Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk

Hur du lägger till en enhet eller dator i ett nätverk varierar beroende på vilket Windows-operativsystem och vilken typ av nätverksmaskinvara du har. Följande steg gäller datorer som kör Windows 8.1 eller Windows RT 8.1. Om du vill lägga till en dator som kör Windows 7 eller ett tidigare Windows-operativsystem söker du i Hjälp och support på den datorn efter ”Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk”.

Obs!

Visa alla

Lägga till en trådlös dator genom att trycka på en knapp på routern

Med nyare routrar som stöder WCN (Windows Connect Now) eller WPS (Wi-Fi Protected Setup) som det också kallas, kan du lägga till en dator i nätverket genom att följa dessa steg:

 1. Slå på datorn.

 2. Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

 3. I stället för att skriva en säkerhetsnyckel eller lösenfras trycker du på WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern. Routern konfigurerar automatiskt datorn så att den ansluter till nätverket och använder nätverkets säkerhetsinställningar.

Obs!

 • Det brukar stå på förpackningen till routern om den stöder WCN (Windows Connect Now) eller WPS (Wi-Fi Protected Setup) som det också kallas.

Lägga till en trådlös dator genom att skriva en säkerhetsnyckel eller lösenfras

 1. Logga in på datorn.

 2. Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

 3. Ange säkerhetsnyckeln, lösenfrasen eller användarnamnet för nätverket om du uppmanas att göra det och klicka på OK.

Kontrollera att datorn har lagts till genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på valfri dator i nätverket.

 2. Öppna Nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Nätverk.

 3. Kontrollera att ikonerna för den dator som du har lagt till samt de andra datorerna och enheterna i nätverket visas.

Obs!

Lägga till en kabelansluten dator

 • Anslut datorn till ett nav, en växel eller en router och starta den. (Om du har en Ethernet-anslutning i hemmet och ett uttag i rummet där datorn står kan du ansluta datorn till Ethernet-kontakten i stället.)

Kontrollera att datorn har lagts till genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på valfri dator i nätverket.

 2. Öppna Nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Nätverk.

 3. Kontrollera att ikonerna för den dator som du har lagt till samt de andra datorerna och enheterna i nätverket visas.

Obs!

Lägga till en trådlös enhet

Så här lägger du till en trådlös enhet i nätverket, t.ex. en trådlös skrivare eller skrivarserver:

 1. Starta enheten.

 2. Följ anvisningarna som medföljde enheten för att lägga till enheten i nätverket.

Kontrollera att enheten har lagts till genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på valfri dator i nätverket.

 2. Öppna Nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Nätverk.

 3. Kontrollera att ikonerna för enheten visas. Om enheten är en skrivare kanske du behöver aktivera skrivardelning så att andra datorer i nätverket kan använda den. Mer information finns i Dela en skrivare.

Obs!

Lägga till en kabelansluten enhet

 • Slå på enheten och anslut den till något av följande:

  • Ett nav, en växel eller en router

  • En dator som är ansluten till ett nav, en växel eller en router

  Enheten bör nu finnas i nätverket.

Kontrollera att enheten har lagts till genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på valfri dator i nätverket.

 2. Öppna Nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Nätverk.

 3. Kontrollera att ikonerna för enheten visas. Om enheten är en skrivare kanske du behöver aktivera skrivardelning så att andra datorer i nätverket kan använda den. Mer information finns i Dela en skrivare.

Obs!

Behöver du mer hjälp?