligaste aktiveringsfelen i Windows och några saker som du kan prova för att åtgärda problemen som orsakar dem. Om du vill ha mer hjälp med aktiveringen går du till artikeln om produktaktivering.

Aktiveringsfel Vad det innebär och hur du åtgärdar det
Aktiveringsfel

Det går inte att hitta en detaljerad felbeskrivning. (Felkod: 0xC004C4AA)


Det går inte att aktivera Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas när du har använt Lägg till funktioner i Windows 8.1 eller Lägg till funktioner i Windows 8 för att uppgradera din utgåva av Windows till Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center. Du kan bara aktivera olika utgåvor av Windows på datorer där Windows var förinstallerat, eller om Windows köptes på webbplatsen för Windows eller i butik. Du löser problemet genom att installera Windows med produktnyckeln du fick i e-postmeddelandet med köpbekräftelsen eller med DVD:n. Om du tror att du fått detta meddelande av misstag kontaktar du Microsofts kundtjänst.

Aktiveringsfel

Det går inte att hitta en detaljerad felbeskrivning. (Felkod: 0xC004C400)


Det går inte att aktivera Windows 8.1 Pro med Media Center eller Windows 8 Pro med Media Center

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas när du har lagt till Windows Media Center Pack och försöker ange din nya produktnyckel. Du kan åtgärda problemet genom att aktivera Windows via telefon.


 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv SLUI 04 i sökrutan och tryck eller klicka på SLUI 04.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Aktiveringsfel

Under äkthetsverifieringen upptäcktes manipulerade Windows-binärfiler. (Felkod: 0xC004C4AE)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan uppstå om du använder en app från tredje part för att lägga till ett visningsspråk som för närvarande inte stöds i Windows. Du kan åtgärda problemet genom att återställa datorn till en tidigare tidpunkt så att ändringarna som gjordes i Windows ångras. Mer information finns i Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt.

Aktiveringsfel

Software Licensing Service upptäckte att den angivna produktnyckeln bara kan användas för uppgradering, inte för rena installationer. (Felkod: 0xC004F061)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas om du använder en produktnyckel för att uppgradera till Windows 8.1 eller Windows 8, men det inte finns någon tidigare version av Windows installerad på datorn. För att kunna uppgradera måste Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP redan finnas på datorn. Mer information finns i Varför kan jag inte aktivera Windows?

Aktiveringsfel

Ett nätverksproblem uppstod när det här Windows-exemplaret skulle aktiveras. (Felkod: 0xC004FC03)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan uppstå om brandväggsinställningarna förhindrar att Windows slutför aktiveringen online. Du kan åtgärda problemet genom att aktivera Windows via telefon i stället.


 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv SLUI 04 i sökrutan och tryck eller klicka på SLUI 04.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Aktiveringsfel

Aktiveringsservern rapporterade att produktnyckelns upplåsningsgräns har överskridits. (Felkod: 0xC004C008)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas om produktnyckeln redan har använts på en annan dator eller om den används på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Du åtgärdar problemet genom att köpa en produktnyckel för varje dator så att du kan aktivera Windows på dem.

Aktiveringsfel

Den här produktnyckeln fungerade inte. (Felkod: 0xC004C003)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Om du nyligen använde Lägg till funktioner i Windows 8 för att få fler funktioner i Windows kan detta felmeddelande visas om du uppdaterade direkt till Windows 8.1 i Windows Store. Du löser problemet genom att kontakta Microsofts kundtjänst.


Felmeddelandet kan även visas om du använder en ogiltig produktnyckel. Du behöver köpa en ny produktnyckel. Om du köpte en dator med Windows förinstallerat kontaktar du datortillverkaren och ber om den ursprungliga produktnyckeln.

Aktiveringsfel

Aktiveringsservern rapporterade att gränsen för fleraktiveringsnyckeln har överskridits. (Felkod: 0xC004C020)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Felet inträffar när en volymlicens (en licens som ett företag har köpt av Microsoft för att installera Windows på flera datorer) har använts på fler datorer än vad licensvillkoren för programvara från Microsoft tillåter. Om du vill lösa problemet kanske du måste använda en annan produktnyckel för att aktivera datorn. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Aktiveringsfel

DNS-namnet finns inte. (Felkod: 0x8007232B)


Syntaxen för filnamnet, katalognamnet eller volymetiketten är felaktig. (Felkod: 0x8007007B)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan uppstå om du försöker aktivera din jobbdator när den inte är ansluten till arbetsplatsnätverket. Om du är ansluten till arbetsplatsnätverket och fortfarande ser felet måste du kanske ändra nätverksinställningarna. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.


Om du inte har någon systemadministratör kanske du behöver ange produktnyckeln igen. Följ de här anvisningarna:


 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Gör något av följande:

  • Skriv produktnyckel i sökrutan i Windows 8.1 och tryck eller klicka på Ändra din Windows-produktnyckel. Tryck eller klicka på Ändra produktnyckel under Windows och ange den 25 tecken långa produktnyckeln.

  • Skriv SLUI 03 i sökrutan i Windows 8 och tryck eller klicka på SLUI 03. Ange den 25-siffriga produktnyckeln och tryck eller klicka på Aktivera.

  Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Aktiveringsfel

Ett säkerhetsfel har uppstått. (Felkod: 0x80072F8F)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas om datorns datum och tid är fel eller om Windows har problem med att ansluta till onlineaktiveringstjänsten och inte kan verifiera din produktnyckel.


Kontrollera datorns datum och tid genom att följa dessa steg:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv datum och tid i sökrutan och gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på Datum- och tidsinställningar i Windows 8.1.

  • Tryck eller klicka på Inställningar i Windows 8 och sedan på Datum och tid.

Så här kontrollerar du din Internetanslutning:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv felsökare för nätverk i sökrutan och gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem i Windows 8.1.

  • Tryck eller klicka på Inställningar i Windows 8 och sedan på Analysera och reparera nätverksproblem.

Aktiveringsfel

Software Licensing Service rapporterade att licensutvärderingen misslyckades. (Felkod: 0xC004E003)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan visas när du har installerat tredjepartsprogram som har ändrat systemfiler. Windows-aktiveringen behöver vissa systemfiler för att slutföra aktiveringen. Du kan prova att återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Om du gör det tas eventuell programvara som du har installerat efter denna tidpunkt bort utan att dina personliga filer påverkas. Mer information finns i Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt.

Aktiveringsfel

Ospecificerat fel. (Felkod: 0x80004005)

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Om det här felet uppstår försöker du aktivera igen. Om det inte hjälper kanske du måste återställa datorn till en tidigare tidpunkt, återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Mer information finns i Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt.

Behöver du mer hjälp?