Lägga till ett språk eller ett tangentbord

Genom att lägga till ett språk kan du ändra det språk som du använder för att läsa och skriva i Windows, i appar och på Internet.

Visa alla

Lägga till ett språk

Om du vill ändra visningsspråket i Windows eller lägga till ett tangentbord för att skriva ska du först lägga till ett språk i språklistan.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Tid och språk, Region och språk och sedan på Lägg till ett språk.

 3. Bläddra till det språk som du vill ha och tryck eller klicka sedan på det för att lägga till det i språklistan.

Ladda ned och installera språkpaket

Du måste ladda ned språkpaketet om du vill göra ett språk till ditt Windows-visningsspråk (det är det språk som du ser oftast i Windows och i appar).

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Tid och språk och sedan på Region och språk.

 3. Tryck eller klicka på ett språk där det står Språkpaket finns tillgängligt undertill, och tryck eller klicka sedan på Alternativ.

 4. Tryck eller klicka på Ladda ned. Nedladdningen kan ta en stund beroende på vilken dator du har och språkpaketets storlek.

  Om du vill göra detta till ditt visningsspråk, se nästa avsnitt, ”Ändra visningsspråket i Windows”.

Ändra visningsspråket i Windows

Om du vill ändra visningsspråket i Windows (det är det språk som du ser oftast i Windows och i appar) ska du först lägga till ett språk, ladda ned och installera språkpaketet, och sedan följa dessa steg.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Tid och språk och sedan på Region och språk.

 3. Tryck eller klicka på det språk som du vill använda som visningsspråk.

 4. Tryck eller klicka på Använd som primärt för att flytta språket högst upp i listan. Om språket kan bli visningsspråk i Windows visas Kommer att vara visningsspråk efter nästa inloggning under språket.

 5. Logga ut och sedan in igen för att slutföra.

Växla mellan tangentbord eller inmatningsmetoder

När du lägger till ett nytt språk i språklistan läggs även ett tangentbord eller inmatningsmetod till så att du kan skriva på språket. Du kan skriva med vilket som helst av de tangentbord som du lagt till genom att växla mellan inmatningsmetoder. Så här växlar du mellan tangentbord eller inmatningsmetoder:

 • På ett standardtangentbord trycker du på Windows-tangenten Windows-tangenten +Blanksteg.
 • Om du har en pekskärm trycker eller klickar du på ikonen för pektangentbordet Ikon för pektangentbordet i Aktivitetsfälteti Aktivitetsfältet på skrivbordet, trycker eller klickar på språkets förkortning och sedan på det tangentbord som du vill byta till.
  Språkförkortningsknapp på pektangentbordet
  Knappen med språkförkortningen på pektangentbordet
 • Tryck eller klicka på förkortningen av språknamnet i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet på skrivbordet, och tryck eller klicka sedan på det tangentbord som du vill byta till.
  Knappen med språkförkortningen i Aktivitetsfältet på skrivbordet
  Knappen med språkförkortningen i aktivitetsfältet på skrivbordet

Lägga till en tangentbordslayout för ett språk

Du kan lägga till en tangentbordslayout för ett språk om du vill använda ett annat tangentbord än det som är standard för språket.

Så här lägger du till en tangentbordslayout för ett språk

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Tid och språk och sedan på Region och språk.

 3. Tryck eller klicka på det språk som du vill lägga till ett tangentbord för och tryck eller klicka sedan på Alternativ.

 4. Tryck eller klicka på Lägg till ett tangentbord, bläddra i inmatningsmetodlistan efter den tangentbordslayout du vill använda och tryck eller klicka sedan på den.

Så här gör du ett tangentbord till standardtangentbord

Så här gör du om du vill ställa in ett tangentbord som standardtangentbord, så att du inte behöver växla inmatningsmetod för att skriva med det:

 1. Öppna Språk på Kontrollpanelen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Lägg till ett språk i sökrutan och trycka eller klicka på Lägg till ett språk.

 2. Tryck eller klicka på Avancerade inställningar.

 3. Välj den tangentbordslayout som du vill göra till ditt standardtangentbord under Åsidosätt för standardinmatningsmetod och tryck eller klicka på Spara.

Behöver du mer hjälp?